Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

Intencje mszalne 17.10-24.10.2021 r.

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 października 2021 r.

5.3o      Za ++ Leszka Haka, rodziców, teściów, dziadków, dwóch szwagrów, wujka Fryderyka.

6.3o      Za + Grażynę Cydzik w 4 rocz. śm.

8.oo      W int. Tadeusza z ok. 65 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.

8.oo      Za + Józefa Jamroza (greg. 17)

8.oo      Za + Władysławę Holeczko  (greg. 17)

9.3o      W int. Róży Opołka z ok. 85 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie i opiekę MB.

9.3o      Do Opatrzności Bożej w int. Urszuli i Alojzego Berger z ok. 50 rocz. ślubu z podz. za otrzy. łaski z prośbą o błog. Boże, zdrowie i opiekę na dalsze lata wspólnego życia.

9.3o      Za + Emilię Zauchę (greg. 17)

11.oo    W int. o. Ignacego z ok. imienin zakonnych.

11.oo    Za + Marlenę Suchanek (greg. 17)

11.oo    Za + Genowefę Łukasik (greg. 17)

12.3o    W int. Ignacego Bieleckiego z ok. 1 rocz. ur. oraz Marcina Bieleckiego z ok. 30 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i opiekę MB.

14.oo   Chrzty.

14.oo    Roczek: Michał Majowski.

16.3o    Za ++ Mariannę Breksa w 1 rocz. śm., męża Adama i syna Bogdana.

18.3o    W int. Pawła Lipa z prośbą o błog. Boże i zdrowie.

20.oo    W int. Parafian.

PONIEDZIAŁEK – 18 października 2021 r. – Święto św. Łukasza, Ewangelisty.

6.oo       Za ++ Leszka Haka, rodziców, teściów, dziadków, dwóch szwagrów, wujka Fryderyka.

6.45      Za + Janusza Bakoni.

7.3o      Za ++ męża Edwarda Kołosowskiego, rodziców z obu stron.

7.3o      Za + Józefa Jamroza (greg. 18)

7.3o       Za + Władysławę Holeczko (greg. 18)

8.oo       Za + Stefana Wojtała.

8.oo      Za + Emilię Zauchę (greg. 18)

9.oo      Za + Elżbietę Płonka w kolejną rocz. śm.

9.oo       Za + Marlenę Suchanek (greg. 18)

9.oo      Za + Genowefę Łukasik (greg. 18)

12.oo    Za + Rutę Lipich w 5 rocz. śm., ++ rodziców.

18.3o    Zbiorowa za zmarłych.

18.3o    W int. lekarzy i służby zdrowia.

WTOREK – 19 października 2021 r. – Wspomnienie św. Piotra  z Alkantary, prezbitera.

6.oo      W int. Dawida i Małgorzaty z prośbą o zdrowie i błog. Boże.

6.45      Do Trójcy Przenajświętszej za wstaw. MBNP w int. Barbary z ok. 75 rocz. ur. z prośbą o błog. Boże i opiekę MB.

7.3o      W int. Magdaleny, Dariusza, Roberta i Martyny Janosz z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże, dary        Ducha Św. i opiekę MB.

7.3o      Za + Józefa Jamroza (greg. 19)

7.3o       Za + Władysławę Holeczko (greg. 19)

8.oo       W int. czcicieli św. Antoniego.

8.oo      Za + Emilię Zauchę (greg. 19)

9.oo      Za ++ Agatę i Eryka Zientek, Joannę Badura, Jana Weszka.

9.oo       Za + Marlenę Suchanek (greg. 19)

9.oo      Za + Genowefę Łukasik (greg. 19)         

12.oo    Za + Darię Wocławską w 30 dniu po śm.

18.3o    Zbiorowa za żywych.

ŚRODA – 20 października 2021 r. – Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera.

6.oo       Do Opatrz. Bożej w int. Teresy i Piotra z ok. 20 rocz. śl. oraz synów Michała i Tomasza z podz. za otrzymane łaski z   prośbą o błog. Boże, dary Ducha Św., zdrowie i opiekę MB.

6.45      Za ++ mamę Stefanię w 11 rocz. śm., tatę i siostrę.

7.3o      W int. taty, dzieci Joanny, Mateusza, Jakuba, Patrycji i całej rodziny z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże, dary Ducha Św. i opiekę MB.

7.3o      Za + Józefa Jamroza (greg. 20)

7.3o       Za + Władysławę Holeczko (greg. 20)

8.oo       Zbiorowa za zmarłych.

8.oo      Za + Emilię Zauchę (greg. 20)

9.oo      W int. Anety z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o to, by uwierzyła Słowu i obrała Jezusa jako Pana i Zbawiciela.

9.oo       Za + Marlenę Suchanek (greg. 20)

9.oo      Za + Genowefę Łukasik (greg. 20)

12.oo    Za ++ rodziców Annę i Maksa Bałdys, syna Dawida Janko, ++ z rodzin Wilczek i Hilge.

18.3o    Za + Marię Fojcik.

CZWARTEK – 21 października 2021 r. – Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa.

6.oo       Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla pracowników, właścicieli i klientów Zakładów Mechanicznych „WIROMET” w Mikołowie.

