Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

INTENCJE MSZALNE 4.12-11.12.2022 R.

II NIEDZIELA ADWENTU – 4 grudnia 2022 r.

5.3o      Za dusze czyśćcowe.

6.3o      Za ++ Władysława i Karolinę Łapaj i Stanisławę Gołchowską.

8.oo      W int. Górników.

8.oo      Za + Stefanię Kropską (greg. 4)

8.oo      Za + Jana Pytel (greg. 4)

9.3o      W int. wszystkich adorujących Najświętszy Sakrament o rozwój dzieła adoracji w Panewnikach i na całym świecie.

9.3o      Za + Stanisława Boryn (greg. 4)

11.oo     Za ++ Helenę i Józefa Synowiec, siostrę Urszulę Pietrek i dusze w czyśćcu cierpiące.

11.oo     Za + Jerzego Wiśniewskiego (greg. 4)

12.3o    Za + Józefa Kołtek w 1 roczn. śm.

14.oo    Chrzty.

16.3o    Za + Mirosława Wrzosek w 1 roczn. śm.

18.3o    W int. Marii Piekarskiej z okazji 85 roczn. urodzin z prośbą o błog. Boże i opiekę MB.

20.oo   Za + Barbarę Orzechowską.

 

PONIEDZIAŁEK – 5 grudnia 2022 r. Dzień powszedni

 6.oo     Za + o. Sylwestra Haśnik w 8 roczn. śm.

6.45     Za dusze w czyśćcu cierpiące.

7.3o     Za dusze czyśćcowe.

7.3o     Za + Stefanię Kropską (greg. 5)

7.3o     Za + Jana Pytel (greg. 5)

8.oo    Za ++ Wandę i Mariana Kolanko.

8.oo    Za + Stanisława Boryn (greg. 5)

9.oo    Za ++ Marię i Antoniego Węgrzynowskich i ++ rodziców z obu stron.

9.oo    Za + Jerzego Wiśniewskiego (greg.5)

12.oo  W int. Michała z prośbą o cud uzdrowienia.

18.3o  Roraty: Zbiorowa za zmarłych.

 

WTOREK – 6 grudnia 2022 r. Dzień powszedni

6.oo     W int. wynagradzającej NSPJ za popełnione grzechy i zgorszenia.

6.45     Za ++ Jadwigę i Jerzego Roter.

7.3o     Za ++ z rodzin Borowian, Cichy oraz Barbarę i Bożenę.

7.3o     Za + Stefanię Kropską (greg. 6)

7.3o     Za + Jana Pytel (greg. 6)

8.oo    W int. czcicieli św. Antoniego.

8.oo    Za + Stanisława Boryn (greg. 6)

9.oo    Za ++ Gertrudę i Augustyna Skrzydło, Łucję i Ludwika Paździorek.

9.oo    Za + Jerzego Wiśniewskiego (greg. 6)

12.oo  Za ++ Jerzego Kupny w 2 roczn. śm. oraz braci Mariana i Edwarda

18.3o  Roraty: Zbiorowa za żyjących.

            

ŚRODA – 7 grudnia 2022 r. Wspomnienie obowiązkowe św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

6.oo     W int. Barbary w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i błog. Boże.

6.45     Za + Filipa Brodackiego.

7.3o     Za + Tomasza Zielińskiego.

7.3o     Za + Stefanię Kropską (greg.7)

7.3o     Za + Jana Pytel (greg. 7)

8.oo    Zbiorowa za zmarłych.

8.oo    Za + Stanisława Boryn (greg. 7)

9.oo    Za ++ Elżbietę, Tomasza, Jerzego, Stanisława, Janinę Lemanik oraz Jolantę.

9.oo    Za + Olgę Orchańską (greg.7)

12.oo  Za + syna Dawida Janko we wsp. ur.

18.3o  Roraty: W int. Marka z okazji 35 roczn. ur. w podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze.

 

CZWARTEK – 8 grudnia 2022 r. Uroczystość Niepokalanego poczęcia NMP, Patronki i Królowej Zakonu Serafickiego

 6.oo     Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla pracowników, właścicieli i klientów Zakładów Mechanicznych „WIROMET” w Mikołowie.

