Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Świetlica

Świetlica św. Franciszka

 

swietlica-1

Wszystko zaczęło się od akcji „Zgrane środy”, która ruszyła wiosną 2014 roku. Raz w tygodniu, właśnie w środy, w Kawiarence Parafialnej grupa wolontariuszy organizowała zajęcia rekreacyjno-integracyjne dla dzieci naszej parafii. Szczególne zaproszenie zostało skierowane do dzieci z niezamożnych rodzin. Kiedy okazało się, że gry i zabawy w Kawiarence Parafialnej cieszą się powodzeniem i dają dużo radości dzieciom, zrodziło się pragnienie zorganizowania dla nich czegoś więcej; czegoś, co pozwoliłoby lepiej poznać i przyciągnąć dzieci naszej parafii, szczególnie te, które potrzebują pomocy w nauce czy innego rodzaju wsparcia. Powodzenie wakacyjnej akcji „Lato ze św. Franciszkiem” oraz sygnały od zespołu charytatywnego o zapotrzebowaniu na tego rodzaju dzieło były dodatkowym impulsem. W tym też czasie zwolniły się pomieszczenia zajmowane dotychczas przez przedszkole. Padła więc propozycja – świetlica parafialna. Dzięki wsparciu parafii i ludzi dobrej woli udało się wyremontować i wyposażyć jedno z pomieszczeń. W poniedziałek 6 października 2014 roku Świetlica św. Franciszka została uroczyście otwarta. Pierwotnie Świetlica otwierała swoje podwoje trzy razy w tygodniu i prowadzona była wyłącznie przez wolontariuszy.

swietlica-2

Otwarcie Świetlicy św. Franciszka 6 października 2014 r.

Od września 2015 r. dzieci mogą przebywać w Świetlicy od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 18:00. Opiekę nad nimi sprawuje siostra Paula, franciszkanka, którą wspierają wolontariusze. Dzieci mogą tutaj otrzymać pomoc w nauce i spędzić wspólnie czas na grach i zabawach. W okresie ferii i wakacji organizowane są półkolonie i wyjazdy wakacyjne.

Świetlica mieści się w Domu Parafialnym przy ul. Związkowej 20. Przyjmuje dzieci z klas szkoły podstawowej. Rodzice zobowiązani są do przypilnowania dzieci, aby przyniosły podręczniki i zeszyty z zadaniami do odrobienia.

Zajęcia świetlicowe odbywają się przez cały tydzień w godzinach popołudniowych. Przybierają one różnorodne formy dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i życzliwości Caritas parafialnej, a także różnych osób, które nas wspomagają. W godzinach 13:00-14:00 pracujemy indywidualnie z dziećmi, które mają problemy w nauce, między 14:00 a 16:00 odrabiamy lekcje, ok. godz. 16:00 mamy podwieczorek, a potem jest czas na zajęcia komputerowe, szachowe, plastyczne lub muzyczne oraz zajęcia rekreacyjne – gry planszowe, komputerowe gry edukacyjne, a przy ładnej pogodzie spacery, wyjścia na plac zabaw, gry i zabawy na świeżym powietrzu.
W soboty w godzinach południowych organizujemy wycieczki na basen lub do kina. Kilka razy w roku organizowane są świetlicowe imprezy z udziałem dzieci i rodziców.

Dzięki zajęciom w świetlicy dzieci mogą spokojnie odrobić lekcje, pobawić się wspólnie czy zjeść ciepły posiłek. W czasie zajęć rozwijane są właściwe relacje społeczne i poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro. Dzięki pomocy wolontariuszy dzieci rozwijają swoje liczne talenty. Nasze dzieci uczestniczą też w różnych nabożeństwach, angażują się w scholę parafialną, a niektórzy chłopcy są ministrantami.

Pobyt w Świetlicy jest bezpłatny; placówka jest dziełem charytatywnym parafii. Rodzice zainteresowani zapisaniem dzieci do Świetlicy mogą to uczynić bezpośrednio u siostry Pauli w godzinach pracy Świetlicy.

swietlica-3 swietlica-4 swietlica-5