Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

INTENCJE MSZALNE 18.09-25.09.2022 R.

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 18 września 2022 r.

5.3o      W int Barbary i Andrzeja z okazji 45 rocz. ślubu z podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i błog. Boże

6.3o      W int. Parafian

8.oo      Za ++ rodziców Stanisławę i Tadeusza

8.oo      Za + Wiesława (M) Majcher (greg. 18)

8.oo      Za + Elżbietę Dragańczyk (greg. 18)

9.3o      Za ++ Teresę Dytkowicz na pamiątkę urodzin i Andrzeja Kowalczyka w rocz. śm  ++ z rodziny.

9.3o      Za + Romana (m) Janotę (greg. 18)

11.oo     Za ++ mamę Helenę Czerwińską w 6 rocz. śm, męża Józefa, rodziców i rodzeństwo z obu stron i siostrę Donatę.

11.oo     Za + Stanisławę Szczepkowską (greg. 18)

12.3o     W int. Jadwigi Ziora z okazji 80 rocz. urodzin o błog. Boże i opiekę MB

14.oo     Chrzty

16.3o     Za + Bartosza Engel w 7 rocz. śm.

18.3o     Za ++ Annę i Pawła Kłosek w rocz. śm.

20.oo    W int rodziny Lempa z prośbą o błog. Boże

 

PONIEDZIAŁEK – 19 września 2022 r. Wspomnienie św. Józefa z Kupertynu, prezbitera

6.00     Za dusze w czyśćcu cierpiące

6.45      W int. dziękczynnej za znalezienie nowej pracy i poprawę warunków finansowych

7.3o      W int Franciszka z okazji 83 rocz. ur. w podziękowaniu za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże na dalsze lata życia.

7.3o      Za + Wiesława (m) Majcher (greg. 19)

7.3o      Za + Elżbietę Dragańczyk (greg. 19)

8.oo     Za + Marka Lipa

8.oo     Za + Romana (m) Janotę (greg. 19)

9.oo     W int. Róży Swadźba z okazji 75 rocz. ur. , oraz Czesława z podz. za trzymane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha św. i opiekę MB 

9.oo     Za + Stanisławę Szczepkowską (greg. 19)

12.oo   Za + Edmunda Keller, ++ rodzin Keller i Paszek

18.30    W int. członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej

18.3o   Zbiorowa za zmarłych.

18.3o   Za + Jadwigę Serwach w 30 dniu po śmierci

 

WTOREK – 20 września 2022 r. Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera. Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

6.oo      Za + Marylę Brzozok

6.45      W int. Marianny z okazji ur. o Miłosierdzie Boże i wszelkie potrzebne łaski

7.3o      Z okazji kolejnych urodzin z prośbą o zdrowie dla całej rodziny

7.3o      Za + Wiesława (m) Majcher (greg. 20)

7.3o      Za + Elżbietę Dragańczyk (greg. 20)

8.oo     W int. czcicieli św. Antoniego.

8.oo     Za + Romana (m) Janotę (greg. 20)

9.oo     Za + Andrzeja Decowskiego oraz ++ rodziców Marię i Alojzego Uszok

9.oo     Za + Stanisławę Szczepkowską (greg. 20)

12.oo   Za + Grażynę Księżarczyk na pamiątkę urodzin

18.3o   Zbiorowa za żyjących

            

ŚRODA – 21 września 2022 r. Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

6.oo      Do Miłosierdzia Bożego w int. Marty z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie, zdrowie dla matki, dziecka i całej rodziny

6.45       Za + tatę Janusza Bakonyi

7.3o       W int. Danuty Korczyńskiej z okazji ur. o Boże błog. i opiekę MB

7.3o       Za + Wiesława (m) Majcher (greg. 21)

7.3o       Za + Elżbietę Dragańczyk (greg. 21)

8.oo      Zbiorowa za zmarłych.

8.oo      Za + Romana (m) Janotę (greg. 21)

9.oo      W int. Danuty Korczyńskiej z okazji ur. z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.

9.oo      Za + Stanisławę Szczepkowską (greg. 21)

12.oo    W int. Melanii z okazji 90 rocz. ur. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, błog. Boże i opiekę MB

18.3o     Za + Joanny Zwonik w 1 rocz. śm.

18.3o     Za + Ryszarda Machura w 30 dniu po śmierci

 

CZWARTEK – 22 września 2022 r. – Dzień powszedni

6.oo     Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla pracowników, właścicieli i klientów Zakładów Mechanicznych „WIROMET” w Mikołowie.

