Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Świadek bierzmowania

Wybór świadka bierzmowania

 1. Wyboru dokonuje kandydat albo jego rodzice (opiekunowie).
 2. Wypada, aby był nim chrzestny –  w ten sposób jaśniej zaznacza się związek między chrztem a bierzmowaniem, a funkcje i obowiązki chrzestnego mogą być spełnione w sposób bardziej skuteczny.
 3. Nie wyklucza się jednak możliwości wybrania osobnego świadka bierzmowania.
 4. W przypadku trudności w znalezieniu świadka proponujemy 3 rozwiązania:
  1. Prosimy o znalezienie innej osoby na świadka z grona najbliższych.

  2. W przypadku braku kandydatów na świadków ze strony najbliższych, niech kandydat poprosi swojego animatora z grupy czy katechetę.

Przymioty świadka:

 1. Jest dojrzały i gotowy spełnienia tego zadania.
 2. Należy do Kościoła katolickiego i przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię.
 3. Jest duchowo przygotowany do tej funkcji.
 4. Prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.
 5. Nie ma kanonicznej przeszkody do pełnienia czynności świadka bierzmowania.

Zadania świadka:

 1. Przygotowuje kandydata do przyjęcia sakramentu.
 2. Przedstawia bierzmowanego szafarzowi sakramentu do namaszczenia krzyżmem.
 3. Pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń  złożonych na chrzcie, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego, którego otrzymali.
 4. Troszczy się, ażeby bierzmowany postępował jak prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.