Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

30 września – 7 października 2018

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 30 września 2018 r.

5.3o Za + Rudolfa Grzędziel.
6.3o W int. parafian.
8.oo Za ++ Marię Czarnasiak w 11 rocz. śm., Jana Czarnasiak w 8 rocz. śm., rodziców i rodzeństwo z obu stron.
8.oo Za + Eugeniusza Ratka (greg. 30)
9.3o W int. Anny z ok. 13 rocz. ur. z prośbą o błog. Boże, zdrowie i potrzebne łaski.
11.oo Za ++ Bolesława Gołuszka w 16 rocz. śm., Janinę i Kazimierza Wilczak.
11.oo Za + Sabinę Świerczyńską w 30 dniu po śm.
12.3o Do Opatrz. Bożej w int. małżonków Urszuli i Henryka Jureczko z ok. 50 rocz. śl. oraz ich dzieci i wnucząt z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i zdrowie. (TE DEUM)
12.3o W int. Marii i Andrzeja Stajszczyk z ok. 50 rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie błog. Boże. (TE DEUM)
14.oo W int. wynagradzającej NSPJ przeciwko 1 przykazaniu w int. pewnej rodziny.
16.3o Za ++ Jadwigę Cepa w rocz. śm., jej męża Stanisława, syna Eugeniusza, ++ z rodziny.
18.3o Za + bratową Halinę Sinkiewicz oraz dusze w czyśćcu cierpiące (int. od Zofii z rodziną)
20.oo Za + br. Tymona Piotra Czaj (int. od dziadków).

PONIEDZIAŁEK – 1 października 2018 r. – Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła.

6.oo Fundacyjna za zmarłych.
6.45 Do Opatrz. Bożej za wstaw. św. Teresy w int. Teresy z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Bożą opiekę.
7.3o W int. Stefanii Gawlas z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski.
7.3o Za + Alina Salamon (greg. 1)
8.oo Za ++ rodziców Małgorzatę i Brunona Gawlyta, brata Eugeniusza Gawlyta, siostrzeńca Roberta Pawelczyk.
9.oo Do Opatrz. Bożej w int. Moniki i jej dobroczyńców z podz. za opiekę z prośbą o błog. Boże i zdrowie.
12.oo Za ++ Jadwigę Gwóźdź, męża, rodziców i rodzeństwo.
18.3o W int. o. Syracha z ok. imienin zakonnych.
18.3o W int. o. Remigiusza z ok. imienin zakonnych.

WTOREK – 2 października 2018 r. – Wspomnienie św. Aniołów Stróżów.

6.oo Za ++ Jadwigę i Jana Pawelczyk, pokrewieństwo z obu stron.
6.45 Za ++ Mariana i Wandę Kolanko.
7.3o W int. wnuczki Zofii z prośbą o szczęśliwy powrót do domu.
7.3o Za + Alina Salamon (greg. 2)
8.oo W int. czcicieli św. Antoniego.
9.oo Za ++ Ludwika, Agnieszkę, Tomasza, Edwarda, Czesława, ++ z rodziny.
12.oo W int. Elżbiety i Stanisława Bijok z ok. 42 rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże.
18.3o Zbiorowa za żyjących.

ŚRODA – 3 października 2018 r. – Dzień powszedni.

6.oo Za + Danutę Obremską.
6.45 Za ++ Janinę i Władysława Spyrka.
7.3o Za ++ Mieczysława Bublis w 1 rocz. śm., Helenę Kokot w 2 rocz. śm.
7.3o Za + Alina Salamon (greg. 3)
8.oo Zbiorowa za zmarłych.
9.oo W int. Bronisławy i jej dzieci z rodzinami z prośbą o wzajemną miłość, pokój i błog. Boże dla całej rodziny.
12.oo Za ++ Teodora i Bronisława Gorzawskich, Reginę Macha, ++ z pokrewieństwa.
18.3o TRANSITUS.
18.3o W int. sióstr pracujący w naszej parafii.

