Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Ogłoszenia parafialne

25 października 2020

Jako Wspólnota Braci z Panewnik, dziękujemy Wszystkim Wiernym, za okazane nam wsparcie duchowe i wszelkie wyrazy życzliwości w czasie trwania kwarantanny. Nadal prosimy o dar modlitwy w intencji chorych Współbraci oraz w intencji wszystkich chorych. Módlmy się o szybkie ustąpienie pandemii oraz
w intencji wszystkich niosących pomoc chorym i potrzebującym pomocy. Od dzisiaj na nowo podejmujemy modlitwę Suplikacji po każdej Mszy św. a w ciągu tygodnia po Mszach św. o godz. 8.00 i 12.00 oraz wieczorem na zakończenie nabożeństwa różańcowego.

O godz. 15.45 zapraszamy dziś na Nabożeństwo Różańcowe.
W tygodniu, odmawiamy Różaniec po Mszy św. o godz. 9.00 oraz wieczorem o godz. 17.45.

W tym tygodniu, w środę, w czwartek i w piątek, przypada comiesięczny obchód CHORYCH PARAFIAN. Ze względu na trwającą trudną sytuację pandemiczną odwiedzimy tylko tych chorych, którzy wyraźnie o to poproszą. Chorych prosimy zgłaszać na furcie.

W tym tygodniu obchodzimy: W środę – Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
W piątek Święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Katowicach.

KATECHEZA DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH w sobotę o godz. 19.30 w Domu Parafialnym.

W przyszłą niedzielę obchodzimy UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.
O godz. 15:00 odprawimy NIESZPORY ZA ZMARŁYCH w bazylice oraz KORONKĘ DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA. Wyjątkowo, w tym roku, ze względów sanitarnych nie odbędzie się tradycyjna procesja na cmentarz. Apelujemy do Parafian, by w tym dniu ograniczyć nawiedzanie cmentarza.
W Uroczystość Wszystkich Świętych kolekta będzie przeznaczona na ogrzewanie klasztoru i bazyliki.

W obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, Stolica Apostolska, w trosce o życie i zdrowie wiernych, aby nie gromadzić się licznie w miejscach zakazanych, daje możliwość przez cały listopad (a nie tylko w oktawie Wszystkich Świętych) uzyskania odpustu zupełnego dla wiernych zmarłych. W związku z powyższym, od poniedziałku 2. listopada przez cały miesiąc o godz. 18:00 w Bazylice będzie odprawiany różaniec za zmarłych, a o godz. 18:30 w poniedziałki, środy i piątki będą odprawiane Msze św. za zmarłych zalecanych w wypominkach. Wypominki będą odczytywane 15 minut przed nabożeństwami za zmarłych. WYPOMINKI za zmarłych, wypisane na kartkach wraz z ofiarą, prosimy o wrzucanie do specjalnie wyznaczonej skarbony w bazylice lub pozostawienie na furcie klasztornej.

Posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej planowane na poniedziałek, 26 października, zostaje przeniesione na późniejszy termin. Ze względu na zakaz organizowania wszelkiego rodzaju zebrań powyżej pięciu osób, zawieszamy na czas nieokreślony wszystkie spotkania formacyjne i katechetyczne w parafii.

Ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc, udziela ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy św. na czas wprowadzonych ograniczeń. W bazylice aktualnie może uczestniczyć w nabożeństwach około 240 osób. Przypominamy o obowiązku zachowania przepisów bezpieczeństwa – zakrywanie ust i nosa, zachowanie odpowiedniej odległości. Wobec wzrostu liczby zakażonych usilnie zalecamy stosowanie się do wskazanych zaleceń zarówno w trakcie uczestnictwa we Mszy św. i nabożeństwach, jak również podczas korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Ze względu na trudną sytuacje pandemiczną zarówno w naszym regionie jak i w klasztorze usilnie prosimy o przyjmowanie Komunii się na rękę.
Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi np. przez pomoc w zakupach. Osoby samotne,
w podeszłym wieku i niepełnosprawne, które nie są w stanie uzyskać pomocy mogą zwrócić się o pomoc do parafii.

Wszystkim wiernym życzymy dobrego zdrowia oraz po franciszkańsku Pokoju i Dobra!

Zasady uzyskania odpustu za zmarłych w miesiącu listopadzie, za:

https://www.gosc.pl/doc/6586343.Przez-caly-listopad-bedzie-mozna-uzyskac-odpust-dla-zmarlych:

W bieżącym roku, w obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, przez cały listopad (a nie tylko w oktawie Wszystkich Świętych) będzie można uzyskać odpust zupełny dla wiernych zmarłych – czytamy w dekrecie opublikowanym na polecenie Ojca Świętego przez Penitencjarię Apostolską. Jak zaznaczono, chodzi o uniknięcie zgromadzeń wiernych tam, gdzie są one zakazane.

Penitencjaria Apostolska zaznacza, iż otrzymała wiele próśb od biskupów, którzy prosili, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zostały zmodyfikowane pobożne dzieła mające na celu uzyskanie odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych. Dlatego Penitencjaria Apostolska, na specjalne polecenie Jego Świątobliwości papieża Franciszka, chętnie ustanawia i postanawia, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam gdzie są one zakazane:

a. – Odpust zupełny dla tych, którzy nawiedzają cmentarze i modlą się za zmarłych choćby tylko duchowo, zwykle ustanowiony tylko w dniach od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne dni tego samego miesiąca, aż do jego końca.

b. – Odpust zupełny 2 listopada, ustanowiony z okazji wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych uzyskany przez tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę przed lub po lub w dniu Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na ograniczenia nałożone przez właściwe władze na czas pandemii, aby zapobiec gromadzeniu się wielu wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego), przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny, odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych, na przykład jutrznię i nieszpory brewiarzowego oficjum za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, inne modlitwy za zmarłych najdroższych wiernym, albo podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii zaproponowanej w liturgii za zmarłych, albo wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

Penitencjaria Apostolska zachęca kapłanów do gorliwego sprawowania Sakramentu Pokuty i niesienia Komunii Świętej chorym. Ten najwyższy trybunał kościelny w sprawach wewnętrznych przypomina, że jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, odwołuje się do wskazań już wydanych w nocie „O sakramencie pokuty w obecnej sytuacji pandemii”, wydanej przez ten Trybunał 19 marca 2020 roku. Zachęcono ponadto kapłanów do trzykrotnego odprawiania Mszy św. w dniu wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, 2 listopada.