Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

Intencje mszalne 12.09-19.09.2021 r.

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 12 września 2021 r. – Uroczystość NMP Piekarskiej, głównej patronki archidiecezji Katowickiej

5.3o      W int. parafian.

6.3o       Za + Felicytę Starczynowską w 12 rocz. śm.

8.oo       Za + Bronisławę Magoch w rocz. śm., męża Leonarda, córkę Bożenę.

8.oo       Za + Krystiana Wagnera (greg. 12)

8.oo       Za +  Marię Kordys (greg. 12)

9.3o       W int. Aleksandry z ok. 40. rocz. ur. oraz jej męża i córek: Marysi i Julianny z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże   błog. i opiekę MB. (Te Deum)

9.3o       Za + Franciszka Szirera (greg. 12)

10.3o     GROTA: Za + Barbarę Bożek w 15 rocz. śm.

11.oo   Za ++ mamę Helenę Czerwińską w 5. rocz. śm., męża Józefa, rodziców, rodzeństwo z obu stron, siostrę Donatę i ciocię                         Marię.

11.oo     Za + Aleksandra Trybułę (greg. 12)

11.oo     Za + Pawła Wojtałę (greg. 12)

12.3o     W int. Henryka Motyla z ok. 90 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę MB.

14.oo    Roczki: Stanisław Grzesik, Krzysztof Kurek, Julia Gorzołka.

15.oo    ŚLUB RZYM.: Karolina Błachut – Łukasz Błażejczyk.

16.3o     Za + Bartosza Engel w 6 rocz. śm.

18.3o     Za ++ Romana i Gertrudę Urbanek, córki: Irenę, Marię oraz syna Romana.

20.oo     Za + Zytę Sogorską w 1. rocz. śm.

PONIEDZIAŁEK – 13 września 2021 r. – Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła. Dzień Fatimski

6.oo       W int. Joanny i jej rodziny z podz. za otrzymane łaski prośbą o łaskę zdrowia.

6.45       Za ++ rodziców Krystynę i Władysława, dziadków Wandę i Tadeusza, ++ z rodziny obu stron.

7.3o       Za + Apolonię Ciaputa.

7.3o       Za + Krystiana Wagnera (greg. 13)

7.3o       Za +  Marię Kordys (greg. 13)

8.oo       W int. papieża Franciszka.

8.oo       Za + Franciszka Szirera (greg. 13)

9.3o       W int. chorych i cierpiących.

9.oo       Za + Aleksandra Trybułę (greg. 13)

9.oo       Za + Pawła Wojtałę (greg. 13)

12.oo     W int. dzieci oraz uczestników dnia fatimskiego.

18.3o     Zbiorowa za zmarłych.

WTOREK – 14 września 2021 r. – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

6.oo       Za ++ tatę Józefa i brata Piotra.

6.45       Za + Apolonię Ciaputa.

7.3o       Za + Jacka Korczyńskiego.

7.3o       Za + Krystiana Wagnera (greg. 14)

7.3o       Za +  Marię Kordys (greg. 14)

8.oo       W int. czcicieli św. Antoniego.

8.oo       Za + Franciszka Szirera (greg. 14)

9.oo       Za + Zbigniewa Król w 1 rocz. śm.

9.oo       Za + Aleksandra Trybułę (greg. 14)

9.oo       Za + Pawła Wojtałę (greg. 14)       

12.oo    Za ++ Wojciecha Woźniaka w 3 rocz. śm., tatę Jana Woźniaka.

18.3o     Zbiorowa za żywych.

ŚRODA – 15 września 2021 r. – Wspomnienie NMP Bolesnej

6.oo       Za + o. Nazariusza Szojdę.

6.45       Za + wujka Alfonsa.

7.3o       Za ++ Adelajdę, Tadeusza i Marię Wilk.

7.3o       Za + Krystiana Wagnera (greg. 15)

7.3o       Za +  Marię Kordys (greg. 15)

8.oo       Zbiorowa za zmarłych.

8.oo       Za + Franciszka Szirera (greg. 15)

9.oo       Za ++ Stefanię, Karola Bimczok, Barbarę, Kazimierza Kostrzewskich, Adama Bełkowskiego.

9.oo       Za + Aleksandra Trybułę (greg. 15)

9.oo       Za + Pawła Wojtałę (greg. 15)

12.oo    Za + Edmunda Keller w 25 rocz. śm., ++ z rodzin Keller, Paszek, Niewiadomski.

18.3o    Za ++ tatę Józefa i brata Piotra.

CZWARTEK – 16 września 2021 r. – Wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa

6.oo       Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla pracowników, właścicieli i klientów Zakładów Mechanicznych „WIROMET” w Mikołowie.

