Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Bieżące sprawy

DOBROCZYŃCAłe ŻYCIE

Mamy wielkie pragnienie.

Chcemy utworzyć przy klasztorze i parafii bazę braci i sióstr gotowych czynić dobro. Szukamy ludzi otwartych na zaangażowanie się w doraźną pomoc osobom, które znajdują się w potrzebie. Bracie i Siostro zapraszamy Cię do współpracy, prosimy przeczytaj naszą propozycję i jeśli chcesz pomóc, przynieś wypełniony formularz na furtę klasztorną lub zeskanuj, wypełnij i wyślij interaktywny formularz na nasz adres e-mail.