Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

17 – 24 listopada 2019

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 listopada 2019 r.

5.3o W int. Aliny Oostmeijer- Brańskiej z prośbą o zdrowie.
6.3o W int. Bożeny z ok. 60 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże.
8.oo Za ++ Józefa i Hildegardę Ploch, rodziców z obu stron.
8.oo Za + Magdalenę Tkocz (greg. 17)
9.3o Do Mił. Bożego w int. Teresy Łukaszewskiej z ok. 70 rocz. ur. i całej rodziny z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże.
11.oo W int. Chóru Św. Grzegorza.
11.oo W int. Aliny Kurek z ok. 70 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, zdrowie i opiekę MB (TE DEUM)
11.oo W int. parafian.
11.oo Za + Józefa Łyczba (greg.17)
12.3o W int. rodziny Kornelii i Józefa Mrowiec z ok. 35 rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże.
14.oo Chrzty.
16.3o Za ++ Marię i Czesława Rzepeckich, Henryka Lipiec, Mariana Poleski.
18.3o W int. wspólnoty lektorów i kantorów świeckich oraz osób uczestniczących w kręgach biblijnych wraz z o. Olgierdem, aby moc Słowa Bożego dawała im siłę do pokonywania trudności i kroczenia drogą prawdy, nadziei i miłości.
20.oo Za + Agnieszkę i Olka Gancarek (int. od chrześnicy Elżbiety z rodziną oraz dzieci z rodzinami).

PONIEDZIAŁEK – 18 listopada 2019 r. – Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy.

6.oo Za ++ Stefanię i Antoniego Dudek.
6.45 W int. rodzin , Krawczyk, Sroka i Bieniek, Kłakus z prośbą o błog. Boże i opiekę MB.
7.3o W int. Teresy Biel z prośbą o zdrowie i powrót do Boga.
7.3o Za + Magdalenę Tkocz (greg. 18)
8.oo W int. siostry Teresy z ok. imienin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i opiekę (int. od rodziny)
9.oo Za ++ Jadwigę, Jana, Włodzimierza Wójcik.
9.oo Za + Józefa Łyczba (greg. 18)
12.oo Za ++ Irenę, Tadeusza Bodzisz.
18.3o Zbiorowa za zmarłych.

WTOREK – 19 listopada 2019 r. – Wspomnienie bł. Salomei, dziewicy.

6.oo Za ++ Barbarę Sokół w 10 rocz. śm., rodziców z obu stron, Tadeusza Sokół w 35 rocz. śm.
6.45 Za +Jadwigę Perzyńską, ++ rodziców.
7.3o W int. Grażyny Paluszek z ok. 60 rocz. ur. z prośbą o błog. Boże i opiekę MB.
7.3o Za + Magdalenę Tkocz (greg. 19)
8.oo W int. czcicieli św. Antoniego.
9.oo Za + Helenę w 10 rocz. śm.
9.oo Za + Józefa Łyczba (greg. 19)
12.oo W int. Marii z prośbą o przebłaganie za grzechy, nawrócenie i błog. Boże.
18.3o Zbiorowa za żyjących.

ŚRODA – 20 listopada 2019 r. – Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera.

6.oo Za + Ryszardę Pastok w 2 rocz. śm. (int. od przyjaciółki z Olkusza)
6.45 Za ++ Franciszka Małysa w rocz. śm., żonę Krystynę, rodziców.
7.3o Za ++ Iwana i Jewenię, brata Michała.
7.3o Za + Magdalenę Tkocz (greg. 20)
8.oo Zbiorowa za zmarłych.
9.oo Za + Elżbietę Rankowską w 18 rocz. śm.
9.oo Za + Józefa Łyczba (greg. 20)
12.oo Za ++ Krzysztofa Kasperlika, rodziców Jerzego Pełka, rodziców Gertrudę, Pawła Kowaleskich.
18.3o W int. o. proboszcza z prośbą o potrzebne łaski w posłudze na rzecz parafialnej wspólnoty.

