Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

INTENCJE MSZALNE 18.12-25.12.2022 R.

IV NIEDZIELA ADWENTU – 18 grudnia 2022 r.

5.3o       Za + Walentego Droś.

6.3o       Za + babcię Łucję.

8.oo       Za ++ Anielę i Pawła Mrowiec.

8.oo       Za + Stefanię Kropską (greg. 18)

8.oo       Za + Jana Pytel (greg. 18)

9.3o       Za ++ Marię i Emila Szmata.

9.3o       W int. Janiny Korczyńskiej i całej rodziny z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże.

9.3o       Za + Stanisława Boryn (greg. 18)

11.oo      Za ++ Zenona Pałka w 1 roczn. śm.

11.oo      Za + Jerzego Wiśniewskiego (greg. 18)

12.3o      Za ++ Czesławę i Jana Rotkegel w 1 roczn. śm.

14.oo      Chrzty.

16.3o       Za + Krystynę Gaczek w 2 roczn. śm.

18.3o       Za ++ rodziców Annę i Kazimierza Kowalczuk.

20.oo      Za + Kornelię Wawrzynek.

 

PONIEDZIAŁEK – 19 grudnia 2022 r. Dzień powszedni

6.oo       Za dusze w czyśćcu cierpiące.

6.45       Za ++ Jadwigę i Jana Pawelczyk oraz ++ z pokrewieństwa.

7.3o       Za ++ Stefanię i Hermana Ditrich.

7.3o       Za + Stefanię Kropską (greg. 19)

7.3o       Za + Jana Pytel (greg. 19)

8.oo      Za ++ Edmunda, Wandę, Eugeniusza Stokfisz.

8.oo      Za + Stanisława Boryn (greg. 19)

9.oo      W int. Stefani Babisz z okazji 90 roczn. ur. w podziękowaniu za otrzymane łaski oraz z prośbą o błog. Boże i opiekę MB

9.oo      Za + Jerzego Wiśniewskiego (greg.19)

12.oo    W int. Stefana z okazji 80 roczn. ur. w podziękowaniu za otrzymane łaski oraz z prośbą o błog. Boże i opiekę MB.

18.3o    Roraty: Zbiorowa za zmarłych.

 

WTOREK – 20 grudnia 2022 r. Dzień powszedni

6.oo        Za ++ męża Joachima Kania, szwagra Gerarda, teściów i rodziców.

6.45        Za + Stanisława (M) Kuszaj.

7.3o        Za + Józefa (M) Górnioczek w 4 roczn. śm. oraz ++ z rodzin Górnioczek i Pająk.

7.3o        Za + Stefanię Kropską (greg. 20)

7.3o        Za + Jana Pytel (greg. 20)

8.oo        W int. czcicieli św. Antoniego.

8.oo        Za + Stanisława Boryn (greg. 20)

9.oo        Za ++ Andrzeja, Antoninę, Mariana, Czesława, Zofię Legawiec i ++ z rodziny.

9.oo        Za + Jerzego Wiśniewskiego (greg. 20)

12.oo      W int. ks. Jacka Niesyto o błog. Boże, opiekę MB i wszelkich potrzebnych łask.

18.3o      Roraty: Zbiorowa za żyjących.

18.3o      Za ++ Józefa (M)Warzecha w 30 dniu po śmierci i żonę Helenę.

            

ŚRODA – 21 grudnia 2022 r. Dzień powszedni

6.oo        Za ++ rodziców Stefanię i Alfreda Przewoźnik.

6.45         Za ++ rodziców Stanisławę i Władysława Bartoś, brata Janusza, ++ z rodziny Bartoś, Pyrtek, Kruk.

7.3o         Za ++ Marię i Tadeusza Kobiszewskich.

7.3o         Za + Stefanię Kropską (greg.21)

7.3o         Za + Jana Pytel (greg. 21)

8.oo         Zbiorowa za zmarłych.

8.oo         Za + Stanisława Boryn (greg. 21)

9.oo         Za ++ córkę Elżbietę Urbańską, syna Włodzimierza i Stefana Starzyńskich.

9.oo         Za + Jerzego Wiśniewskiego (greg.21)

12.oo       Za ++ rodziców Martę i Alfreda, teściów Hildegardę i Edwarda, siostrę Edytę, trzech szwagrów i siostrzeńca Piotra.

18.3o       Roraty: Za ++ Leona i Michalinę Bajor w 1 roczn. śm.

