Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

INTENCJE MSZALNE 19.02.2023 r. – 26.02.2023 r.

VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 lutego 2023 r.

5.30     Za + Leszka Haka na pamiątkę ur.

6.30     W int. Edwarda i Marii Dąbek z okazji ur. i całej rodziny z prośbą o zdrowie.

8.00     Za ++ Józefa, Jana, Jerzego Łapaj.

8.00     Za + Małgorzatę Płonkę (greg. 21)

8.00     Za + Bożenę Domagalską (greg. 21)

9.30     W int. Tomasza z okazji 50 roczn. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Św. i opiekę MB.

9.30     Za + Janusza Księżyka (greg. 21)       

11.00   W int. Benedykta Herok z okazji 65 roczn. ur. z podz. za odebrane łaski z prośbą o błog. Boże na dalsze lata życia (TE DEUM).

11.00    Za + Mariana Sobulę  (greg. 21)

12.30    Za + Barbarę Ogrodnik w 20 roczn. śm.

14.00   Chrzty

16.30    Za + męża Jacka Kuc.

18.30    W int. Anny z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.

20.00   Za + Czesławę Palica w 1 roczn. śm.

 

PONIEDZIAŁEK – 20 lutego 2023 r. – Dzień powszedni

6.00     Za + Pawła Sowa.

6.45      Za ++ Wojciecha, Franciszka (M) Wojciechowskich.          

7.30      Za + Zygmunta na pamiątkę urodzin.

7.30      Za + Małgorzatę Płonkę (greg. 22)

7.30      Za + Bożenę Domagalską (greg. 22)

8.00     Za ++ Joannę i Władysława Spyrka.

8.00     Za + Janusza Księżyka (greg. 22)

9.00     Za + Wandę Stokfisz i ++ z rodziny.           

9.00     Za + Mariana Sobulę  (greg. 22)

12.00   Za ++ Klarę Kasztalską w 3 rocz. śm. i Artura Pilarskiego w 30 dniu po śmierci.

18.30   Zbiorowa za zmarłych.

 

WTOREK – 21 lutego 2023 r. – Dzień powszedni

6.00      W int. Renaty i jej rodziny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze i opiekę MB.

6.45       Za + Teresę Mośny w roczn. śm.

7.30       Za + Jana Lazar w 3 roczn. śm.

7.30       Za + Małgorzatę Płonkę (greg. 23)

7.30       Za + Bożenę Domagalską (greg. 23)

8.00       W int. czcicieli św. Antoniego.

8.00       Za + Janusza Księżyka (greg. 23)

9.00       Za + Zygmunta Kielesz i ++ z rodziny Kielesz i Wasieczko.

9.00       Za + Mariana Sobulę  (greg.23)

12.00      Za ++ Elżbietę i Leona Malcherek i ++ z rodziny.

18.30      Zbiorowa za żyjących.

            

ŚRODA – 22 lutego 2023 r. – Popielec

6.00       Za + Piotra Dubiel.

6.45        Za + Kingę Pucka.

7.30        Za + s. Kingę Winkowską.

7.30        Za + Małgorzatę Płonkę  (greg. 24)

7.30        Za + Bożenę Domagalską  (greg. 24)

8.00       Zbiorowa za zmarłych.

8.00       Za + Janusza Księżyka (greg. 24)

9.00       W int. Rodziny Radia Maryja.

9.00       Za + Mariana Sobulę  (greg. 24)

12.00     Za + Józefa Czupała w 10 roczn. śm. i ++ z rodziny z obu stron.

17.00     Za + mamę Irenę Cygan w 2 roczn. śm, ojca Rudolfa i ++ z rodziny Cygan i krewnych

18.30     W int. Panu Bogu wiadomej.

20.00     Za + Teresę Stoma w roczn. śm.

 

CZWARTEK – 23 lutego 2023 r. – Dzień powszedni

6.00    Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla pracowników, właścicieli i klientów Zakładów Mechanicznych „WIROMET” w Mikołowie.

