Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

Intencje mszalne 17.04-24.04.2022 r.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 17 kwietnia 2022 r.

5.3o      Za ++ Annę, Franciszka, Sylwestra, Genowefę Opołka oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

6.3o      Za ++ tatę Józefa i brata Piotra.

8.oo      W int. Ewy i Piotra Chrząszczów, dzieci i rodzin z obu stron z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże        i opiekę MB.

8.oo      Za + Bogdana Kłakusa (greg. 15)

8.oo       Za + Józefa Manowskiego (greg. 15)

9.3o      Za + Tadeusza Teodorczyka.

9.3o      Do Dworu Niebieskiego w int. Andrzeja Czecha (greg. 15)

11.oo     Za + Kazimierza Dygoń we wspomnienie ur.

11.oo     Za + Jana Spurek (greg. 15)

12.3o    Za ++ Helenę Rymarczyk w 10 rocz. śm., męża Pawła, rodziców z obu stron.

14.oo    Chrzty.

16.3o    Za + Jana Miłek w 4 rocz. śm.

18.3o    Za ++ Elżbietę i Leona Malcherek, ++ z rodziny.

20.oo    W int. parafian.

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 18 kwietnia 2022 r.

5.oo      W int. Ewy i Józefa z prośbą o zdrowie i błog. Boże.

6.3o      Za ++ rodziców Stefanię i Władysława Kowaliszyn.

8.oo      Za ++ Gertrudę i Alojzego Mazur.

8.oo      Za + Bogdana Kłakusa (greg. 16)

8.oo      Za + Józefa Manowskiego (greg. 16)

9.3o      Za + Bronisławę Galas.

9.3o      Do Dworu Niebieskiego w int. Andrzeja Czecha (greg. 16)

11.oo     Za + Grażynę Kwiek- Nowak.

11.oo     Za + Jana Spurek (greg. 16)

12.3o    Za + rodziców Bernardę i Zygmunta Koniecznych oraz ++ z całej rodziny.

14.oo    Chrzty.

16.3o    Za wstaw. MB z Guadalupe w int. Dawida z ok. 23 rocz. ur. i całej rodziny z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże i dary Ducha Św.

18.3o    Za ++ Tadeusza Korpanty w 30 dniu po śm., + żonę Teresę.

20.oo    Za ++ męża Henryka Niewiadomskiego, rodziców Pawła i Jadwigę Niewiadomskich, Weronikę i Szczepana Kościelniak.

WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY – 19 kwietnia 2022 r.

6.oo      Za ++ Jana i Danutę Grützner.

6.45      Za ++ Wiktorię i Jana Korczyńskich, pokrewieństwo z obu stron.

7.3o      Za + Danutę Rożek w 17 rocz. śm.

7.3o      Za + Bogdana Kłakusa (greg. 17)

7.3o      Za + Józefa Manowskiego (greg. 17)

8.oo      W int. czcicieli św. Antoniego.

8.oo      Do Dworu Niebieskiego w int. Andrzeja Czecha (greg. 17)

9.oo      Za + Andrzeja Kuźnik w 1 rocz. śm.

9.oo      Za + Jana Spurek (greg. 17)      

12.oo    W int. Reginy i Jerzego Grobelnych z ok. 54 rocz. śl. i 80 rocz. ur. Reginy z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie i opiekę MB.

18.3o    Zbiorowa za żywych.

18.3o    Za ++ polecanych w czasie Drogi Krzyżowej.

ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY – 20 kwietnia 2022 r.

6.oo       Za ++ dziadków z rodzin Opołka, Janosz i Granatyr.

6.45      Za + tatę Janusza Bakonyi.

7.3o      Za + Piotra Kawa, rodzeństwo z obu stron.

7.3o      Za + Bogdana Kłakusa (greg. 18)

7.3o       Za + Józefa Manowskiego (greg. 18)

8.oo       Zbiorowa za zmarłych.

8.oo      Do Dworu Niebieskiego w int. Andrzeja Czecha (greg. 18)

9.oo      Za ++ Urszulę i Annę Boehm, Monikę Jarecką.

9.oo      Za + Jana Spurek (greg. 18)

12.oo    Za ++ Eugeniusza Kisielowskiego, rodziców i braci.

18.3o    Za ++ Annę i Wojciecha Wołowiec.

18.3o    Za ++ Józefę i Henryka Holon w 1 rocz. śm.

CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 21 kwietnia 2022 r. 

6.oo      Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla pracowników, właścicieli i klientów Zakładów Mechanicznych „WIROMET” w Mikołowie.

6.45      Za ++ rodziców Joannę i Aleksandra Korczyńskich, brata Jacka.

7.3o      W int. Michała z ok. 20 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.