 

CZWARTEK – 22 rudnia 2022 r. dzień powszedni

6.oo        Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla pracowników, właścicieli i klientów Zakładów Mechanicznych „WIROMET” w Mikołowie.

6.45        Za + żonę i matkę Alicję Dombrot w 8 roczn. śm.

7.3o         Za + Stanisława (M) Jamrozik.

7.3o        Za + Stefanię Kropską (greg.22)

7.3o        Za + Jana Pytel (greg. 22)

8.oo       W int. Edwarda Zakrzewskiego z okazji 90 rocz. ur. z prośbą o błog. Boże, opiekę MB i potrzebne łaski (TE DEUM).

8.oo       Za + Stanisława Boryn (greg. 22)

9.oo       Za ++ Stefanię i Karola Bimczok, Barbarę i Kazimierza Kostrzewskich i Adama Bełkowskiego.

9.oo       Za + Jerzego Wiśniewskiego (greg. 22)

12.oo     Za + Elżbietę Bijok w 1 roczn. śm.

18.3o     Roraty: Za + Małgorzatę Bielecką w 2 roczn. śm.

 

PIĄTEK – 23 grudnia 2022 r. Dzień powszedni

6.oo       Za dusze w czyśćcu cierpiące.

6.45       Za + Kryspina Bittner i ++ rodziców.

7.3o       Za ++ Szymona, Genowefę, Czesława i Jana Kaszuba.

7.3o       Za + Stefanię Kropską (greg. 23)

7.3o       Za + Jana Pytel (greg. 23)

8.oo      Za + Elżbietę Skalną w roczn. śm.

8.oo      Za + Stanisława Boryn (greg. 23)

9.oo      Za + Małgorzatę Prentki w 2 roczn. śm. i ++ z rodzin Gołosz i Prentki.

9.oo      Za + Jerzego Wiśniewskiego (greg. 23)

12.oo    Za ++ Gertrudę, Alojzego i Krzysztofa Słaboń.

18.3o    Roraty: Za + Irenę Wesenfeld w 9 roczn. śm. i ++ rodziców z obu stron.

 

SOBOTA – 24 grudnia 2022 r. – Dzień powszedni

6.oo      Za ++ ojca Józefa i brata Piotra.

6.45      Za ++ Feliksa, Annę, Eryka, Piotra, Alfreda, Jerzego Mierzwa, Monikę Jurecką, Annę, Henryka i Urszulę Boehm.

7.3o      Za ++ rodziców Marię i Józefa Jelonek.

7.3o      Za + Stefanię Kropską (greg. 24)

7.3o      Za + Jana Pytel (greg. 24)

8.oo     Za ++ rodziców Elżbietę i Waltera oraz męża Dariusza i krewnych.

8.oo     Za + Stanisława Boryn (greg. 24)

9.oo     Zbiorowa za żyjących.

9.oo     Za + Jerzego Wiśniewskiego (greg. 24)

12.oo   W int Genowefy Kempny z okazji 80 roczn. ur. w podziękowaniu za przeżyte lata z prośbą o błog. Boże, opiekę MB i świętych patronów, dary Ducha św. oraz zdrowie dla całej rodziny. (TE DEUM)

21.00    W int. rodzin. 

24.oo   W int. Parafian i dobrodziejów.

24.oo   W int. o. Natalisa z okazji imienin zakonnych.

 

NIEDZIELA – 25 grudnia 2022 r. – Uroczystość Narodzenia Pańskiego

5.3o        W int. ks. Krzysztofa.

6.3o        Za + Erykę Wiensgol.

8.oo        W int. Janiny i Andrzeja Łapaj z prośbą o błog. Boże i zdrowie.

8.oo        Za + Stefanię Kropską (greg. 25)

8.oo        Za + Jana Pytel (greg. 25)

9.3o        Za + Józefa (M) Iskra.

9.3o        Za + Stanisława Boryn (greg. 25)

11.oo       Za ++ Eugeniusza Sporysz i żonę Marię.

11.oo       Za + Jerzego Wiśniewskiego (greg. 25)

12.3o       Za + Józefa (M) Nawa.

14.oo       Roczki: Iga Szramel

16.3o       Za + Elżbietę Łuczak i ++ z rodziny.

18.3o       Za ++ Annę i Kazimierza Dygoń.

20.oo      W int. Marka z prośbą o zdrowie, błog. Boże i potrzebne łaski.