CZWARTEK – 4 października 2018 r. – Uroczystość św. Ojca Franciszka z Asyżu, diakona, założyciela trzech zakonów.

6.oo Za + Ludwika Setlak.
6.45 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże Bł. dla pracowników, właścicieli i klientów Zakładów Mechanicznych „WIROMET” w Mikołowie.
7.3o Za ++ Jadwigę i Henryka Badura, ++ z rodziny.
7.3o Za + Alina Salamon (greg. 4)
8.oo W int. ks. dr Franciszka Gruszka z ok. urodzin i imienin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże.
9.oo W int. Andrzeja z prośbą o łaskę wytrwania w powołaniu oraz o rozwój relacji z Bogiem.
12.oo W int. o. Kazimierza Falkusa z ok. 50 rocz. kapłaństwa z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i opiekę MB.
15.oo Śluby Wieczyste.
17.oo O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
18.3o W int. misjonarzy.

PIĄTEK – 5 października 2018 r. – Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, zakonnicy.

6.oo Za dusze w czyśćcu cierpiące.
6.45 W int. Teresy i Kazimierza Szafrańskich z prośbą o łaskę zdrowia i błog. Boże.
7.3o Za ++ Bogusławę Jesionek, ojca Stanisława, ++ z rodziny.
7.3o Za + Alina Salamon (greg. 5)
8.oo W int. czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
9.oo W int. pewnej osoby z prośbą wypełnienie woli Bożej w jej życiu i rozwiązanie trudnej sytuacji.
10.oo Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019
12.oo Za+ Donata Hanusik w 9 rocz. śm., syna Janusza, rodziców z obu stron.
14.oo Ślub Rzym.: Magdalena Gazda – Wojciech Kowalski.
17.oo W int. Magdaleny Jakubiak z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.
18.3o W int. młodzieży.

SOBOTA – 6 października 2018 r. – Dzień powszedni.

6.oo Za ++ dziadków Józefa i Franciszkę.
6.45 Za + mamę Teresę w rocz. śm., ++ z rodziny z obu stron.
7.3o Za + Romana Stawowy w 10 rocz. śm.
7.3o Za + Alina Salamon (greg. 6)
8.oo Zbiorowa za żyjących.
9.oo W int. żywych i zmarłych czcicieli Różańca Św. oraz o tryumf Niepokalanego Serca Maryi.
13.oo Ślub Rzym.: Ewelina Gierczak – Artur Kubiczek.
14.oo Ślub Rzym.: Aleksandra Lubczyk – Dariusz Laskowski.
15.oo Ślub Rzym.: Małgorzata Skrzydło – Adam Naskręt.
18.3o Za + przyjaciela Janusza Siwczyńskiego.
18.3o Za + Monikę Stanek w 30 dniu po śm.

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 7 października 2018 r.

5.3o Za + Józefa Wojtarowicza (int. od szwagra Andrzeja).
6.3o Za + Krystynę Ziomek w 13 rocz. śm.
8.oo Za ++ Mieczysława Bernackiego w 25 rocz. śm., żonę Helenę, Helenę i Edwarda Tylusów.
8.oo W int. parafian.
8.oo Za + Alina Salamon (greg. 7)
9.3o Za + Dorotę Ruchaj w 1 rocz. śm.
11.oo Za wszystkich adorujących Najświętszy Sakrament oraz o rozwój dzieła adoracji w Panewnikach i na całym świecie.
11.oo W int. Henryka Janus z ok. 90 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB (TE DUM)
12.3o Za ++ Sławomira Majewskiego, Edeltraudę Bragulla, ++ z rodziny Majewskich.
12.3o Za + Grażynę Agdan w 30 dniu po śm.
14.oo Chrzty.
16.3o W int. Róż Różańcowych.
18.3o Za + Mariana Filipczyk w 3 rocz. śm.
20.oo Za ++ Bernarda Krawczyka, Krystynę i Stanisława Rodaków.