Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

6 – 13 września 2020

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 6 września 2020 r.

5.3o W int. parafian.
6.3o W int. o. Magnusa z ok. imienin zakonnych.
6.3o Za + o. Damiana Szojda.
8.oo W int. żywych i zmarłych działkowiczów.
8.oo Za + Małgorzatę Świerkot (greg. 6)
8.oo Za + Józefa Świerkot (greg. 6)
8.oo Za + Teresę Wosz (greg. 6)
9.3o Za + Edwarda Krupińskiego w 15 rocz. śm., ++ z rodzin Krupińskich, Orlikowskich i Mikołajczyków.
9.3o Za + Gertrudę Tomecką (greg. 6)
11.oo W int. żywych i zmarłych energetyków.
11.oo Za + Irenę Sędziak (greg. 6)
12.3o W int. Mariusza Wawro z ok. 60 rocz. ur. z prośbą o zdrowie i błog. Boże.
14:oo W int. o. Archanioła z ok. ur. z podz. za dar życia i kapłaństwa oraz wszystkie otrzymane łaski. Niech dobry Bóg hojnie
Mu błogosławi.
16.3o Do Mił. Bożego w int. Ilony Malczewskiej z ok. ur. z podz. za łaskę życia i przeżyte lata z prośbą o błog. Boże.
18.3o W int. wszystkich adorujących Najświętszy Sakrament oraz o rozwój dzieła adoracji w Panewnikach i na całym świecie.
20.oo Za + Janusza Jaworowskiego.

PONIEDZIAŁEK – 7 września 2020 r. – Dzień powszedni.

6.oo Za dusze w czyśćcu cierpiące.
6.45 Za ++ rodziców Krystynę i Grzegorza Piątek.
7.3o Za ++ rodziców Władysławę i Karola Tomasiak, brata Stanisława, oraz ++ z rodziny.
7.3o Małgorzatę Świerkot (greg. 7)
7.3o Za + Józefa Świerkot (greg. 7)
7.3o Za + Teresę Wosz (greg. 7)
8.oo Za ++ rodziców Cecylię i Józefa Saładyga, brata Stanisława.
8.oo Za + Gertrudę Tomecką (greg. 7)
9.oo Za + Jacka Witkowicza, męża Donata Hanusik, syna Janusza, oraz rodziców z obu stron.
9.oo Za + Irenę Sędziak (greg. 7)
12.oo Za + Leokadię Wawro w 3 rocz. śm.
13.oo Ślub Rzym.: Martina Koczułab -Kamil Kielesz
18.3o Zbiorowa za zmarłych.

WTOREK – 8 września 2020 r. – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

6.oo Za ++ tatę Józefa i brata Piotra.0
6.45 Za ++ rodziców Annę i Karola Kąkol, córkę Stanisławę Sneider, dziadków Monikę i Pawła Zielińskich.
7.3o Za + ojca Pawła we wsp. ur.
7.3o Za + Małgorzatę Świerkot (greg. 8)
7.3o Za + Józefa Świerkot (greg. 8)
7.3o Za + Teresę Wosz (greg. 8)
8.oo W int. czcicieli św. Antoniego.
8.oo Za + Gertrudę Tomecką (greg. 8)
9.oo Za + Piotra Płonka w kolejną rocz. śm.
9.oo Za + Irenę Sędziak (greg. 8)
12.oo Za ++ Marię i Józefa Żytowicz.
18.3o W int. o. Sergiusza z ok. imienin zakonnych.

ŚRODA – 9 września 2020 r. – Wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy, patronki FZŚ w Polsce.

6.oo Za wstaw. MB Szkaplerznej w int. Anny i Marka z prośbą o łaskę nawrócenia i dary DŚ.
6.45 Za + Teresę Bańczyk, oraz ++ z rodziny.
7.3o Za + Grzegorza Bittman.
7.3o Za + Małgorzatę Świerkot (greg. 9)
7.3o Za + Józefa Świerkot (greg. 9)
7.3o Za + Teresę Wosz (greg. 9)
8.oo Zbiorowa za zmarłych.
8.oo Za + Gertrudę Tomecką (greg. 9)
9.oo Za ++ Łucję i Ludwika Paździorek, Gertrudę i Augustyna Skrzydło.
9.oo Za + Irenę Sędziak (greg. 9)
12.oo Za + rodziców Martę w 60 rocz. śm. i Henryka Pietrek w 46 rocz. śm.
18.3o W int. Heleny Palus z ok. 88 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog . Boże i potrzebne łaski.

