Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

22-29 sierpnia 2021

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA-22 sierpnia 2021 r.

5.3o      Za + Marię Żak. 

6.3o      W int. synów Piotra i Pawła z rodzinami z prośbą o błog. Boże i opiekę MB.

8.oo      Za ++ Józefa, Jerzego, Jana Łapaj.

8.oo      Za + Edwarda Dłucika (greg. 22)

8.oo      Za +  Elżbietę Szojdę (greg. 22)

9.3o      Za + Alfreda Płaza.    

9.3o      Za + Czesława Owczarka (greg. 22)

10.3o    GROTA: W int. Mariana Zagały z ok. 82 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.

  1. oo   Za ++ mamę Marię Gizdoń w 10 rocz. śm., tatę, męża i brata.

11.oo    Za + Władysława Kuglina (greg. 22)

12.3o    W int. Joanny, Andrzeja, córki Hanny z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i opiekę MB.

  1. oo   Roczki: Alicja Gawrońska.

16.3o    W int. parafian.

18.3o    Za + Dorotę Wieczorek w 3 rocz. śm.

20.oo    W int. rodziny Orzechowskich z prośbą o zdrowie i błog. Boże.

PONIEDZIAŁEK-23 sierpnia 2021 r.-Dzień powszedni.

6.oo       W int. Krystyny Rychlik z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji oraz światło Ducha Św. dla lekarzy.

6.45      W int. Grzegorza z ok. urodzin z prośbą o błog. Boże i opieke MB.

7.3o      Za + Kazimierza Przeliorz i dusze w czyśćcu cierpiące.

7.3o      Za + Edwarda Dłucika (greg. 23)

7.3o       Za +  Elżbietę Szojdę (greg. 23)

8.oo       Za + Jadwigę Kosińską.

8.oo      Za + Czesława Owczarka (greg. 23)

9.oo      Za ++ Stanisława Piekarskiego, Magdalenę i Waltra Aleksy, Annę, Hannę Goralczyk, Józefa Iskra, ++ rodziców
               z obu stron.

9.oo       Za + Władysława Kuglina (greg. 23)

12.oo    Za ++ rodziców Annę i Teofila Gojowy, brata Józefa Gojowy.

18.3o    Zbiorowa za zmarłych.

WTOREK-24 sierpnia 2021 r.-Święto św. Bartłomieja, Apostoła.

6.oo       Za + Janusza Bakonyi.

6.45      W int. Jakuba z ok.  urodzin z prośbą o błog. Boże i opieke MB Częstochowskiej.

7.3o      Za ++ Różę, Linusa i Bernarda Krella.

7.3o      Za + Edwarda Dłucika (greg. 24)

7.3o      Za +  Elżbietę Szojdę (greg. 24)

8.oo       W int. czcicieli św. Antoniego.

8.oo      Za + Czesława Owczarka (greg. 24)

9.oo      Za + Jadwigę Kosińską.

9.oo       Za + Władysława Kuglina (greg. 24)

12.oo    W int. rodziny Wójtowicz z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże.

18.3o    Zbiorowa za żywych.

ŚRODA – 25 sierpnia 2021 r.-Uroczystość św. Ludwika IX, króla,

6.oo       Za + Marię Żak.

6.45      Za ++ Różę i Stanisława Gaździk.

7.3o      Za + Ludwika.

7.3o      Za + Edwarda Dłucika (greg. 25)

7.3o       Za +  Elżbietę Szojdę (greg. 25)

8.oo       Zbiorowa za zmarłych.

8.oo      Za + Czesława Owczarka (greg. 25)

9.oo      W int. Rodziny Radia Maryja.

9.oo       Za + Władysława Kuglina (greg. 25)

12.oo     Za ++męża Ludwika Wyciślik, syna, córkę, wnuka, ++ z rodziny Wyciślik.

18.3o     W int. parafian.

CZWARTEK-26 sierpnia 2021r.-Uroczystość NMP Częstochowskiej

6.oo       Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla pracowników, właścicieli i klientów Zakładów Mechanicznych                            „WIROMET” w Mikołowie.

6.45      Za ++ Marię i Stanisława Klon, ++ rodziców, teściów, + córkę i dusze w czyśćcu cierpiące.

7.3o      Za + Jana Nowak.

