Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

21 – 28 marca 2021

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 21 marca 2021 r.

5.3o Za ++ Henryka i Eugeniusza Kostrzewa we wspomnienie ur.
6.3o Za ++ babcie Marysię i Bertę we wspomnienie ur., ++ z rodziny i pokrewieństwa.
8.oo Za ++ Cecylię Nosiadek w 22 rocz. śm. i Tomasza Nosiadek.
8.oo Za + Jana Biolika (greg. 20)
8.oo Za + Małgorzatę Włodarczyk (greg. 20)
9.3o Za ++ Jadwigę Klekot w 10 rocz. śm. oraz rodziców z obu stron.
9.3o Za + Kazimierza Uszoka (greg. 20)
11.oo W int. parafian.
11.oo Za + Irenę Smółkę (greg. 20)
12.3o Za ++ Anielę i Józefa Kędzior, Bolesława Sklorz, dziadków Goc, Kędzior, Koczy, Sklorz oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
14.oo Chrzty.
16.3o Za ++ Czesławę i Stefana Gadomskich, ++ z rodzin Młynarczyk, Nosiadek, Perek.
18.3o Za ++ córkę Dorotę Glenc w 4 rocz. śm., Jadwigę i Jerzego Klasik, ++ z pokrewieństwa z obu stron.
20.oo Za + Henryka Poraj.

PONIEDZIAŁEK – 22 marca 2021 r. – Dzień powszedni.

6.oo Za + Józefa Paś.
6.45 W int. Danuty Respekta z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę.
7.3o Za ++ Wandę i Mariana Kolanko.
7.3o Za + Jana Biolika (greg. 21)
7.3o Za + Małgorzatę Włodarczyk (greg. 21)
8.oo Za ++ Jadwigę, Adolfa, Annę i Pawła Biela, Martę, Alojzego, Franciszka, Leszka i Sylwestra Fojcik, Magdalenę, Ludwika Kania, Józefa Konieczny, Józefa Bula, ++ z rodziny.
8.oo Za + Kazimierza Uszoka (greg. 21)
9.oo Za wstaw. MB i św. Szarbela przepraszając za grzechy w rodzinie z prośbą o złamanie przekleństwa.
9.oo Za + Irenę Smółkę (greg. 21)
12.oo Za ++ córkę Joannę Oraczewską w 20 rocz. śm., rodziców Marię i Emila, teściów Marię i Pawła, siostrę Emilię.
18.3o Zbiorowa za zmarłych.
18.3o Za zmarłych polecanych w czasie Drogi Krzyżowej.

WTOREK – 23 marca 2021 r. – Dzień powszedni.

6.oo Za + Józefa Paś.
6.45 Za + o. Jozafata Nowaka w 8 rocz. śm.
7.3o Za ++ rodziców Hildegardę i Roberta Sznajder, Agnieszkę i Stanisławę Sznajder.
7.3o Za + Jana Biolika (greg. 22)
7.3o Za + Małgorzatę Włodarczyk (greg. 22)
8.oo W int. czcicieli św. Antoniego.
8.oo Za + Kazimierza Uszoka (greg. 22)
9.oo W int. Marii Gierek z ok. 90 rocz. ur. z prośbą o ulgę w cierpieniach, powrót do zdrowia i potrzebne łaski.
9.oo Za + Irenę Smółkę (greg. 22)
12.oo Za + Mariannę Janik.
18.3o Zbiorowa za żyjących.

ŚRODA – 24 marca 2021 r. – Dzień powszedni.

6.oo Za + Józefa Paś.
6.45 W int. Aleksandra z prośbą o wyjście z nałogu i potrzebne łaski.
7.3o W int. Borysa Respekty z prośbą o przebłaganie za popełnione grzechy i dalszą opiekę.
7.3o Za + Jana Biolika (greg. 23)
7.3o Za + Małgorzatę Włodarczyk (greg. 23)
8.oo Zbiorowa za zmarłych.
8.oo Za + Kazimierza Uszoka (greg. 23)
9.oo Za + Henryka Kulej w 4 rocz. śm.
9.oo Za + Irenę Smółkę (greg. 23)
12.oo Za ++ rodziców Cecylię i Romana, ++ z rodzin Wróbel i Soś.
18.3o Za ++ Agnieszkę, Józefa, Henryka i Agnieszkę Pietrek.

