Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

10 – 17 marca 2019

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 10 marca 2019 r.

5.3o W int. Katarzyny Orendorz z ok. ur. z prośbą o opiekę MB, błog. Boże i dary Ducha Św.
6.3o Za + Anielę Pala w 1 rocz. śm.
8.oo W int. parafian.
8.oo Za + Mariana Ombach (greg. 9)
9.3o Za + Jana Bura.
11.oo Za ++ męża Henryka Kostka w 17 rocz. śm., ojca Józefa Kuc, mamę Zofię, teściów Bronisławę, Józefa, Eugeniusza Kostka, siostrę Marię i Mariana Pypno.
12.3o W int. Dawida Olszyk z ok. 18 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże.
12.3o Za + Jana Śmietana w 10 rocz. śm.
14.oo Roczki.
16.3o Za ++ Jerzego Podstawskiego w 20 rocz. śm., żonę Lidię, ++ z rodzin Mrowiec i Podstawski.
18.3o Za ++ Tadeusza Bątkowskiego w 10 rocz. śm., Danielę Kuśmierz w 35 rocz. śm.
20.oo Za + Agnieszkę Ochot w 16 rocz. śm.

PONIEDZIAŁEK – 11 marca 2019 r. – Dzień powszedni.

6.oo Do Opatrz. Bożej za wstaw. MB w int. Teresy i Piotra Górny, Michała i Tomasza z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę MB i dary Ducha Św.
6.45 Za + Konrada Lukosz (int. od Barbary Pęczek z rodziną).
7.3o W int. siostry Ewy z ok. ur. z prośbą o wzrost wiary i powrót do Sakramentów Świętych.
7.3o Za + Mariana Ombach (greg. 10)
8.oo W int. Iwony i jej syna z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i opiekę MB.
9.oo Za ++ rodziców Stefanię i Alfonsa Plaza, Henryka Bala.
12.oo Za ++ Gertrudę i Teodora Golda.
18.3o Zbiorowa za zmarłych.
18.3o Za zmarłych polecanych w czasie Drogi Krzyżowej.

WTOREK – 12 marca 2019 r. – Dzień powszedni.

6.oo Za + Konrada Lukosz (int. od Małgorzaty Rusin).
6.45 Za ++ rodziców Mariana i Wandy Kolanko.
7.3o Za + Jerzego Furmanika we wspomnienie ur.
7.3o Za + Mariana Ombach (greg. 11)
8.oo W int. czcicieli św. Antoniego.
9.oo W int. Kazimierza Dańczak z ok. 85 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże.
12.oo Za ++ męża Jana Łukaszewskiego, siostrę Genowefę Lemanowicz, ++ z rodziny.
18.3o Zbiorowa za żyjących.

ŚRODA – 13 marca 2019 r. – Dzień powszedni. Dzień Fatimski.

6.oo Za ++ Stanisława i Moniki Bittner, syna Kryspina, ++ rodziców.
6.45 W int. Małgorzaty z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.
7.3o Za + Krystynę Orzechowską.
7.3o Za + Mariana Ombach (greg. 12)
8.oo Zbiorowa za zmarłych.
8.oo W int. papieża Franciszka.
9.3o W int. chorych i cierpiących.
12.oo W int. uczestników Dnia Fatimskiego.
18.3o Za + Henryka Radziwołek w rocz. śm. ++ z rodziny.
18.3o Za + Sebastiana Anioł.

CZWARTEK – 14 marca 2019 r. – Dzień powszedni.

6.00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże Bł. dla pracowników, właścicieli i klientów Zakładów Mechanicznych „WIROMET” w Mikołowie.
6.45 Za + Marię Kozubek.
7.3o Za ++ Jana, Władysława Spyrka.
7.3o Za + Mariana Ombach (greg. 13)
8.oo Za + Konrada Lukosz (int. od chrześniaka Adama).
9.oo Za ++ Wiesławę Gierek, rodziców Marię i Józefa Baran.
12.oo Za + Jacka Korczyńskiego.
18.3o Za + Magdalenę Tkocz w 30 dniu po śm.
18.3o W int. dobrodziejów misji.

PIĄTEK – 15 marca 2019 r. – Dzień powszedni.

6.oo Za dusze w czyśćcu cierpiące.
6.45 Za ++ Henryka Rosa, Jana Łach, Różę Ogórczyk, ++ z rodzin Rosa, Ogórczyk, Szczypa, Kubina, Glenc i pokrewieństwo.
7.3o Za + Konrada Lukosz (int. od rodzin Rusin i Kawa).
7.3o Za + Mariana Ombach (greg. 14)
8.oo Za + męża Sławomira Nobis w 2 rocz. śm.
9.oo Za ++ Pawła i Krystynę Lassok, Urszulę Pomorską, Małgorzatę i Dorotę Ryś, Joannę Dziura, córkę Gabrielę.
12.oo Za ++ męża Stanisława w 3 rocz. śm., mamę Kazimierę w 13 rocz. śm., rodziców z obu stron.
18.3o Za ++ rodziców Stanisławę w 7 rocz. śm. i Franciszka w 35 rocz. śm. Falińskich, ++ z pokrewieństwa z obu stron.
18.3o Za + Stanisława Targosz w 30 dniu po śm.

SOBOTA – 16 marca 2019 r. – Dzień powszedni.

6.oo Za + Konrada Lukosz (int. od Anny Sondek z rodziną).
6.45 W int. siostry Wandy z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Św. i opiekę MB.
7.3o W int. syna Konrada i córki Krzysztofy z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.
7.3o Za + Mariana Ombach (greg. 15)
8.oo W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
9.oo Zbiorowa za żyjących.
12.oo W intencjach polecanych za wstaw. św. Jana Pawła II.
18.3o Za ++ Stanisława Szczęsny w 1 rocz. śm., jego teściów Zofię i Tadeusza Dybek.
18.3o Za + Krzysztofa Niesporek w 3 rocz. śm., ++ z rodzin Niesporek i Lenza.

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 17 marca 2019 r.

5.3o Za + Annę Podsiadły w 13 rocz. śm.
6.3o Za + mamę Monikę.
8.oo Za ++ Józefa Wawrzynowicza w 40 rocz. śm., jego rodziców Annę i Nikodema.
8.oo Za + Mariana Ombach (greg. 16)
9.3o W int. parafian.
11.oo Za + Władysława Ciesielskiego.
12.3o Za + Irenę Szkopińską w 1 rocz. śm.
14.oo Chrzty.
16.3o Za ++ córkę Dorotę Glenc w 2 rocz. śm., rodziców Jadwigę i Jerzego Klasik.
18.3o Za + Mariana Niział.
20.oo Za ++ Krystynę Wilk i jej rodziców.