Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

15 – 22 kwietna 2018 r.

III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 15 kwietnia 2018 r.

5.3o Za ++ Wiktorię i Jana Korczyńskich, ++ z pokrewieństwa z obu stron.
6.3o W int. Marka Sadłoń z prośbą o dary Ducha Św. i uzdrowienie duszy i ciała.
8.oo Za ++ Emila i Eleonorę Lenart.
8.oo Za + Małgorzatę Świetlik (greg. 15)
8.oo Za + Dorotę Ruchaj (greg.15)
9.3o W int. Tomasza Dyoniziak z ok. 40 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.
11.oo Za + Zbigniewa Łuksza w 1 rocz. śm.
12.3o Do Mił. Bożego za wstaw. MBNP w int. Heleny Wais z ok. 80 rocz. ur. z podz. za ocalenie życia w wypadku i otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże na dalsze lata życia. (TE DEUM)
14.oo Chrzty.
16.3o Za + Mirosława Szewczyk w 1 rocz. śm.
18.3o W int. parafian.
20.oo W int. Kamili i Adama z ok. 6 rocz. ur. oraz ich mamy Krystyny z prośbą o błog. Boże, zdrowie i opiekę MB.

PONIEDZIAŁEK – 16 kwietnia 2018 r. – Dzień powszedni.

6.oo W int. córki Agnieszki i syna Dominika z prośbą o szczęśliwą rodzinę, dar Bożej Mądrości w rozwiązywaniu spraw oraz błog. Boże na każdy dzień.
6.45 Za + Jerzego.
7.3o Za ++ osoby konsekrowane oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
7.3o Za + Małgorzatę Świetlik (greg. 16)
7.3o Za + Dorotę Ruchaj (greg. 16)
8.oo W int. Agnieszki i Radosława Smit z ok. 7 rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże.
9.oo Za ++ syna Jarosława Kaczmarczyka w 15 rocz. śm., męża oraz rodziców.
12.oo W intencjach polecanych za wstaw. św. Jana Pawła II.
18.3o Zbiorowa za zmarłych.

WTOREK – 17 kwietnia 2018 r. – Dzień powszedni.

6.oo Za ++ Witolda, Pelagię, Józefa Małyjurek, rodziców Klarę i Wilhelma Rogacz oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
6.45 Za ++ rodziców Weronikę i Ludwika, Martę i Józefa.
7.3o Za ++ rodziców Leonarda i Bronisławę Magoch, córkę Bożenę.
7.3o Za + Małgorzatę Świetlik (greg. 17)
7.3o Za + Dorotę Ruchaj (greg. 17)
8.oo W int. czcicieli św. Antoniego.
9.oo W int. Marii Grzegorek z ok. 80 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.
12.oo Za + Magdalenę Pająk.
18.3o Zbiorowa za żyjących.

ŚRODA – 18 kwietnia 2018 r. – Dzień powszedni.

6.oo Za + Magdalenę Tworuszka.
6.45 W int. Jolanty i Krzysztofa Małyjurek z ok. rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie, opiekę MB i zgodę w rodzinie.
7.3o Za + męża Edwarda Walter.
7.3o Za + Małgorzatę Świetlik (greg. 18)
7.3o Za + Dorotę Ruchaj (greg. 18)
8.oo Zbiorowa za zmarłych.
9.oo Za ++ Agatę i Eryka Zientek, Joannę Badura, Jana Weszka.
12.oo W int. Janiny i Władysława z ok. 63 rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.
18.3o Za ++ Józefa, Stanisławę i Zdzisława Iskra.
18.3o Za + Anielę Pala w 30 dniu po śm.

CZWARTEK – 19 kwietnia 2018 r. – Dzień powszedni.