CZWARTEK – 25 marca 2021 r. – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

6.oo Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla pracowników, właścicieli i klientów Zakładów Mechanicznych „WIROMET” w Mikołowie.
6.45 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
7.3o Za ++ Bernardę i Zygmunta Koniecznych, rodziców i rodzeństwo.
7.3o Za + Jana Biolika (greg. 24)
7.3o Za + Małgorzatę Włodarczyk (greg. 24)
8.oo Za ++ z rodziny Plewniok.
8.oo Za + Kazimierza Uszoka (greg. 24)
9.oo Za + Urszulę Drożdż w 1 rocz. śm.
9.oo Za + Irenę Smółkę (greg. 24)
12.oo W int. Zofii Straszak z ok. 90 rocz. ur. oraz w int. rodzin Straszak i Gawlik z podz. za opiekę z prośbą o dalsze błog. Boże i potrzebne łaski.
18.3o Za ++ Serwacego i Krystynę Zientara.

PIĄTEK – 26 marca 2021 r. – Dzień powszedni.

6.oo Za dusze w czyśćcu cierpiące.
6.45 W int. Barbary z ok. ur. z prośbą o zdrowie i błog. Boże.
7.3o Za ++ Brygidę i Władysława Kalinowskich.
7.3o Za + Jana Biolika (greg. 25)
7.3o Za + Małgorzatę Włodarczyk (greg. 25)
8.oo Za + Franciszkę Szumiłow.
8.oo Za + Kazimierza Uszoka (greg. 25)
9.oo Za + Jana Szewczyka.
9.oo Za + Irenę Smółkę (greg. 25)
12.oo Za + Filipa Brodackiego.
18.3o Za + Michała Mielczarek.
18.3o Za + Genowefę Łukaszek w 30 dniu po śm.

SOBOTA – 27 marca 2021 r. – Dzień powszedni.

6.oo Za dusze w czyśćcu cierpiące.
6.45 W int. Magdaleny z ok. 45 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.
7.3o Za ++ Monikę, Stanisława Bitner, syna Kryspina oraz rodziców.
7.3o Za + Jana Biolika (greg. 26)
7.3o Za + Małgorzatę Włodarczyk (greg. 26)
8.oo Za + Tadeusza Mazgaj w 1 rocz. śm.
8.oo Za + Kazimierza Uszoka (greg. 26)
9.oo Zbiorowa za żyjących.
9.oo Za + Irenę Smółkę (greg. 26)
12.oo W int. męża, ojca i dziadka Teodora Masoń z ok. 60 rocz. ur., z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i potrzebna łaski na dalsze lata.
18.3o Za + Jana Fitał w 19 rocz. śm.

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ – 28 marca 2021 r.

5.3o W int. ks. Krzysztofa.
6.3o Za ++ Marię i Leona Kozubek.
8.oo W int. Krystyny z ok. 84 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, zdrowie i opiekę MB.
8.oo Za + Jana Biolika (greg. 27)
8.oo Za + Małgorzatę Włodarczyk (greg. 27)
9.3o Za ++ Barbarę Piwowarską w 4 rocz. śm., Józefa Piwowarskiego w 5 rocz. śm.
9.3o Za + Kazimierza Uszoka (greg. 27)
11.oo W int. parafian.
11.oo Za + Irenę Smółkę (greg. 27)
12.3o Za + Alfreda Gruchel w 3 rocz. śm.
14.oo Roczki.
16.3o Za + Alicję Świerczyńską w 1 rocz. śm.
18.3o Za + Władysława Szeliga.
20.oo Za + Adolfa Konara.