Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

19 – 26 lipiec 2020

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 lipca 2020 r. – Uroczystość poświęcenia własnego Kościoła.

5.3o W int. Stanisława i jego rodziny z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o błog. Boże, zdrowie i potrzebne łaski.
6.3o Za ++ Danutę,Reginę, Mariana Nowak, Mariannę, Marię, Józefa i Jerzego Ślusarczyk, Jolantę Kurzyńską, ++ z rodzin Zając, Mierzchała, Kuśmierek, Poczekajczyk, Siemieniec i Siwy.
8.oo Za ++ Józefa, Jana, Jerzego Łapaj i dzieci nienarodzone.
8.oo Za + Jacka Włodarczyka (greg. 19)
8.oo Za + Tadeusza Marcinkowskiego (greg. 19)
8.oo Za + Krystynę Jurek (greg. 19)
9.3o W int. Parafian.
9.3o Za + Jana Lazar (greg. 19)
11.oo Za + rodziców Marię i Jana Bujak, siostrę Bogumiłę, braci Stanisława i Wiesława.
11.oo Do Dworu Niebieskiego w int. Hanny Tomeckiej (greg. 19)
12.3o Do Opatrzności Bożej w int. Zenona i Marii Fatyga z ok. urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie.
14.oo Za + mamę Katarzynę.
16.3o Za + Andrzeja Zgliczyńskiego w 4 rocz. śm.
18.3o Za + ojca Waltera Sojkę w 15 rocz. śm.
20.oo Za ++ Janinę, Juliana i Tomasza Kopciał.

PONIEDZIAŁEK – 20 lipca 2020 r. – Dzień powszedni.

6.oo Za + Stanisława Strzodę w 23 rocz. śm.
6.45 Za ++ rodziców Agnieszkę i Franciszka Kasperek w rocz. śm. ( int. od córki )
7.3o Za ++ Felicję Szmyt, męża i syna.
7.3o Za + Jacka Włodarczyka (greg. 20)
7.3o Za + Tadeusza Marcinkowskiego (greg. 20)
7.3o Za + Krystynę Jurek (greg. 20)
8.oo Za + Stanisława Rajewskiego w 25 rocz. śm.
8.oo Za + Jana Lazar (greg. 20)
9.oo Za ++ Czesława Mościckiego w rocz. śm. Pelagię, Adama, Tadeusza, Stanisławę i ++ z rodziny.
9.oo Do Dworu Niebieskiego w int. Hanny Tomeckiej (greg. 20)
12.oo Za ++ rodziców Agnieszkę i Ernesta Heda, brata Piotra, dziadków, ++ z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.3o Zbiorowa za zmarłych.

WTOREK – 21 lipca 2020 r. – Wspomnienie św. Wawrzyńca z Brindisi, prezbitera i doktora Kościoła.

6.oo Za wstaw. MB Częstochowskiej w int. Jadwigi Strzoda z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błog. Boże.
6.45 Za ++ Łucję i Józefa Krawczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
7.3o Za + Marię Wilk.
7.3o Za + Jacka Włodarczyka (greg. 21)
7.3o Za + Tadeusza Marcinkowskiego (greg. 21)
7.3o Za + Krystynę Jurek (greg. 21)
8.oo W int. czcicieli św. Antoniego.
8.oo Za + Jana Lazar (greg. 21)
9.oo Za ++ mamę Jadwigę w rocz. śm. męża Alojzego, Franciszkę, Stanisława, Jana, Marię,Martę,Franciszka, Jadwigę Waleską, jej syna Henryka i męża.
9.oo Do Dworu Niebieskiego w int. Hanny Tomeckiej (greg. 21)
12.oo Za + Włodzimierza Ziębę w 23 rocz. śm.
18.3o Zbiorowa za żyjących.

ŚRODA – 22 Lipca 2020 r. – Święto św. Marii Magdaleny.

6.oo Do NSPJ w int. Piotra Strzoda z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże i potrzebne łaski.
6.45 Za ++ ciocie i wujków z rodzin Czakański i Perzyński.
7.3o Za + Danutę Drążkiewicz w 2 rocz. śm. ( int. od dzieci Doroty, Urszuli i Henryka z rodzinami )
7.3o Za + Jacka Włodarczyka (greg. 22)
7.3o Za + Tadeusza Marcinkowskiego (greg. 22)
7.3o Za + Krystynę Jurek (greg. 22)
8.oo Zbiorowa za zmarłych.
8.oo Za + Jana Lazar (greg. 22)
9.oo Za ++ Barbarę Harazim, rodziców, teściów, rodzeństwo, Marię i Romana Szopa, rodziców, teściów i rodzeństwo.
9.oo Do Dworu Niebieskiego w int. Hanny Tomeckiej (greg. 22)
12.oo W int. Magdaleny Nawrot z ok. 90 rocz. ur. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże i potrzebne łaski.
18.3o Za ++ Halinę Suchojad w 2 rocz. śm. Włodzimierza Suchojad w 42 rocz. śm. ++ z rodziny i pokrewieństwo z obu stron,
Marię i Zbigniewa Hercka, rodziców i pokrewieństwo z obu stron.