6.45     W int. Zofii z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze, błog. Boże i dary Ducha św.

7.30      Za + s. Otylię Winkowską.

7.30     Za + Małgorzatę Płonkę (greg. 25)

7.30      Za + Bożenę Domagalską (greg. 25)

8.00     Za + Ryszarda Ritau w 30 roczn. śm.

8.00     Za + Janusza Księżyka (greg. 25)

9.00     Za ++ Jana Okruta w 9 roczn. śm., żonę Janinę oraz ++ rodziców, krewnych z obu stron.

9.00     Za + Mariana Sobulę  (greg. 25)

12.00   Za + Bogdana Widera w 15 roczn. śm, Henryka Swadźba w 5 roczn. śm., brata Huberta, siostrę Hildegardę i ++ z rodziny.

18.30    Za ++ Helenę, Ryszarda Gorajskich, Annę Brzezińską i rodziców z obu stron.

 

PIĄTEK – 24 lutego 2023 r. – Dzień powszedni

6.00     Za dusze w czyśćcu cierpiące.

6.45      Za + Janusza Bakonyi.

7.30      W int. Ireny o łaskę zdrowia.

7.30      Za + Małgorzatę Płonkę (greg. 26)

7.30      Za + Bożenę Domagalską (greg. 26)

8.00     Za + Kazimierę Nowak i ++ z rodziny.

8.00     Za + Janusza Księżyka (greg.26)

9.00     Za ++ rodziców Józefa i Marcjannę Gazda oraz rodzeństwo Halinę i Stanisława.   

9.00     Za + Mariana Sobulę  (greg. 26)

12.00   W int. Barbary Tłutochowicz z okazji 70 roczn. ur. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla całej rodziny.

18.30    Za + Józefę Skałecką.

18.30    Za + Izabellę Jeziorowską w 30 dniu po śmierci

 

SOBOTA – 25 lutego 2023 r. – Dzień powszedni

6.00     Do Opatrzności Bożej w int. Michała Koźlik z prośbą o błog. Boże, zdrowie oraz dary Ducha św. dla całej rodziny.                               

6.45      Za ++ Krystynę, Jana, Mariana Kapuśniak.

7.30      Za ++ Franciszka i Irenę Sędziak.

7.30      Za + Małgorzatę Płonkę (greg.27)

7.30      Za + Bożenę Domagalską (greg.27)   

8.00     Za ++ Jana i Karolinę Kozickich i rodziców.

8.00     Za + Janusza Księżyka (greg. 27)

9.00     Zbiorowa za żyjących.

9.00     Za + Mariana Sobulę  (greg. 27)

12.00   W int. wynagradzającej NSPJ za grzechy Elżbiety.

18.30    Za ++ Irenę i Stanisława Minkina.

 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 26 lutego 2023 r.

5.30      Do NSPJ w int. Adama i Anny z prośbą o łaskę nawrócenia.

6.30      Za + Irenę Lubecką w 3 roczn. śm. i ++ rodziców.

8.00     W int. Tomasza o łaskę uzdrowienia.

8.00     Za + Małgorzatę Płonkę (greg. 28)

8.00     Za + Bożenę Domagalską (greg. 28)

9.30     Za + Ryszarda Mrówka w 1 roczn. śm oraz + żonę Marię w 20 roczn. śm.

9.30     Za + Janusza Księżyka (greg. 28)       

11.00   Za + Jana Banaś w 5 roczn. śm., ++ rodziców i brata.

11.00   W int. o. Mirosława z okazji imienin zakonnych

11.00    Za + Mariana Sobulę  (greg. 28)

12.30    W int. Elżbiety Setlak z okazji 30 roczn. ur. z prośbą o wszelkie potrzebne łaski, błog. Boże i opiekę MB (TE DEUM).

14.00    Roczki: Liwia Machnicka.

16.30    Za ++ Renatę i Józefa Sinka.

18.30    Za + Cecylię Spaleniak w 2 roczn. śm. oraz ++ z rodzin Ludwig i Spaleniak.

20.00    Za + Piotra Skrzypczyk, ++ z rodziny i dusze czyśćcowe.