Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

Intencje mszalne 19.09-26.09.2021 r.

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 września 2021 r.

5.3o      Za ++ Marię i Irenę Kołodziej, Jerzego Wójcik, Dorotę Dziembała.

6.3o       W int. parafian.

8.oo       Za + tatę Tadeusza.

8.oo       Za + Krystiana Wagnera (greg. 19)

8.oo       Za +  Marię Kordys (greg. 19)

9.3o       Za ++ Marię i Jana Bujak, siostrę Bogumiłę, braci Stanisława i Wiesława, bratową Cecylię.

9.3o       Za + Franciszka Szirera (greg. 19)

10.3o     GROTA: Za + Agnieszkę Dworczak w rocz. śm.

11.oo    Za ++ Jana Skuza w 21 rocz. śm., Zdzisławę Skuza, Teodorę, Zdzisława Łukaszczyk.

11.oo     Za + Aleksandra Trybułę (greg. 19)

11.oo     Za + Pawła Wojtałę (greg. 19)

12.3o     Za + Zbigniewa Króla w 1 rocz. śm.

14.oo    Chrzty.

16.3o     Za ++ Marię i Tadeusza Wiśniewskich oraz Marię i Tomasza Loska.

18.3o     Za ++ Teresę Dytkowicz i Andrzeja Kowalczyka.

20.oo     Za + Anielę Cebula w 1 rocz. śm.

PONIEDZIAŁEK – 20 września 2021 r. – Wspomnienie św. męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera i Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

6.oo       W int. Joanny i jej rodziny z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie.

6.45       Za + Łucję Sobczyk w 2 rocz. śm.

7.3o       Za + Wawrzyńca Michałek.

7.3o       Za + Krystiana Wagnera (greg. 20)

7.3o       Za +  Marię Kordys (greg. 20)

8.oo       W int. Janiny z ok. 69 rocz. rocz. ur. z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.

8.oo       Za + Franciszka Szirera (greg. 20)

9.oo       Za ++ siostrę Annę i Magdalenę Goralczyk, Stanisława Piekarskiego, Waltra Aleksy, Józefa Iskra, rodziców z obu stron.

9.oo       Za + Aleksandra Trybułę (greg. 20)

9.oo       Za + Pawła Wojtałę (greg. 20)

12.oo     Za + Annę Trojak.

18.3o     Zbiorowa za zmarłych.

WTOREK – 21 września 2021 r. – Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

6.oo       Za wstaw. MB w int. Mariana z prośbą o zdrowie i opiekę MB.

6.45       Za ++ Teofila i Gertrudę Sulik, Łucję Hadamik, Jana, Marię, Agnieszkę Pietrek.

7.3o       W int. Danuty Korczyńskiej z ok. ur. z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.

7.3o       Za + Krystiana Wagnera (greg. 21)

7.3o       Za +  Marię Kordys (greg. 21)

8.oo       W int. czcicieli św. Antoniego.

8.oo       Za + Franciszka Szirera (greg. 21)

9.oo       Za + Irenę Wartała.

9.oo       Za + Aleksandra Trybułę (greg. 21)

9.oo       Za + Pawła Wojtałę (greg. 21)       

12.oo    Za + Grażynę Księżarczyk we wspomnienie ur.

18.3o     Zbiorowa za żywych.

ŚRODA – 22 września 2021 r. – Dzień powszedni

6.oo       Za wstaw. MB w int. Mariana z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.

6.45       Za ++ Martę, Józefa, Antoniego Grzybek, Magdalenę i Jana Polednia.

7.3o       Za ++ Zuzannę i Henryka Haida, Jadwigę i Franciszka Suszlik.

7.3o       Za + Krystiana Wagnera (greg. 22)

7.3o       Za +  Marię Kordys (greg. 22)

8.oo       Zbiorowa za zmarłych.

8.oo       Za + Franciszka Szirera (greg. 22)

9.oo       Za ++ Marcina i Andrzeja Kuźnik.

9.oo       Za + Aleksandra Trybułę (greg. 22)

9.oo       Za + Pawła Wojtałę (greg. 22)

12.oo    Za + Annę Trojak.

18.3o    Za + Marka Bąk.

CZWARTEK – 23 września 2021 r. – Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

6.oo       Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla pracowników, właścicieli i klientów Zakładów Mechanicznych „WIROMET” w Mikołowie.

6.45       W int. Natalii z ok. Pierwszej Komunii św. z prośbą o błog. Boże, zdrowie i opiekę MB..

7.3o       Za + Paulę Niemczyk, ++ z rodziny Klemens.

