Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

INTENCJE MSZALNE 2.04.2023 r. – 9.04.2023 r.

NIEDZIELA PALMOWA  – 2 kwietnia 2023 r.

5.30    W int. parafian.

6.30    W int. siostry Marii z okazji 70 roczn. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie, dary Ducha św. i opiekę MB.

8.00    Za + Wiesława Chorzępa na pamiątkę urodzin.

8.00    Za + Cathrine Fontanes (czyt. Fątan)  (greg. 3)

8.00    Za + Katarzynę Halesiak  (greg. 3)

9.30    Za + Alfreda Kozik w 15 roczn. śm, ++ z rodzin Kozik, Dydok i Parszcz.

9.30    Za + Renatę Szadorską (greg. 3)       

11.00  W int. wszystkich adorujących Najświętszy Sakrament oraz o rozwój dzieła adoracji w Panewnikach i na całym świecie(MSZA ŚW. W JĘZ. POLSKIM)

11.00  Za + Grzegorza Brzozowskiego (greg. 3)

12.30  Za + Bibiannę i ++ z rodziny.

14.00  Chrzty.

16.30  Za + Gertrudę Twardoch w 1 roczn. śm.

18.30  Za + Zdzisława (M) Kossowskiego w 2 roczn. śm. ++ z rodziny oraz Janinę i Mieczysława Złoteckich.

20.00  Za + Ludwikę Piekarską.

 

WIELKI PONIEDZIAŁEK – 3 kwietnia 2023 r.

6.00    Za ++ Klarę i Józefa i ++ z rodziny.

6.45     Za + Czesława Kowalewskiego. 

7.30     Za + Radosława Wilk.

7.30     Za + Cathrine Fontanes (czyt. Fątan)  (greg. 4)

7.30     Za + Katarzynę Halesiak  (greg. 4)

8.00    Za ++ Jadwigę i Emanuela Tworuszka.

8.00    Za + Renatę Szadorską (greg. 4)

9.00    Za ++ Zofię i Mariana Norberczyk.

9.00    Za + Grzegorza Brzozowskiego (greg. 4)

12.00  Za + + Stefanię Błaszczyk w 2 roczn. śm., Jana Błaszczyk oraz rodziców Leonardę i Michała.

18.30  Zbiorowa za zmarłych.

18.30  Za zmarłych polecanych w czasie Drogi Krzyżowej.    

 

WIELKI WTOREK – 4 kwietnia 2023 r.

6.00     W int. Jadwigi i Alfreda i ich dzieci z rodzinami z prośbą o błog Boże.

6.45      Za ++ Romana (M) Mańka w 4 roczn. śm.  siostrę Urszulę, rodziców, teściów i z pokrewieństwa Ryś i Dziura.

7.30      Za ++ Mariannę Zatorską, rodziców i teściów.

7.30      Za + Cathrine Fontanes (czyt. Fątan)  (greg. 5)

7.30      Za + Katarzynę Halesiak  (greg. 5)

8.00     W int. czcicieli św. Antoniego.

8.00     Za + Renatę Szadorską (greg. 5)      

9.00     Za ++ Anastazję i Andrzeja Więcek oraz Henryka Piekarz.

9.00     Za + Grzegorza Brzozowskiego (greg. 5)

12.00   W int. syna Aleksandra w podz. za szczęśliwy przebieg operacji z prośbą o uzdrowienie duszy i ciała za wstaw. św. Jana Pawła II.

18.30   Zbiorowa za żyjących.

            

WIELKA ŚRODA – 5 kwietnia 2023 r.

6.00      Za + Roberta Rodak.

6.45       W int. syna Jakuba o łaskę nawrócenia i uzdrowienia na duszy i ciele.

7.30       Za + Stanisławę Sznajder i ++ rodziców z obu stron.

7.30       Za + Cathrine Fontanes (czyt. Fątan)  (greg. 6)

7.30       Za + Katarzynę Halesiak  (greg. 6)

8.00      Zbiorowa za zmarłych.

8.00      Za + Renatę Szadorską (greg. 6)      

9.00      Za ++ Ernestynę i Mariana Langer i ++ z rodziny.

9.00      Za + Grzegorza Brzozowskiego (greg. 6)

12.00    Za + Bolesława Jakubasik w 4 roczn. śm.

18.30    Za + Jerzego Wojnarowicz.

18.30    Za + Roberta Przewieźlik w 30 dniu po śmierci.

 

TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK – 6 kwietnia 2023 r.

17.00    Msza wieczerzy Pańskiej dla dzieci – w int. Parafian.

18.30    Msza Wieczerzy Pańskiej – w  int. wspólnoty klasztornej.

18.30    Za + Cathrine Fontanes (czyt. Fątan)  (greg. 7)

18.30    Za + Katarzynę Halesiak  (greg. 7)

18.30    Za + Renatę Szadorską (greg. 7)   

18.30    Za + Grzegorza Brzozowskiego (greg. 7)

 

WIELKI PIĄTEK – 7 kwietnia 2023 r.

17.30    Ceremonie Wielkopiątkowe.

 

WIELKA SOBOTA – 8 kwietnia 2023 r.

21.00    Wigilia Paschalna

 

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – 9 kwietnia 2023 r.

6.00     Za ++ ojca Józefa i brata Piotra.

8.00     Za ++ Stanisława (M) Jesionek w 20 roczn. śm. i córkę Bogusławę.

8.00     Za + Cathrine Fontanes (czyt. Fątan)  (greg. 8)

8.00     Za + Katarzynę Halesiak  (greg. 8)

9.30     Za + Elżbietę Łuczak w 4 roczn. śm. i ++ z rodziny.

9.30     Za + Renatę Szadorską (greg. 8)       

11.00   W int. Elżbiety Zmudy z okazji ur. w podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze oraz błog. Boże i opiekę MB. (MSZA ŚW. W JĘZ. POLSKIM)

11.00   Za + Grzegorza Brzozowskiego (greg. 8)

12.30   Za + Zenona Fatyga.

14.00   Roczki.

16.30   Za + Jacka Kuc.

18.30   Za + Zygmunta Gorol w 1 roczn. śm. , ++ rodziców i z rodzin Zowisło i Gorol.

20.00  W int. Marii z okazji 82 roczn. ur. z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, błog. Boże i opiekę MB.