6.45       Za + Apolonię Ciaputa.

7.3o       Za + Waldemara Semenowicza we wspomnienie 90 rocz. ur. i 16 rocz. śm.

7.3o       Za + Krystiana Wagnera (greg. 16)

7.3o       Za +  Marię Kordys (greg. 16)

8.oo       Za ++ Bronisławę i Jana, Anielę i Sylwestra Urbańskich.

8.oo       Za + Franciszka Szirera (greg. 16)

9.oo       Za ++ Mariana Kukułka w 11 rocz. śm., rodziców i rodzeństwo.

9.oo       Za + Aleksandra Trybułę (greg. 16)

9.oo       Za + Pawła Wojtałę (greg. 16)

12.oo    W intencjach polecanych za wstaw. św. Jana Pawła II

15.oo     ŚLUB RZYM.: Agnieszka Szneider – Artur Knap.

18.3o       Za ++ Henrykę Szołek, rodziców z obu stron.

PIĄTEK  – 17 września 2021 r. – Święto Stygmatów św. Franciszka z Asyżu

6.oo       Za dusze w czyśćcu cierpiące.

6.45       Za ++ rodziców Jadwigę i Maksymiliana Śmiłowskich, siostrę Joannę.

7.3o       W int. Franciszka Rak z ok. 82 rocz. ur. z podz. za dar życia z prośbą o błog. Boże, zdrowie i potrzebne łaski na dalsze lata życia.

7.3o       Za + Krystiana Wagnera (greg. 17)

7.3o       Za +  Marię Kordys (greg. 17)

8.oo       W int. Hildegardy Jesionek z ok. 92 rocz. ur. i całej rodziny z prośbą o zdrowie i błog. Boże.

8.oo       Za + Franciszka Szirera (greg. 17)

9.oo       Do Mił. Bożego w int. Hildegardy z ok. 80 rocz. ur. i całej rodziny z prośbą o dary Ducha Św. i opiekę MB.

9.oo       Za + Aleksandra Trybułę (greg. 17)

9.oo       Za + Pawła Wojtałę (greg. 17)

12.oo    Za ++ mamę Janinę w 5 rocz. śm., ojca, braci, siostrę, ++ z rodziny Rubacha.

18.3o    Za + Kazimierza Pietrus w 2 rocz. śm.

SOBOTA  – 18 września 2021 r. – Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski

6.oo       W int. dzieci Patrycji i Michała, wnuków Barbary i Tymona z prośbą o zdrowie, dary Ducha Św. i opiekę MB.

6.45       Za + Alfreda Płaza.

7.3o       Za ++ Janusza Kosieckiego w 3 rocz. śm., tatę Jana Wojtkowiaka, braci Piotra i Ireneusza.

7.3o       Za + Krystiana Wagnera (greg. 18)

7.3o       Za +  Marię Kordys (greg.18)

8.oo       W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

8.oo       Za + Franciszka Szirera (greg. 18)

9.oo       Zbiorowa za żyjących.

9.oo       Za + Aleksandra Trybułę (greg. 18)

9.oo       Za + Pawła Wojtałę (greg. 18)

12.oo     W int. Jana z ok. 80 rocz. ur. i Janusza z ok. 60 rocz. ur. Czech z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.

15.oo     ŚLUB RZYM.: Małgorzata Mazur – Michael Lechmkule.

18.3o     Za + Łucję Januszewicz w 1 rocz. śm.

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 września 2021 r

5.3o      Za ++ Marię i Irenę Kołodziej, Jerzego Wójcik, Dorotę Dziembała.

6.3o       W int. parafian.

8.oo       Za + tatę Tadeusza.

8.oo       Za + Krystiana Wagnera (greg. 9)

8.oo       Za +  Marię Kordys (greg. 19)

9.3o       Za ++ Marię i Jana Bujak, siostrę Bogumiłę, braci Stanisława i Wiesława, bratową Cecylię.

9.3o       Za + Franciszka Szirera (greg. 19)

10.3o     GROTA: Za + Agnieszkę Dworczak w rocz. śm.

11.oo    Za ++ Jana Skuza w 21 rocz. śm., Zdzisławę Skuza, Teodorę, Zdzisława Łukaszczyk.

11.oo     Za + Aleksandra Trybułę (greg. 19)

11.oo     Za + Pawła Wojtałę (greg. 19)

12.3o     Za + Zbigniewa Króla w 1 rocz. śm.

14.oo    Chrzty.

16.3o     W int. Moniki i Wojciecha Paluch z podz. za 20 lat małżeństwa.

18.3o     Za ++ Teresę Dytkowicz i Andrzeja Kowalczyka.

20.oo     Za + Anielę Cebula w 1 rocz. śm.