CZWARTEK – 10 września 2020 r. – Dzień powszedni.

6.oo Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże Bł. dla pracowników, właścicieli i klientów Zakładów Mechanicznych „WIROMET” w Mikołowie.
6.45 W int. Anety i Adama z ok. 9 rocz. ślubu, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże, potrzebne łaski i opiekę na dalsze lata.
7.3o W int. Ireny Madej z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia.
7.3o Za + Małgorzatę Świerkot (greg.10)
7.3o Za + Józefa Świerkot (greg. 10)
7.3o Za + Teresę Wosz (greg. 10)
8.oo W int. rodziny Sojka z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę MB i dary DŚ dla całej rodziny.
8.oo Za + Gertrudę Tomecką (greg. 10)
9.oo Za ++ rodziców Alojzego i Wiktorię Klimek, Antoniego i rodzeństwo.
9.oo Za + Irenę Sędziak (greg. 10)
12.oo Za ++ Michała Sowsian w 25 rocz. śm. i Janinę Rubacha w 4 rocz. śm.
12.oo W int br. Ryszarda z ok. imienin zakonnych.
18.3o Do opatrzności Bożej w int. Łukasza i Pawła z prośbą o dary DŚ w nowym roku szkolnym.

PIĄTEK – 11 września 2020 r. – Dzień powszedni.

6.oo Za dusze w czyśćcu cierpiące.
6.45 Za ++ rodziców Monikę i Stanisława Bala, brata Henryka, oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
7.3o Za ++ Wandę i Mariana Kolanko.
7.3o Za + Małgorzatę Świerkot (greg. 11)
7.3o Za + Józefa Świerkot (greg. 11)
7.3o Za + Teresę Wosz (greg. 11)
8.oo Za ++ Janinę i Władysława Spyrka.
8.oo Za + Gertrudę Tomecką (greg. 11)
9.oo W int. Leona z prośbą o zdrowie i błog. Boże.
9.oo Za + Irenę Sędziak (greg. 11)
12.oo Za + Józefa Zastockiego we wspom. 100 rocz ur.
18.3o Za + Annę Potocką w 7 rocz. śm.
18.3o Za + Bernarda Pająk w 30 rocz. śm.

SOBOTA – 12 września 2020 r. – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Piekarskiej.

6.oo Z prośbą o uzdrowienie duchowe i moralne dla wszystkich domowników.
6.45 Do NSPJ za wstaw. MB Fatimskiej, św. Antoniego, z podziękowaniem za udana operację Izabeli.
7.3o Za ++ rodziców Bogdany i Alojzego Jaskuła.
7.3o Za + Małgorzatę Świerkot (greg. 12)
7.3o Za + Józefa Świerkot (greg. 12)
7.3o Za + Teresę Wosz (greg. 12)
8.00 Za ++ Bronisławę Magoch w 10 r. śm, jej męża Leona i siostrę Bożenę
8.00 Za + Gertrudę Tomecką (greg. 12)
9.00 Zbiorowa za ++
9.00 Irenę Sędziak (greg. 12)
12.00 W INTENCJI GRUP I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH
13.00 Ślub Rz. Klaudia Waksmundzka – Szymon Szymiec
15.00 Ślub Rz. Michał Adamczak – Dagmara Pawełczyk
18.30 Za + męża Eryka Kurarz w r. sm.
18.30 Za + Karola Okoń w 100 rocz. ur

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 13 września 2020 r.

5.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
6.30 w int Parafin
8.00 Za + o. Nazariusza Szojdę
8.00 Za + Małgorzatę Świerkot (greg. 13)
8.00 Za + Józefa Świerkot (greg. 13)
8.00 Za + Teresę Wosz (greg. 13)
9.30 Za + Janinę i Juliana Płonka, i brata Aleksandra
9.30 Za + Gertrudę Tomecką (greg. 13)
11.00 Za + mamę Helenę Czerwińską w r.śm., +męża Józefa, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron i + siostrę Donatę
11.00 Za + Irenę Sędziak (greg.13)
12.30 Za + Bartosza Engel w 5 r. śm
14.00 Roczki, Amelia Psiuch, Robert Gerard Brysz, Nikodem Paprocki
16.30 W int chorych i cierpiących
18.30 Za + Sebastiana Anioła w 3 r.śm
20.00 Za + Stanisława Walawender w 3r. śm oraz + rodziców z obu stron