6.45       W int. Artura Mucha z ok. 50 rocz. ur. i całej rodziny z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dary Ducha Św. i opiekę MB.

7.3o      Do  Opatrz. Bożej w int. Jana Gizler z ok. 65 rocz. ur. oraz przejścia na emeryturę z podz. za otrzymane łaski z prośbą o    zdrowie i błog. Boże dla żony i córki.

7.3o      Za + Józefa Jamroza (greg. 21)

7.3o       Za + Władysławę Holeczko (greg. 21)

8.oo       Za ++ Teodora i Bronisławę Gorzawski, Reginę i Gerarda Macha, ++ z pokrewieństwa.

8.oo      Za + Emilię Zauchę (greg. 21)

9.oo      W int. Jana Kurek z ok. 75 rocz. ur. z prośbą o zdrowie i błog. Boże.

9.oo       Za + Marlenę Suchanek (greg. 21)

9.oo      Za + Genowefę Łukasik (greg. 21)

12.oo    Za ++ Henryka i Helenę Krasoń, ++ z rodziny.

18.3o    Za + Czesława Wilaszek w 1 rocz. śm.

18.3o    Za + Joannę Zwonik w 30 dniu po śm.

PIĄTEK  – 22 października 2021 r. – Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża.

6.oo       Za dusze w czyśćcu cierpiące.

6.45      Za ++ Jana i Czesława Kaszuba, rodziców Genowefę i Szymona.

7.3o      Za ++ męża Józefa Pawłowicz w 20 rocz. śm., rodziców Michała, Rozalię, Agnieszkę, siostry Janinę, Katarzynę Pawłowicz, siostrę Stanisławę Wyciślik, ojca Antoniego Siewiorek.

7.3o      Za +  Józefa Jamroza (greg. 22)

7.3o       Za +  Władysławę Holeczko (greg. 22)

8.oo       W int. Betty z prośbą o błog. Boże i opiekę MB Częstochowskiej.

8.oo      Za +  Emilię Zauchę (greg. 22)

9.oo      Za + SM Cecylianę we wspomnienie 80 rocz. ur.

9.oo       Za +  Marlenę Suchanek (greg. 22)

9.oo      Za +  Genowefę Łukasik (greg. 22)

12.oo    W int. Jolanty i Tomasza z ok. rocz. śl. z prośbą o zdrowie i błog. Boże.

18.3o    Za + Bolesława Opołka.

SOBOTA  – 23 października 2021 r. – Wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera.

6.oo       Za ++ Pelagię, Józefa, Witolda Małyjurek, Klarę, Wilhelma Rogacz.       

6.4            6.45      W int. o. Kapistrana z ok. imienin zakonnych.

6.45      Za ++ Teresę i Ludwika Kaizik.

7.3o      W int. wnuka Szymona Żyłę  o łaskę zdrowia i dobre wyniki w nauce przez wstawiennictwo MB i św. Antoniego.

7.3o      Za +  Józefa Jamroza (greg. 23)

7.3o       Za +  Władysławę Holeczko (greg. 23)

8.oo       W int. Renii Michalak z ok. 50 rocz. ur. z prośbą o potrzebne łaski.

8.oo      Za + Emilię Zauchę (greg. 23)

9.oo      Zbiorowa za żyjących.

9.oo       Za + Marlenę Suchanek (greg. 23)

9.oo      Za + Genowefę Łukasik (greg. 23)         

14.oo    ŚLUB RZYM.: Paulina Sarniecka – Tomasz Ciszewski.

16.oo    ŚLUB RZYM.: Małgorzata Popek – Artur Wiecheć.

18.3o    Za + z rodziny Swadźba, ++ z rodzin z obu stron.

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 24 października 2021 r.

5.3o      W int. brata Marka z prośbą o zdrowie psychiczne, wyjście z choroby alkoholowej oraz błog. Boże dla całej rodziny.

6.3o      W int. Ewy i Marka Pęciak z ok. 30 rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.

8.oo      Za ++ rodziców Albina i Emilię Filipowicz, Mirosława Przęzak.

8.oo      Za + Józefa Jamroza (greg. 24)

8.oo      Za + Władysławę Holeczko (greg. 24)

9.3o      W int. Aleksandry i Damiana Brożynów z córką, Żanety i Ireneusza z dziećmi, mamy Marioli z podz. za otrzymane łaski z        prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie i opiekę MB dla całej rodziny.

9.3o      Za + Emilię Zauchę (greg. 24)

11.oo    Za + Grzegorza Kozar w 1 rocz. śm.

11.oo    Za +  Marlenę Suchanek (greg. 24)

11.oo    Za + Genowefę Łukasik  (greg. 24)

12.3o    Za ++ Hildegardę, Jerzego i Bernarda Kozubek.

14.oo   Roczki: Stanisław Kwapuliński.

16.3o    W int. parafian.

18.3o    Za + mamę i babcię Annę Dygoń w rocz. śm.

20.oo    Za ++ Mariana Dróżdż we wspomnienie ur., oraz Teresę Dróżdż we wspomnienie imienin.