CZWARTEK – 21 listopada 2019 r. – Wspomnienie Ofiarowania Pańskiego.

6.oo Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże Bł. dla pracowników, właścicieli i klientów Zakładów Mechanicznych „WIROMET” w Mikołowie.
6.45 Za ++ Konrada Grzywa i Kazimierza Liszka, ++ z rodziny.
7.3o W int. Zofii i Józefa z ok. 55 rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz zgodę w całej rodzinie.
7.3o Za + Magdalenę Tkocz (greg. 21)
8.oo Za ++ rodziców Władysławę i Karola Tomasiak, brata Stanisława, ++ z rodziny.
9.oo Za ++ męża Mieczysława, rodziców z obu stron, rodzeństwo.
9.oo Za + Józefa Łyczba (greg. 21)
12.oo Za + ciocię Cecylię (int. od rodzin Tajchman i Kurdyś)
18.3o Za + Henryka Nikel w 3 rocz. śm.

PIĄTEK – 22 listopada 2019 r. – Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy.

6.oo Za dusze w czyśćcu cierpiące.
6.45 Za + Stefanię Górowską.
7.3o Za + Jadwigę Zjawioną (int. od rodziny Pawlików)
7.3o Za + Magdalenę Tkocz (greg. 22)
8.oo W int. córki Gabrieli i syna Tomasza z ok. ur. z prośbą o zdrowie, błog. Boże i dary Ducha Św.
9.oo Za ++ Marka, rodziców z obu stron i brata.
9.oo Za + Józefa Łyczba (greg. 22)
12.oo Do NSPJ w int. przebłagalnej za grzechy w rodzinie.
18.3o Za ++ Eugeniusza Kisielowskiego, jego rodziców, braci i bratową.
18.3o Za + Krystynę Niział w 30 dniu po śm.

SOBOTA – 23 listopada 2019 r. – Dzień powszedni.

6.oo Za + S. Bernadetę Kociołek.
6.45 Do Mił. Bożego w int. Mariana z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.
7.3o Za ++ Teresę i Ludwika Kaizik, ++ rodziców.
7.3o Za + Magdalenę Tkocz (greg. 23)
8.oo Za + Helenę Pomarzyńską w 14 rocz. śm.
9.oo Zbiorowa za żyjących.
9.oo Za + Józefa Łyczba (greg. 23)
12.oo W int. Barbary Krawczyk z ok. 80 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże.
15.oo Ślub Rzym.: Teresa Staszak – Kazimierz Wolny.
18.3o Za ++ Leonarda Skorupa, rodziców, teściów Zdzisława Zofię, Ryszarda Bielas.
18.3o Za + Waleriana Grycman w 30 dniu po śm.

XXXIVNIEDZIELA ZWYKŁA – 24 listopada 2019 r. –
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

5.3o Za dusze w czyśćcu cierpiące.
6.3o W int. parafian.
8.oo Za ++ Anielę i Pawła Mrowiec, ++ rodziców z obu stron.
8.oo Za + Magdalenę Tkocz (greg. 24)
9.3o Za ++ mamę Helenę Gazińską w 10 rocz. śm., Bożenę Czech, Erykę i Stanisława Oczkowicz, Stanisława Dąbrowskiego, Stanisławę Cis, Janinę i Czesława Paszkiewicz.
11.oo Za + Władysława Cisielskiego w 10 rocz. śm.
11.oo Za + Józefa Łyczba (greg. 24)
12.3o Za ++ męża Józefa Wdzięczny w 22 rocz. śm., rodziców z obu stron, braci Rudolfa i Gerarda, siostry Elżbietę i Irkę.
14.oo Roczki
16.3o Za ++ Augustyna i Konstantynę Ledwoń, Łucję Oślizło, ++ z rodziny.
18.3o Za + Franciszka Hrabia (int. od żony i rodziny Tłuczek).
20.oo Za ++ Krystynę Wilk i jej rodziców.