Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Ogłoszenia parafialne

12 kwietnia 2020

Rektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego kieruje do nas na Poniedziałek Wielkanocny. Tekst jest dostępny na stronie internetowej parafii – zachęcamy do jego przeczytania.

Zachęcamy do korzystania z transmisji Mszy św. oraz nabożeństw w Telewizji, w Radiu i w Internecie oraz przyjmowania Komunii duchowej.
Z naszej bazyliki będzie transmitowana Msza św.
• w Niedzielę Zmartwychwstania Msza św. o godz. 12.30.
• oraz w przyszła niedzielę Bożego Miłosierdzia o godz. 12.30.

Codziennie, o godz. 20.15 dzwony naszej bazyliki wzywają do wspólnej modlitwy różańcowej o godz. 20.30
z prośbą o ustanie epidemii.

Na mocy zarządzenia Metropolity Katowickiego z dnia 25.03.2020 roku:
• Nasza bazylika jest otwarta do indywidualnej modlitwy codziennie od godz. 6.00 do 18.30.
• Adoracja Najświętszego Sakramentu trwa przez całą dobę – odbywa się w tzw. kaplicy fatimskiej
z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa oraz limitu do 5 osób.
• Msze święte w tygodniu i w niedziele odprawiamy bez udziału wiernych – wszystkie intencje są odprawione tak jak zostały przyjęte. Również intencje, które wpłynęły przez Internet odprawiamy na bieżąco.
Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które złożyły ofiarę na cele kultu religijnego, wpłacając ją na konto parafialne, które można znaleźć na stronie internetowej parafii. Wobec faktu celebrowania Eucharystii bez udziału wiernych jest to cenna inicjatywa, pozwalającą nam zadbać o bieżące utrzymanie bazyliki i klasztoru.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi. Osoby samotne, w podeszłym wieku
i niepełnosprawne, które nie są w stanie uzyskać pomocy mogą zwrócić się telefonicznie do parafii.

Dziękując wszystkim za życzliwość i świąteczne życzenia dla naszej Wspólnoty zakonnej, pragniemy naszym parafianom, gościom i sympatykom tego świętego miejsca – szczególnie pamiętając o wszystkich chorych i cierpiących – życzyć: głębokich doświadczeń zbawczej obecności Chrystusa. Niech każde rodzinne spotkanie stanie się źródłem radości i mocy w codziennym życiu. Radosnych i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech Zmartwychwstały Chrystus, będzie radością każdego z nas.