Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

23 – 30 lipca 2017

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 23 lipca 2017 r.

5.3o Za + Herberta Rosa w rocz. śm.
6.3o Za ++ rodziców Natalię i Józefa Włodarczak.
8.oo W int. Janiny i Norberta Kozubek z ok. 45 rocz. śl. oraz z ok. 75 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.
8.oo Za + Martę Golec (greg. 23)
9.3o Za + Jacka Sroka we wspomnienie 50 rocz. ur.
10.3o GROTA: Za ++ męża Janusza, rodziców, mamę Rozalię Błaszczyk, ++ z rodziny.
11.oo Za ++ Jana i Marię Bujak, braci Stanisława i Wiesława, ++ z rodzin Bujak, Rojek i Synowiec oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
12.3o Za ++ Janinę Okruta w 2 rocz. śm., męża Jana oraz krewnych z obu stron.
14.oo Roczki.
16.3o Za + Annę Potocką w 4 rocz. śm. (int. od dzieci, wnuków i męża).
18.3o W int. parafian.
20.oo Za ++ Helenę Pomierny, męża Augustyna.

PONIEDZIAŁEK – 24 lipca 2017 r. – Wspomnienie św. Kingi.

6.oo W int. Natalii z ok. 1 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dary Ducha Św., zdrowie, opiekę MB i Anioła Stróża oraz błog. Boże dla całej rodziny.
6.45 Za + syna Bogdana Pifko.
7.3o Za ++ rodziców Leona Klyta w 40 rocz. śm., Marię Klyta w 12 rocz. śm.
7.3o Za + Martę Golec (greg. 24)
8.oo Za ++ rodziców Władysławę i Stanisława oraz brata Leszka.
9.oo Za + Grzegorza Jacheć.
12.oo Za ++ Annę Zwonik, męża, syna, rodziców.
18.3o Zbiorowa za zmarłych.

WTOREK – 25 lipca 2017 r. – Święto św. Jakuba, Apostoła.

6.oo Za ++ Franciszka, Alinę, Józefa, Lesławę, Grzegorza, Leona.
6.45 Za ++ rodziców Skrajniak, syna i córkę, Jacka Szymańskiego.
7.3o W int. dziękczynnej za olbrzymi postęp w leczenie ojca Bernarda Urbanek z prośbą o dalszą opiekę i błog. Boże dla rodziny Urbanek.
7.3o Za + Martę Golec (greg. 25)
8.oo W int. czcicieli św. Antoniego.
9.oo W int. Renaty i Marka z ok. 8 rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, miłość i jedność w małżeństwie oraz w int. synów Franciszka i Piotra.
12.oo Za ++ z rodziny Domin, Mrokwa, Studnik, Jaskólski.
18.3o W int. o. Krzysztofa z ok. imienin zakonnych.

ŚRODA – 26 lipca 2017 r. – Wspomnienie św. Rodziców NMP Joachima i Anny.

6.oo W int. Otylii Żogała z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże.
6.45 W int. Wiktorii z ok. 15 rocz. ur. z prośbą o błog. Boże i potrzebne łaski.
7.3o W int. córki Anny z ok. imienin z prośbą o błog. Boże, zdrowie, pomyślność w życiu osobistym oraz opiekę św. Anny.
7.3o Za + Martę Golec (greg. 26)
8.oo Zbiorowa za zmarłych.
9.oo Za + Halinę Pająk.
12.oo Za ++ Henryka Wesoły w 2 rocz. śm., rodziców i teściów.
18.3o Za ++ Mariana Palus, rodziców z obu stron.
18.3o Za + Jadwigę Kozłowską w 30 dniu po śm., ++ z rodziny.

CZWARTEK – 27 lipca 2017 r. – Dzień powszedni.

6.oo Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże dla pracowników, właścicieli i klientów Zakładów Mechanicznych „WIROMET” w Mikołowie.
6.45 W int. Reginy Długosz z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, zdrowie i opiekę MB.
7.3o W int. Henryka i Otylii Bala z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie.
7.3o Za + Martę Golec (greg. 27)
8.oo Za + Anielę Polok w 7 rocz. śm.
8.oo Za + Wojciecha Janowskiego w 30 dniu po śm.
9.oo Za ++ rodziców Krystynę i Henryka Chrzęściewskich.
12.oo Za + ojca Czesława Żydek we wspomnienie 90 rocz. ur., żonę Magdalenę i zięcia Stanisława Szojda.
18.3o Za ++ Herberta Mol, żonę Marię, rodziców z obu stron.

PIĄTEK – 28 lipca 2017 r. – Dzień powszedni.

6.oo Za dusze w czyśćcu cierpiące.
6.45 W int. Janiny Jarczok z ok. ur. oraz w int. rodziny Jarczok.
7.3o Za wstaw. św. Klary w int. Klary z ok. ur. z prośbą o zdrowie i błog. Boże oraz w int. całej rodziny.
7.3o Za + Martę Golec (greg. 28)
8.oo Za ++ Stefanię i Alfreda Wójcik, syna Jana, Różę Szymańską.
9.oo W int. Rodziny Radia Maryja.
12.oo Za ++ Marię Pypno w 3 rocz. śm., męża Mariana, rodziców Zofię i Józefa Kuc, męża Henryka Kostka.
18.3o Do Mił. Bożego za wstaw. św. Jana Pawła II w int. Cecylii Świderskiej z prośbą o błog. Boże, uzdrowienie nogi i zdrowie oraz w int. rodziny Klimków i pokrewieństwo.

SOBOTA – 29 lipca 2017 r. – Wspomnienie św. Marty.

6.oo Za + Franciszka Warzecha w 2 rocz. śm.
6.45 Za ++ Łucję Anioł, męża Franciszka, rodziców z obu stron, synów Kazimierza i Eugeniusza, ++ z rodziny.
6.45 Za + Teodorę Szot w 30 dniu po śm. (int. od Wspólnoty Żywego Różańca).
7.3o Za + Romana Kucz w rocz. śm.
7.3o Za + Martę Golec (greg. 29)
8.oo Za ++ Radosława i Romana Szaniawskich.
9.oo Zbiorowa za żyjących.
12.oo W int. Teresy i Tadeusza Górka z ok. 45 rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie, opiekę MB oraz błog. Boże dla synów, synowych i wnucząt.
14.oo Ślub Rzym.: Joanna Psiuk – Marek Świerczyński.
15.oo Ślub Rzym.: Agnieszka Stolarska – Bartosz Kolasiński.
18.3o Za ++ Helenę i Stefana Kurasz, syna Jana, córkę Krystynę, męża Henryka.

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 30 lipca 2017 r.

5.3o Za ++ rodziców Bronisławę, Władysława i Andrzeja, dziadków Józefa i Anielę, Jana i Mariannę.
6.3o Za ++ Marię i Franciszka Witosz.
8.oo Za ++ męża Seweryna, syna Eugeniusza, brata Franciszka, rodziców, teściów, ++ z rodziny Pawlik.
8.oo Za + Martę Golec (greg. 30)
9.3o Za ++ syna i brata Michała Kaczmarczyka w 20 rocz. śm.
10.3o GROTA: Za ++ męża Antoniego w 14 rocz. śm., rodziców i rodzeństwo z obu stron.
11.oo W int. Marii Bury- Koseckiej z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.
12.3o W int. Włodzimierza Stachera z ok. 65 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i zdrowie.
14.oo Za ++ rodziców Teresę i Tadeusza Andres.
16.3o Za + Joannę Jabłońską w 5 rocz. śm.
18.3o Za + Kazimierza Piskorek w 3 rocz. śm.
20.oo W int. parafian.