6.oo Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże dla pracowników, właścicieli i klientów Zakładów Mechanicznych „WIROMET” w Mikołowie.
6.45 Za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka Piechaczek.
7.3o W int. Jacka z prośbą o uwolnienie, uzdrowienie i nawrócenie.
7.3o Za + Małgorzatę Świetlik (greg. 19)
7.3o Za + Dorotę Ruchaj (greg. 19)
8.oo Za ++ Gertrudę, Elżbietę, Franciszka Falkus, Katarzynę, Franciszka Dąbrowskich, Martę, Franciszka, Henryka, Dariusza Kolarczyków.
9.oo Za + Różę Halat w 2 rocz. śm.
9.oo Za + Danutę Rożek w 13 rocz. śm.
12.oo Za ++ Weronikę i Jerzego Granica.
18.3o Za + Magdalenę Skrzypek w 1 rocz. śm., ++ z rodziny z obu stron.
18.3o Za + Jana Miłek w 30 dniu po śm. (int. od sąsiadów z bloku).

PIĄTEK – 20 kwietnia 2018 r. – Dzień powszedni.

6.oo Za dusze w czyśćcu cierpiące.
6.45 W int. Moniki z prośbą o uwolnienie z nałogów i wszelkiego zła oraz nawrócenie.
7.3o Za ++ Wandę i Mariana Kolanko.
7.3o Za + Małgorzatę Świetlik (greg. 20)
7.3o Za + Dorotę Ruchaj (greg. 20)
8.oo Za + Jana Banaś.
9.oo Za ++ Urszulę Boehm (czyt. Bem) i Monikę Jarecką.
12.oo Za + męża Romana Soś.
13.oo Ślub Rzym.: Anastasiia Kostiuk – Mateusz Błaszczyk.
14.oo Ślub Rzym. Marta Drygas – Jarosław Jendrysko.
18.3o Za + Ludwika Kula w 10 rocz. śm. ++ z pokrewieństwa.
18.3o Za + Irenę Szkopińską w 30 dniu po śm.

SOBOTA – 21 kwietnia 2018 r. – Dzień powszedni.

6.oo W int. Moniki z prośbą o uwolnienie z nałogów i wszelkiego zła oraz nawrócenie.
6.45 W int. br. Konrada z ok. imienin zakonnych.
7.3o Za ++ Joannę w 29 rocz. śm. i Aleksandra Korczyńskich, brata Jacka.
7.3o Za + Małgorzatę Świetlik (greg. 21)
7.3o Za + Dorotę Ruchaj (greg. 21)
8.oo Za wstaw. MB Fat. i św. o. Pio w int. Anieli Mańka z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i zdrowie.
9.oo Zbiorowa za żyjących.
12.oo W int. Anny Jakubowskiej z ok. 23 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.
14.oo Ślub Rzym.: Małgorzata Brzozowska – Damian Nowak.
18.3o Za + Kazimierza Dygoń w 15 rocz. śm.
18.3o Za + Eugeniusza Kisielowskiego w 1 rocz. śm.

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 22 kwietnia 2018 r.

5.3o W int. Elżbiety i Czesława Rokita z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dary Ducha Św. i opiekę MB.
6.3o Za + męża Jerzego Zaifert we wspomnienie imienin.
8.oo Za + żonę Jolantę Wieczorek.
8.oo Za + Małgorzatę Świetlik (greg. 22)
8.oo Za + Dorotę Ruchaj (greg. 22)
9.3o Za + Bożenę Nowak w 5 rocz. śm.
11.oo Za + Beatę Handwerker- Kustrzępa.
12.3o W int. Piotra i Marii Kandzia z ok. 50 rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.
12.3o W int. Pana Andrzeja z ok. 70 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i opiekę Bożej Opatrzności na dalsze lata życia. TE DEUM
14.oo Roczki.
16.3o W int. Ilony i Marka Wilaszek z ok. 30 rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże. TE DEUM
18.3o Za ++ Gertrudę i Augustyna Skrzydło.
20.oo W int. Angeliki i Karola Jekel z ok. 1 rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, zdrowie i opiekę MB.
20.oo W int. parafian.