7.3o      Za + Bogdana Kłakusa (greg. 19)

7.3o      Za + Józefa Manowskiego (greg. 19)

8.oo      Do Opatrz. Bożej. za wstaw. MBNP i św. Aniołów Stróżów w int. rodzin Janosz, Wilczęga i Gwóźdź z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i zdrowie.

8.oo      Do Dworu Niebieskiego w int. Andrzeja Czecha (greg. 19)

9.oo      W int. Anny i Leona, córek i zięciów z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże.

9.oo      Za + Jana Spurek (greg. 19)

12.oo    Za ++ Cecylię i Romana Soś, rodziców i rodzeństwo z obu stron.

18.3o    W int. br. Konrada z ok. imienin zakonnych.

18.3o    W int. ks. Macieja Kolanowskiego.

PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 22 kwietnia 2022 r.

6.oo      Za dusze w czyśćcu cierpiące.

6.45      Za ++ Stanisława i Monikę Bittner, syna Kryspina, rodziców.

7.3o      Za + męża Aleksandra Babiarz w 9 rocz. śm.

7.3o      Za + Bogdana Kłakusa (greg. 20)

7.3o      Za + Józefa Manowskiego (greg. 20)

8.oo      Za ++ Eugenię Szczepanek w 4 rocz. śm., Stanisława Szczepanek w 21 rocz. śm.

8.oo      Do Dworu Niebieskiego w int. Andrzeja Czecha (greg. 20)

9.oo      Za ++ rodziców Małgorzatę i Brunona Gawlyta, brata Eugeniusza Gawlyta, siostrzeńca Roberta Pawelczyk.

9.oo      Za + Jana Spurek (greg. 20)

12.oo    Za ++ Gertrudę i Augustyna Skrzydło, Łucję i Ludwika Paździorek.

18.3o    Za + Ryszarda Zofińskiego w 1 rocz. śm.

18.3o    Za + Krystynę Zięba w 30 dniu po śm.

SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY – 23 kwietnia 2022 r.

6.oo      Za ++ Antoniego, Marię, Walentego, Zofię, Eugeniusza oraz ++ dziadków.

6.45      Za ++ rodziców Alojzego i Franciszkę Haśnik, brata Józefa.

7.3o      W int. Ireny i Jana Niesler z ok. 50 rocz. śl. z podz. za przeżyte lata z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę na dalsze lata.{ Te Deum}

7.3o      Za + Bogdana Kłakusa (greg. 21)

7.3o      Za + Józefa Manowskiego (greg. 21)

8.oo      Za ++ Henrykę Gądek w 1 rocz. śm., Józefa Gądek.

8.oo      Do Dworu Niebieskiego w int. Andrzeja Czecha (greg. 21)

9.oo      Zbiorowa za żywych.

9.oo      Za + Jana Spurek (greg. 21)

12.oo    Wint. Sandry i Piotra Cyronów z ok. 1 rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże.

15.oo    ŚLUB RZYM.: Katarzyna Eliasz – Paweł Fałat.

18.3o    Za ++ Małgorzatę Pietraszek w 1 rocz. śm., rodziców i córkę Ilonę z mężem.

18.3o    Za + Ryszarda Piechuta w 30 dniu po śm.

II NIEDZIELA WIELKANOCY – 24 kwietnia 2022 r. – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

5.3o      W int. parafian.

6.3o      Za + tatę Józefa, brata Piotra.

8.oo      Do Mił. Bożego w int. Doroty, Anny i Przemysława Ociepa z prośbą zdrowie i błog. Boże.

8.oo      Za + Bogdana Kłakusa (greg. 22)

8.oo       Za + Józefa Manowskiego (greg. 22)

9.3o      Za ++ Helenę i Józefa Synowiec, siostrę Urszulę Pietrek, Bronisławę, Gertrudę i Romana Hadamiec.

9.3o      Do Dworu Niebieskiego w int. Andrzeja Czecha (greg. 22)

11.oo     W int. Weroniki Siwiec z ok. ur. z prośbą o zdrowie i błog. Boże.

11.oo     Za + Jana Spurek (greg. 22)

12.3o    W int. Jerzego Morawiec z ok. 80 rocz. ur. z prośbą o zdrowie i błog. Boże (TE DEUM)

14.oo    Roczki: Stanisław Ledwoń/Antoni Nowak.

16.3o    Za + Czesława Derkowskiego w 1 rocz. śm.

18.3o    Za ++ rodziców Małgorzatę i Huberta Wolnik.

20.oo    W int. Marty Filipowicz w dniu ur. z prośbą o zdrowie i błog. Boże.