Msze Święte

W niedziele i uroczystości:
 • 5:30
 • 6:30
 • 8:00
 • 9:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 16:30
 • 18:30
 • 20:00

(Od maja do września przy grocie o 10:30)

W dni powszednie:
 • 6:00
 • 6:45
 • 7:30
 • 8:00
 • 9:00
 • 12:00
 • 18:30
Msze święte w inne dni

Spowiedź

W bazylice:
Poniedziałek - piątek

9:30 - 12:00
15:00 - 17:30

Sobota

9:30 - 12:00

W krypcie bazyliki:
codziennie podczas
wszystkich mszy św.
W soboty

15:00 - 19:00

w niedziele:

5:30 - 14:30
16:00 - 20:30

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Świadek bierzmowania

Wybór świadka bierzmowania

 1. Wyboru dokonuje kandydat albo jego rodzice (opiekunowie).
 1. Wypada, aby był nim chrzestny –  w ten sposób jaśniej zaznacza się związek między chrztem a bierzmowaniem, a funkcje i obowiązki chrzestnego mogą być spełnione w sposób bardziej skuteczny.
 1. Nie wyklucza się jednak możliwości wybrania osobnego świadka bierzmowania.
 1. Może być nim rodzic.

 

Przymioty świadka

 1. Ukończył 16 lat i jest wystarczająco dojrzały do spełnienia tego zadania.
 1. Należy do Kościoła katolickiego i przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię.
 1. Jest duchowo przygotowany do tej funkcji.
 1. Prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.
 1. Nie ma kanonicznej przeszkody do pełnienia czynności świadka bierzmowania.

 

Zadania świadka

 1. Przygotowuje kandydata do przyjęcia sakramentu.
 1. Przedstawia bierzmowanego szafarzowi sakramentu do namaszczenia krzyżmem.
 1. Pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń  złożonych na chrzcie, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego, którego otrzymali.
 1. Troszczy się, ażeby bierzmowany postępował jak prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.