6.45     W int. Krystyny Glickich w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog.  zdrowie, opiekę MB Fat. z okazji 85 rocz. ur.

7.3o      Za ++ z rodzin Czakańskich i Rachwał oraz o błog. Boże i zdrowie dla brata

7.3o     Za + Wiesława (m) Majcher (greg. 22)

7.3o      Za + Elżbietę Dragańczyk (greg. 22)

8.oo     W int. Arkadiusza Szafron z okazji 85 rocz. ur. oraz Teresy Janosz z okazji z okazji ur.

8.oo     Za + Romana (m) Janotę (greg. 22)

9.oo     Za + Marię Kramza w 40 rocz. śm, Emila Kramza ++ z rodziny Franciszka Gaś we wsp. 100 rocz. ur., Elżbietę Gaś ++ z pokrewieństwa i rodziny

9.oo     Za + Stanisławę Szczepkowską (greg. 22)

12.oo   Za ++ rodziców Tomasza i Hildegardę Ptak, córkę Klaudię, zięcia Tadeusza i wnuka Andrzeja Tokarskich

18.3o   Za + Marcina Kuźnik

           

PIĄTEK – 23 września 2022 r. – Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

6.oo     Za dusze w czyśćcu cierpiące.

6.45     Za ++ siostrę Annę, Magdalenę Goralczyk, Stanisława Piekarskiego, Józefa Iskra i rodziców z obu stron

7.3o     Za + Ryszarda w 36 rocz. śm.

7.3o     Za + Wiesława (M) Majcher (greg. 23)

7.3o     Za + Elżbietę Dragańczyk (greg. 23)

8.oo    Za + Henryka Banaszek w 1 rocz. śm.

8.oo    Za + Romana (m) Janotę (greg. 23)

9.oo    W int. Karoliny i Marcina Drzewickich z ok. ur. w podziękowaniu i z prośbą o dary Ducha św., błog. Boże i opiekę MB

9.oo    Za + Stanisławę Szczepkowską (greg. 23)

12.oo  Za + Janinę Janik

18.3o  Za + Józefa Grabowskiego w 9 rocz. śm.


SOBOTA – 24
września 2022 r. – Dzień powszedni

6.oo     Za + o. Nikodema Stanuch

6.45     Za +Stefana Madej

7.3o     Za ++ Janusza Kosieckiego w 3 rocz. śm. i Jana Wojtkowiaka w 13 rocz. śm

7.3o     Za + Wiesława (M) Majcher (greg. 24)

7.3o     Za + Elżbietę Dragańczyk (greg. 24)

8.oo    W int. Magdaleny i Tomasza z okazji 6 rocz. ślubu w podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże dla całej rodziny

8.oo    Za + Romana (m) Janotę (greg. 24)

9.oo    Zbiorowa za żyjących.

9.oo    Za + Stanisławę Szczepkowską  (greg. 24)

12.oo  Za ++ Jadwigę, Jana i Włodzimierza Wójcik

14.oo  Ślub rzym.: Katarzyna Berthelsen – Łukasz Woźniak

18.3o  Za + Reginę Kaszuba w 1 rocz. śm

 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 25 września 2022 r.

5.3o      Za ++ Krystynę, Sonię, Alinę, Helenę, Antoniego, Jana, Mieczysława, Elżbietę, Henryka, Stanisława i ++ z rodziny

6.3o      Za ++ Teresę Dytkowicz na pamiątkę urodzin i Andrzej Kowalczyk

8.oo      W int. Parafian

8.oo      Za + Wiesława (M) Majcher (greg. 25)

8.oo      Za + Elżbietę Dragańczyk (greg. 25)

9.3o      Za + Cezarego Pawłowskiego.

9.3o      Za + Romana (m) Janotę (greg. 25)

11.oo     W int. o. Kleofasa z okazji imienin zakonnych

11.oo     Za + Stanisławę Szczepkowską (greg. 25)

12.3o    W int. Elżbiety Tajs  z okazji 60 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże (TE DEUM)

14.oo    Roczki: Eryk Sablik, Michalina Gaś, Emilia Czepczor.

16.3o    W int. Wiktorii i Salomona z okazji 2 rocz. śl. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże.

18.3o    Za ++ Waldemara, Weronikę, Martę Kowalskich, Klarę Gawełek i Danutę Kochanowską

20.oo   Za + Macieja Stąpur w 1 rocz. śm.