7.3o      Za + Edwarda Dłucika (greg. 26)

7.3o       Za +  Elżbietę Szojdę (greg. 26)

8.oo       W int. ridziny Ewy i Leszka Przeliorz z prośbą o błog. Boże, zdrowie i potrzebne łaski.

8.oo      Za + Czesława Owczarka (greg. 26)

9.oo      Za + Jadwigę Kosińską.

9.oo       Za + Władysława Kuglina (greg. 26)

12.oo    Za ++ Halinę i Aleksego Marciniak, Mariusza, Leszka i Krystynę Norkowskich, Staniaława Targosz, Stanisława Jankowskiego.

18.3o    Za + Zofię Brodacką.

18.3o    Za + Kazimierza Szmurło w 30 dniu po śm.

PIĄTEK-27 sierpnia 2021 r.-Wspomnienie św. Moniki

6.oo       Za dusze w czyśćcu cierpiące.

6.45      W int. Tomasza Jędrzejak z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski.

7.3o      Za + Małgorzatę Skulik w 1 rocz. śm.

7.3o      Za + Edwarda Dłucika (greg. 27)

7.3o       Za +  Elżbietę Szojdę (greg. 27)

8.oo       W int. rodziny Martyny i Dawida Gaździk z prośbą o błog. Boże, zdrowie i potrzebne łaski.

8.oo      Za + Czesława Owczarka (greg. 27)

9.oo      W int. Julianny Chroszcz, Anny, Dominiki, Ryszarda i Aleksandry Bogusz z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.

9.3o       Za + Władysława Kuglina (greg. 27)

12.oo    Za ++ Marię Sowsian w 1 rocz. śm., Michała Sowsian w 26 roczn. śm.

18.3o    W int. Małgorzaty i Piotra z ok. 34 rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.

SOBOTA  – 28 sierpnia 2021 r. – Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła.

6.oo       W int. rodziny Rogosz z prośbą o opiekę MB Częstochowksiej.

6.45      Za ++ Jacka Janda, Marka Kelm.

7.3o      W int. o. Augustyna z ok. imienin zakonnych.

7.3o      Za + Edwarda Dłucika (greg. 28)

7.3o       Za +  Elżbietę Szojdę (greg. 28)

8.oo       Za ++ Genowefę i Stanisława Znaj.

8.oo      Za + Czesława Owczarka (greg. 28)

9.oo      Zbiorowa za żywych.

9.oo       Za + Władysława Kuglina (greg. 28)

12.oo    Za ++ Hildegardę i Tadeusza Bandulet oraz ++ z rodzin: Bandulet, Modlich, Wystryk i Gradoń.

14.oo    ŚLUB RZYM.: Agata Rozwadowska – Jakub Jurzy.

15.oo    ŚLUB RZYM.: Aleksandra Przybylska – Dariusz Lorens.

18.3o    Za ++ rodziców Annę i Kazimierza Kowalczuk.

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA-29 sierpnia 2021 r.-Odpust Parafialny

5.3o      Za + Marię Żak. 

6.3o      W int. Tomasza Jędrzejak z pr. o zdrowie.

8.oo      Za ++ rodziców Elżbietę i Augustyna Kowalskich we wspomn. urodzin i roczn. śm.

8.oo      Za + Edwarda Dłucika (greg. 29)

8.oo      Za +  Elżbietę Szojdę (greg. 29)

9.3o      Za ++ rodziców Teresę, Kazimierza Żyrek w 10 rocz. śm.   

9.3o      Za + Czesława Owczarka (greg. 29)

11.oo   W int. parafian.

11.oo    Za + Władysława Kuglina (greg. 29)

12.3o    Za ++ Łucję Boroń w 15 rocz. śm., Mariana Boroń w 11 rocz. śm.

14.oo    W int. Janiny i Henryka Gołuszka ok. 40 rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.

16.3o    Za ++ Eryka Kurasz, Elżbietę Stachowiak, Bertę i Józefa Duży, Ritę Zioło.

18.3o    W int. Mireli i Roberta Bortlik z ok. 40 rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB                  (TE DEUM).

20.oo    Za + Włodzimierza Zięba w 24 rocz. śm.