CZWARTEK – 23 lipca 2020 r. – Święto św. Brygidy Szweckiej, zakonnicy, patronki Europy.

6.oo Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże Bł. dla pracowników, właścicieli i klientów Zakładów Mechanicznych „WIROMET” w Mikołowie.
6.45 Za ++ Alojzego, Józefa, Antoniego, Stanisława, Franciszka, Augusta Chmielniok.
7.3o W int. Klary z ok. 8 rocz. ur. oraz cioci Anity, Urszuli i całej rodziny, z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o błog.
Boże, dary DŚ i opiekę św. patronów.
7.3o Za + Jacka Włodarczyka (greg. 23)
7.3o Za + Tadeusza Marcinkowskiego (greg. 23)
7.3o Za + Krystynę Jurek (greg. 23)
8.oo W int. Marii Kwiecień z ok. 70 rocz. ur. oraz całej rodziny, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błog.
Boże i zdrowie.
8.oo Za + Jana Lazar (greg. 23)
9.oo Za ++ Wiesławę Gierek, rodziców Marię i Józefa Baran.
9.oo Do Dworu Niebieskiego w int. Hanny Tomeckiej (greg. 23)
12.oo Za ++ Janinę Okruta w 5 rocz. śm. męża Jana, rodziców z obu stron i pokrewieństwo.
12.oo Za + Zygmunta Ziob w 30 dniu po śm.
18.3o Za ++ rodziców Natalię i Józefa Włodarczyk.
18.3o Za + Stefana Herej w 30 dniu po śm. ( int. od córki z rodziną i siostry z siostrzeńcami )

PIĄTEK – 24 lipca 2020 r. – Wspomnienie św. Kingi, dziewicy.

6.oo Za dusze w czyśćcu cierpiące.
6.45 Za ++ Tomasza i Zofię Chmielniok.
7.3o Za + Henryka Kulaj we wspomnienie ur.
7.3o Za + Jacka Włodarczyka (greg. 24)
7.3o Za + Tadeusza Marcinkowskiego (greg. 24)
7.3o Za + Krystynę Jurek (greg. 24)
8.oo Za + Mariana i Józefa Szczudło.
8.oo Za + Jana Lazar (greg. 24)
9.oo Za + Ryszarda Wota w 1 rocz. śm.
9.oo Do Dworu Niebieskiego w int. Hanny Tomeckiej (greg. 24)
12.oo Za ++ rodziców Adelajdę i Edwarda Krzak.
18.3o Za +męża Jana Czakańskiego w 1 rocz. śm.
18.3o Za +Janusza Jaworowskiego w 30 dniu po śm (int. od syna Krzysztofa z rodziną).

SOBOTA – 25 lipca 2020 r. – Święto św. Jakuba, apostoła.

6.oo Za ++ Stanisława i Waleskę Strzoda.
6.45 Za + siostrę Manuelę
7.3o Za ++ Annę, Karola Kąkol, Hildegardę i Stanisławę Szneider.
7.3o W int. o. Krzysztofa z okazji imienin zakonnych.
7.3o Za + Jacka Włodarczyka(greg. 25)
7.3o Za + Tadeusza Marcinkowskiego (greg. 25)
7.3o Za + Krystynę Jurek (greg. 25)
8.oo Za ++ Gertrudę i Roberta Fudala, Jana i Otylię Lucyga.
8.oo Za + Jana Lazar (greg. 25)
9.oo Zbiorowa za żyjących.
9.oo Do Dworu Niebieskiego w int. Hanny Tomeckiej (greg. 25)
13.oo Ślub: Martyna Malik i Marek Motyka.
14.oo Ślub: .
18.3o W int. Małgorzaty Loch z ok. 90 roczn. ur. z podziękowaniem za dar życia z prośbą o dalszą łaskę zdrowia i Bożego bł. na dalsze lata życia oraz w int. córki i syna z rodzinami.

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 26 lipca 2020 r. – XVII Niedziela zwykła.

5.3o Za + babcię Annę Dydoń we wspomnienie imienin.
6.3o Za + Annę Michalską we wspomnienie imienin.
8.oo O błogosł. Boże i opiekę MB Piekarskiej i św. Anny w int. córki Anny w dniu imienin.
8.oo Za + Jacka Włodarczyka (greg. 26)
8.oo Za + Tadeusza Marcinkowskiego (greg. 26)
8.oo Za + Krystynę Jurek (greg. 26)
9.3o Za + Mariana Chorosia w 11 rocz. śm., ++ z rodz. Choroś i Pastuszka.
9.3o Za + Jana Lazar (greg. 26)
11.oo Za ++ Barbarę i Zygmunta Biel w 25 roczn. śm.
11.oo Do Dworu Niebieskiego w int. Hanny Tomeckiej (greg. 26)
12.3o Za ++ Ryszarda Paluch w 5 roczn. śm. oraz pokrewieństwo z obu stron.
14.oo Roczki.
16.3o W int. Parafian.
18.3o W int. Lidii i Bernarda Krawczyków, Krystynę i Stanisława Rodak oraz rodzin Biniasów, Rodaków, Krawczyków.
20.oo W int. córki Antoniny z prośbą o powrót do zdrowia i potrzebne łaski.