Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Ogłoszenia parafialne

19 kwietnia 2020

Prosimy o pozostanie w domu i zachęcamy do korzystania z transmisji Mszy św. oraz nabożeństw w Telewizji, w Radiu i w Internecie oraz przyjmowania Komunii duchowej. Z bazyliki będziemy transmitowali co niedzielę Mszę św. o godz. 12.30.

Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania.

Na mocy zarządzenia Metropolity Katowickiego z dnia 17 kwietnia 2020 roku:

Od poniedziałku przywracamy w bazylice celebrowanie w niedzielę i dni powszednie Mszy św. według stałego porządku. Zaleca się, aby uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją Mszy św.
Zgodnie z zasadą wskazaną przez władzę państwową – 1 osoba na 15 m2 – w bazylice na Mszy św. może być obecnych maksymalnie 115 osób. Komunia św. w czasie trwania pandemii udzielana jest na rękę.
Od przyszłej niedzieli będą dodatkowe Msze św. recytowane o godz. 15.00 i 17.30.

W związku z powyższym należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób oraz zasłania ust i nosa, za wyjątkiem momentu przyjmowania Komunii św.

Wszystkie wcześniejsze zarządzenia Metropolity Katowickiego z dnia 25 marca 2020 roku, oprócz powyższego nadal obowiązują:Nasza bazylika jest otwarta do indywidualnej modlitwy codziennie od godz. 6.00 do 19.15.

Adoracja Najświętszego Sakramentu trwa przez całą dobę – odbywa się w tzw. kaplicy fatimskiej z zachowa- niem wszelkich środków bezpieczeństwa.

Codziennie, o godz. 20.15 dzwony naszej bazyliki wzywają do wspólnej modlitwy różańcowej o godz. 20.30
z prośbą o ustanie pandemii.
Wraz z niedzielą Miłosierdzia Bożego rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi. Osoby samotne, w podeszłym wieku i niepełnosprawne, które nie są w stanie uzyskać pomocy mogą zwrócić się telefonicznie do parafii. Na furtę można przynosić żywność – trwałe produkty, które zostaną przekazane osobom najbardziej potrzebującym.
Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które złożyły ofiarę na cele kultu religijnego, wpłacając ją na konto parafialne lub klasztorne, które można znaleźć na stronie internetowej parafii. Wobec faktu celebrowania Eucharystii bez udziału wiernych jest to cenna inicjatywa, pozwalającą nam zadbać o bieżące utrzymanie bazyliki i klasztoru. Bardzo dziękujemy za nadesłane Intencje mszalne, które odprawiamy na bieżąco.