Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

12 – 19 marca 2017

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 12 marca 2017 r.

5.3o W int. syna Artura Kulczyckiego z rodziną z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i opiekę MB.
6.3o Za + Agnieszkę Ochot w 14 rocz. śm.
8.oo Za + Jerzego Furmanik we wspomnienie ur.
8.oo 11 Greg: + Jerzy Olbromski.
9.3o Za + Zygmunta Wrześniewskiego w 5 rocz. śm.
11.oo Za + Jerzego Pol w 5 rocz. śm.
12.3o Za ++ Krystynę Wilk i jej rodziców.
12.3o Za ++ rodziców Małgorzatę w 2 rocz. śm. i Piotra Wilczek, córkę Janinę Matura, ++ z pokrewieństwa rodziny Wilczek i Ruśniok.
14.oo Roczki.
16.3o Za ++ Tadeusza Batkowskiego w 8 rocz. śm., Danielę Kuśmierz w 33 rocz. śm.
18.3o Za + Kazimierza Jerzykiewicza w 11 rocz. śm., ++ z rodzin Jerzykiewiczów, Smętkowskich i Dawidowskich.
20.oo W int. parafian.

PONIEDZIAŁEK – 13 marca 2017 r. – Dzień powszedni. Dzień Fatimski.

6.oo Za ++ Stanisława i Monikę Bittner, syna i rodziców.
6.45 Do Opatrz. Bożej w int. Małgorzaty z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.
7.3o Za + Krystynę Orzechowską.
7.3o 12 Greg: + Jerzy Olbromski.
8.oo W int. ojca Św. Franciszka.
9.3o W int. chorych i cierpiących.
12.oo W int. uczestników dnia Fatimskiego.
18.3o Zbiorowa za zmarłych.
18.3o Za zmarłych polecanych w czasie Drogi Krzyżowej.
18.3o Za + Mariana Kantyka w 7 dniu po śm.

WTOREK – 14 marca 2017 r. – Dzień powszedni.

6.oo Za ++ Martę i Józefa Jochemskich.
6.45 Za + męża Jacka Korczyńskiego.
7.3o Za ++ Mariana i Wandę Kolanko.
7.3o 13 Greg: + Jerzy Olbromski.
8.oo W int. czcicieli św. Antoniego.
9.oo Za ++ Wiesławę Gierek, rodziców Marię i Józefa Baran.
12.oo W int. Ireny Wolna z ok. 75 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB (int. od siostry).
18.3o Zbiorowa za żyjących.

ŚRODA – 15 marca 2017 r. – Dzień powszedni.

6.oo Za wstaw. MB Częstoch. z podz. za pomyślny przebieg operacji w int. Mariana.
6.45 W int. Magdaleny Bartnickiej z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę MB i św. Józefa.
7.3o Za + Rutę Tuszyńską (int. od rodzin Świerk i Kolny).
7.3o 14 Greg: + Jerzy Olbromski.
8.oo Zbiorowa za zmarłych.
9.oo Za + Henryka Nielaba (int. od żony i dzieci).
12.oo Do Opatrz. Bożej za wstaw. MB w int. rodziny Góreckich z prośbą o Mił. Boże i błog. Boże.
18.3o Za ++ Stanisławę w 5 rocz. śm. i Franciszka w 30 rocz. śm. Falińskich, ++ z pokrewieństwa.
18.3o Za + Magdalenę Flegowską w 30 dniu po śm.

CZWARTEK – 16 marca 2017 r. – Dzień powszedni.

6.oo Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże dla pracowników, właścicieli i klientów Zakładów Mechanicznych „WIROMET” w Mikołowie.
6.45 W int. siostry Wandy z ok. ur. z prośbą o potrzebne łaski, dary Ducha Św. i opiekę MB.
7.3o Za wstaw. MB w int. Mariana z prośbą o zdrowie i opiekę.
7.3o 15 Greg: + Jerzy Olbromski.
8.oo Za ++ Cecylię Wernicką, rodziców, brata i Marię Chyrowicz.
9.oo Za + Krystynę Białek.
12.oo Za + Bogusławę Stachera w 1 rocz. śm.
12.oo W intencjach polecanych za wstaw. św. Jana Pawła II.
18.3o Za ++ Henryka Prasoł, rodziców, Zygfryda Mleczek, ++ z rodziny.
18.3o Za + Michała Mucha w 30 dniu po śm. (int. od rodziny Krenzel).

PIĄTEK – 17 marca 2017 r. – Dzień powszedni.

6.oo Za dusze w czyśćcu cierpiące.
6.45 Do Mił. Bożego w int. dziękczynno- wynagradzającej w int. Mariana.
7.3o W int. pewnej rodziny.
7.30 16 Greg: + Jerzy Olbromski.
8.oo Za ++ Tomasza Matura w 30 rocz. śm., żonę Marię i córkę Jadwigę
9.oo Za + Krystynę Białek.
12.oo Za + Cecylię Klęczar w 10 rocz. śm.
17.oo W int. Małgorzaty Duda.
18.3o Za + Krzysztofa Niesporek w 1 rocz. śm., ++ z rodzin Niesporek i Lenza.
18.3o Za + Barbarę Śledzińską (int. od rodziny Baczyńskich z dziećmi i wnukami).

SOBOTA – 18 marca 2017 r. – Dzień powszedni.

6.oo Do Mił. Bożego w int. dziękczynno- wynagradzającej w int. Mariana.
6.45 Za wstaw. św. Jana Pawła II w int. Marii i Kazimierza oraz dzieci z rodzicami z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie i potrzebne łaski.
7.3o Za + Henryka Nielaba (int. od rodziny Komarów).
7.3o 17 Greg: + Jerzy Olbromski.
8.oo W int. wnuka Józefa Kevina z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę św. Józefa.
9.oo Zbiorowa za żyjących.
12.oo Za + Karolinę Stańczyk w 1 rocz. śm.
18.3o Za ++ Eugeniusza Hajduk w 20 rocz. śm., teściów oraz Helenę Hajduk.
18.3o Za ++ Tadeusza Lechowicza w 20 rocz. śm., Bronisławę Lechowicz.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 19 marca 2017 r.

5.3o W int. parafian.
6.3o Za + Józefa Peca w 9 rocz. śm.
8.oo Za ++ Cecylię Nosiadek w 18 rocz. śm., Tomasza Nosiadek.
8.oo 18 Greg: + Jerzy Olbromski.
9.3o Za ++ Władysława i Józefę Walków.
11.oo W int. Małgorzaty Walda z ok. 18 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.
11.oo W int. Magdaleny Gwara z ok. 18 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.
12.3o Za ++ Annę Zakrzewską w 25 rocz. śm., rodziców, brata i teściów.
14.oo Chrzty.
16.3o Za ++ Aleksandrę i Witolda Bugała, Jadwigę i Mariana Kubik.
18.3o W int. Magdaleny i Łukasza z ok. 30 rocz. ur. z prośbą o łaskę wiary i dary Ducha Św.
20.oo Za + Halinę Czerniec w 12 rocz. śm.