7.3o       Za + Krystiana Wagnera (greg. 23)

7.3o       Za +  Marię Kordys (greg. 23)

8.oo       Za + Ryszarda w 35 rocz. śm.

8.oo       Za + Franciszka Szirera (greg. 23)

9.oo       Za ++ rodziców Bronisławę, Władysława i Andrzeja, siostrę Janinę, Adama, dziadków Józefę, Anielę, Jana, Mariannę, ks. Stanisława.

9.oo       Za + Aleksandra Trybułę (greg. 23)

9.oo       Za + Pawła Wojtałę (greg. 23)

12.oo    Za + Apolonię Ciaputa.

15.oo     ŚLUB RZYM.: Dorota Łabanowicz – Łukasz Michnik.

18.3o       Za + Helenę Juraszek w 1 rocz. śm.

PIĄTEK  – 24 września 2021 r. – Dzień powszedni

6.oo       Za dusze w czyśćcu cierpiące.

6.45       W int. Romana z ok. 50 rocz. ur. z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.

7.3o       Za ++ Janinę i Władysława Sytniewskich.

7.3o       Za + Krystiana Wagnera (greg. 24)

7.3o       Za +  Marię Kordys (greg. 24)

8.oo       Za + Apolonię Ciaputa.

8.oo       Za + Franciszka Szirera (greg. 24)

9.oo       Do Opatrz. Bożej w int. Bolesława Błatoń z ok. 70 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie.

9.oo       Za + Aleksandra Trybułę (greg. 24)

9.oo       Za + Pawła Wojtałę (greg. 24)

12.oo    W int. Ewy Niemczyk z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.

18.3o     W int. o. Gerarda z ok. imienin zakonnych.

18.3o     W int. o. Kleofasa z ok. imienin zakonnych.

18.3o     W int. dk. Pio z ok. imienin zakonnych.

SOBOTA  – 25 września 2021 r. – Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera

6.oo       Do Mił. Bożego w int. Mariana z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże.

6.45       Za ++ rodziców Różę i Antoniego Adamus, siostrę Joannę i Marię, braci Krzysztofa i Andrzeja.

7.3o       Za + Krystiana Wagnera (greg. 25)

7.3o       Za +  Marię Kordys (greg. 25)

8.oo       Do Opatrz. Bożej w int. Rufina z ok. 80 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże (TE DEUM)

8.oo       Za + Franciszka Szirera (greg. 25)

9.oo       Zbiorowa za żyjących.

9.oo       Za + Aleksandra Trybułę (greg. 25)

9.oo       Za + Pawła Wojtałę (greg. 25)

13.oo     ŚLUB RZYM.: Patrycja Kasprzak – Sebastian Swarlik.

14.oo     ŚLUB RZYM.: Hanna Zawadzka – Sebastian Lochtern.

15.oo     ŚLUB RZYM.: Patrycja Pinkawa – Maciej Figuła.

16.oo     ŚLUB RZYM.: Monika Pifko – Artur Kubik.

18.3o     W int. Katarzyny i Krzysztofa Skrzydło z ok. 15 rocz. śl. oraz dzieci Hanny i Piotra z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże, wzrost wiary i opiekę MB.

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 26 września 2021 r.

5.3o      Za + Apolonię Ciaputa.

6.3o       Za + Małgorzatę Jabłońską.

8.oo       W int. parafian.

8.oo       Za + Krystiana Wagnera (greg. 26)

8.oo       Za +  Marię Kordys (greg. 26)

9.3o       W int. Magdaleny i Jacka z prośbą o dar rodzicielstwa oraz wypełnienie się woli Bożej.

9.3o       Za + Franciszka Szirera (greg. 26)

10.3o     GROTA: Za + Cezarego Pawłowskiego.

11.oo    Za + Józefa Grabowskiego w 8 rocz. śm.

11.oo     Za + Aleksandra Trybułę (greg. 26)

11.oo     Za + Pawła Wojtałę (greg. 26)

12.3o     Za + mamę Stanisławę.

14.oo    ROCZKI: Monika Niewiadomska, Zofia Mizera.

16.3o     Za + Marka Bąk we wspomnienie ur.

18.3o     W int. Natalii z ok. 18 rocz. ur. z prośbą o błog. Boże, opiekę MB i dary Ducha Św.

20.oo     Za + Kazimierza Myśliwiec, ++ z rodziny