6.45      W int. Marii z okazji 85 roczn. ur. w podziękowaniu za odebrane łaski z prośbą o błog. Boże opiekę MB i zdrowie w rodzinie.

7.3o       Za + o. Jozafata Nowaka.

7.3o      Za + Stefanię Kropską (greg.8 )

7.3o      Za + Jana Pytel (greg. 8)

8.oo     Za + Stanisławę Sznajder ++ rodziców z obu stron.

8.oo     Za + Stanisława Boryn (greg. 8)

9.oo     Za + Stanisława Świerkosz w 1 roczn. śm.

9.oo     Za + Jerzego Wiśniewskiego (greg. 8)

12.oo   W int. Rodziny Radia Maryja z okazji 31 roczn. powstania.

17.oo     Msza szkolna: W int. Dzieci Maryi oraz Róż Różańcowych Rodziców.

18.3o   

 

PIĄTEK – 9 grudnia 2022 r. Dzień powszedni

 6.oo    Za dusze w czyśćcu cierpiące.

6.45     Za ++ rodziców Krystynę i Stanisława Czakańskich.

7.3o     Za ++ Wiesława Bera i rodziców Helenę i Jana.

7.3o     Za + Stefanię Kropską (greg. 9)

7.3o     Za + Jana Pytel (greg. 9)

8.oo    Za + Stanisława Gazda w 25 roczn. śm. i + Rozalię Gazda w 5 roczn. śm.

8.oo    Za + Stanisława Boryn (greg. 9)

9.oo    Za ++ Stanisława i Stanisławę Rzemieniuk.

9.oo    Za + Jerzego Wiśniewskiego (greg. 9)

12.oo  Za + Jana Bura w 4 roczn. śm..

18.3o  Roraty: Za + Józefa Rzepa w 10 roczn. śm.

 

SOBOTA 10 grudnia 2022 r. – Dzień powszedni

6.oo       Katarzynę Ulczok.

6.45     W int. córki Luizy z okazji ur. z prośbą o zdrowie i błog. Boże.

7.3o      Za + Władysława Agdan na pamiątkę 100 roczn. urodzin.

7.3o      Za + Stefanię Kropską (greg. 10)

7.3o      Za + Jana Pytel (greg. 10)

8.oo     Za + męża Józefa Lamik.

8.oo     Za + Stanisława Boryn (greg. 10)

9.oo     Zbiorowa za żyjących.

9.oo     Za + Jerzego Wiśniewskiego (greg. 10)

12.oo   Za + Mariana Langer i ++ z rodziny.

14.oo   Ślub Rzym. : Alicja Widuch – Tomasz Spodyniuk

18.3o   W int. Elżbiety i Aleksandry Bielas z okazji ur. o Boże błog. opiekę MB i wszelkie potrzebne łaski.

 

III NIEDZIELA ADWENTU – 11 grudnia 2022 r.

5.3o      Za + Piotra Drwal.

6.3o      Za + mamę Leokadię.

8.oo      Za ++ Franciszka, Ludwikę Pietralik oraz + Pelagię.

8.oo      Za + Stefanię Kropską (greg. 11)

8.oo      Za + Jana Pytel (greg. 11)

9.3o      Za + Jadwigę Porske-Zjawiony w 3 rocz. śm.

9.3o      Za + Stanisława Boryn (greg. 11)

11.oo     Za ++ Marię, Alojzego i Barbarę Stawowy.

11.oo     Za + Jerzego Wiśniewskiego (greg. 11)

12.3o    W int. Ryszarda Danielak z okazji 80 roczn. ur. w podziękowaniu za odebrane łaski i z prośbą o dalsze i dla całej rodziny.

14.oo    Roczki.

16.3o    Za + Macieja Tomczaka w 1 roczn. śm..

18.3o    Za + Michała Blokesz i ++ z rodziny.

20.oo   Za ++ Rodziców Zofię i Stanisława Blokesz oraz ++ z rodziny z obu stron.