Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

19 – 26 marca 2017

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 19 marca 2017 r.

5.3o W int. parafian.
6.3o Za + Józefa Peca w 9 rocz. śm.
8.oo Za ++ Cecylię Nosiadek w 18 rocz. śm., Tomasza Nosiadek.
8.oo 18 Greg: + Jerzy Olbromski.
9.3o Za ++ Władysława i Józefę Walków.
11.oo W int. Małgorzaty Walda z ok. 18 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.
11.oo W int. Magdaleny Gwara z ok. 18 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.
12.3o Za ++ Annę Zakrzewską w 25 rocz. śm., rodziców, brata i teściów.
14.oo Chrzty.
16.3o Za ++ Aleksandrę i Witolda Bugała, Jadwigę i Mariana Kubik.
18.3o W int. Magdaleny i Łukasza z ok. 30 rocz. ur. z prośbą o łaskę wiary i dary Ducha Św.
20.oo Za + Halinę Czerniec w 12 rocz. śm.

PONIEDZIAŁEK – 20 marca 2017 r. – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP.

6.oo Za ++ Jadwigę i Adolfa Biela, rodziców z obu stron, Martę i Alojzego Fojcik, trzech synów, Józefa Bula, Magdalenę Kania, ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
6.45 W int. Marcina z ok. 16 rocz. ur. z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.
7.3o Za wstaw. MB w int. Zofii i Moniki z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie i opiekę MB.
7.3o 19 Greg: + Jerzy Olbromski.
8.oo Za + Helenę Małochleb w 4 rocz. śm.
9.oo Za + Henryka, ++ rodziców.
12.oo W int. syna Mirosława z ok. 60 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla całej rodziny.
18.3o Zbiorowa za zmarłych.
18.3o Za zmarłych polecanych w czasie Drogi Krzyżowej.

WTOREK – 21 marca 2017 r. – Dzień powszedni.

6.oo Za ++ Andrzeja i Łucję Siury.
6.45 Za ++ brata Stanisława, rodziców oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
7.3o Za + mamę Elżbietę w rocz. śm.
7.3o 20 Greg: + Jerzy Olbromski.
8.oo W int. czcicieli św. Antoniego.
9.oo W int. Kazimiery Stefanik z ok. 90 rocz. ur. z podz. za przeżyte lata z prośbą o błog. Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę MB.
12.oo Za ++ Łucję Sojka, rodziców i rodzeństwo.
18.3o Zbiorowa za żyjących.

ŚRODA – 22 marca 2017 r. – Dzień powszedni.

6.oo Za ++ Małgorzatę, Huberta i Andrzeja Sopa.
6.45 Do Opatrz. Bożej za wstaw. MBNP i św. Józefa w int. Józefa z ok. 55 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, zdrowie i opiekę MB.
7.3o Za ++ Ludwika Musioł, rodziców i teściów, ++ z pokrewieństwa Godziek i Musioł.
7.3o 21 Greg: + Jerzy Olbromski.
8.oo Zbiorowa za zmarłych.
9.oo Za + Barbarę Harazim we wspomnienie ur.
12.oo Za ++ żonę Emilię Wojewoda w 5 rocz. śm., rodziców z obu stron.
12.oo Za ++ Elfrydę Kwilosz w 30 dniu po śm., ojca Józefa Kwilosz
18.3o Za ++ rodziców Serwacego i Krystynę Ziętara.
18.3o Za ++ Barbarę Śledzińską w 30 dniu po śm., rodziców z obu stron.

CZWARTEK – 23 marca 2017 r. – Dzień powszedni.

6.oo Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże dla pracowników, właścicieli i klientów Zakładów Mechanicznych „WIROMET” w Mikołowie.
6.45 Za + o. Jozafata Nowaka w 4 rocz. śm.
7.3o W int. Tomasza Kołodziej z prośbą o potrzebne łaski i dary Ducha Św. na czas egzaminów maturalnych oraz opiekę MB.
7.3o 22 Greg: + Jerzy Olbromski.
8.oo W int. Danuty z ok. ur. z prośbą o zdrowie, opiekę MB Często. i błog. Boże.
9.oo Za ++ Hildegardę i Roberta Szneider, córkę, zięcia i synową.
12.oo Do Mił. Bożego w int. Tomasza i Teresy, ich dzieci oraz wnuka z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i opiekę w życiu rodzinnym i zawodowym.
18.3o Za ++ Józefa i Danutę Nowak, Jadwigę Skuta.
18.3o Za + Marię Wieja w 30 dniu po śm.

PIĄTEK – 24 marca 2017 r. – Dzień powszedni.

6.oo Za dusze w czyśćcu cierpiące.
6.45 Za + Tomasza Kozik.
7.3o Za wstaw. św. Jana Pawła II z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie Ewy i Franciszka Kafel.
7.30 23 Greg: + Jerzy Olbromski.
8.oo W int. synów Dawida i Damiana z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę MB i zdrowie.
9.oo Za + Adama Bełkowskiego w 21 rocz. śm.
12.oo Za ++ rodziców z obu stron, Aleksandra, Józefę, Stanisławę i Stefana, ++ z rodzin Bąk i Nowak.
18.3o Za ++ Agnieszkę Okoń w 1 rocz. śm., Marię Okoń w 6 rocz. śm., Henryka Okoń 4 rocz. śm.
18.3o Za ++ Leszka Rewakowicza w 30 dniu po śm., Irenę, Henryka i Gertrudę Rewakowiczów.

SOBOTA – 25 marca 2017 r. – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

6.oo W int. o. Archanioła z podz. za jego posługę kapłańską oraz dobroć płynącą z jego serca, a także z prośbą o potrzebne łaski i światło Ducha Św. dające moc jego kapłańskiemu nauczaniu.
6.45 W int. Barbary z podz. za dar Adoracji w naszej parafii i wszystkie łaski otrzymane na Adoracji Najśw. Sakramentu.
7.3o Za ++ rodziców Janinę i Wiktora.
7.3o 24 Greg: + Jerzy Olbromski.
8.oo W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
8.oo W int. Marianny Jakubowskiej z ok. 65 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże na dalsze lata życia oraz opiekę Bożą dla całej rodziny.
9.oo Zbiorowa za żyjących.
18.3o Za ++ rodziców Lidię i Jerzego Król, Emilię i Wiktora Kosiecki.
18.3o Za ++ Helenę i Adolfa Moll, ++ z rodziny z obu stron.

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (LAETARE) – 26 marca 2017 r.

5.3o Za ++ mamę Elfrydę Faber w 21 rocz. śm., tatę Henryka Faber w 24 rocz. śm., synów Piotra i Ryszarda.
6.3o W int. parafian.
8.oo Za ++ Marę Lackstein (czyt. Laksztajn) we wspomnienie ur. oraz Bertę Miler we wspomnienie ur.
8.oo 25 Greg: + Jerzy Olbromski.
9.3o Za ++ Augustyna i Filipinę Rokus.
11.oo Za ++ Annę i Alfreda Aptekorz oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron.
12.3o W int. Janiny Żyta z ok. 80 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie i opiekę MB.
12.3o Do Opatrz. Bożej w int. Antoniego Piwkowskiego z ok. 80 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę MB.
14.oo Roczki.
16.3o Za ++ Józefa Dziedziak i braci.
18.3o Za + Medarda Partyka.
20.oo Za ++ Danutę w kolejną rocz. śm., Janinę i Tadeusza Mieleckich.