Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

INTENCJE MSZALNE 6.11-13.11.2022 R.

XXXII NIEDZIELA zwykła – 6 listopada 2022 r.

5.3o    Za dusze czyśćcowe.

6.3o    Za + siostrę Marię Wiesławę Bura w rocz. śm.

8.oo    W int. wszystkich adorujących Najświętszy Sakrament oraz o rozwój dzieła adoracji w Panewnikach i na całym świecie.

8.oo    Za + Janusza Kota (greg. 6)

8.oo    Za + Annę Spek (greg. 6)

9.3o    W int. Bronisławy z okazji 70 roczn. urodzin w podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze i błog. Boże dla dzieci i wnucząt.

9.3o    Za + Józefa Kowalczyk (greg. 6)

11.oo   W int. Jakuba z okazji urodzin w podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze i błog. Boże w rodzinie. 

11.oo    Za + Olgę Orchańską (greg. 6)

12.3o    Za ++ Wiktora i Cecylię Gruchel oraz synów Alfreda, Ryszarda i Eryka.

14.oo    Chrzty.

16.3o    Za ++ Kazimierę, Jerzego, Ryszarda, Andrzeja Karkus oraz ++ z rodziny z obu stron.

18.3o    Za + Mariana Langer i ++ z rodziny.

20.oo    Za zmarłych z wypominek

 

PONIEDZIAŁEK – 7 listopada 2022r. Dzień powszedni

 6.oo    Do opatrz. Bożej za wstaw. MB Nieust. Pomocy w int. Teresy i Piotra z okazji 21 roczn. ślubu, dzieci Michała i Tomasza i całej rodziny w podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą o błog. Boże, opiekę MB i potrzebne łaski.

6.45      Za ++ Magdalenę i Henryka Tkocz.

7.3o      Za ++ Engelberta i Klarę Grzondziel na pamiątkę urodzin.

7.3o      Za + Janusza Kota (greg. 7)

7.3o      Za + Annę Spek (greg. 7)

8.oo     Za + Bronisława Gierek w 1 roczn. śm.

8.oo     Za + Józefa Kowalczyk (greg. 7)

9.oo     Za  ++ rodziców Emila i Łucję Kozyra, braci Franciszka, Henryka, i bratową Krystynę.

9.oo     Za + Olgę Orchańską (greg.7)

12.oo   Za + męża Zbigniewa Lech, ++ rodziców z obu stron i siostrę z mężem.

18.3o   Zbiorowa za zmarłych.

18.3o    Za zmarłych z wypominek.

18.3o    Za + Anielę Rygiel w 30 dniu po śmierci.

 

WTOREK – 8 listopada 2022 r. Wspomnienie obowiązkowe bł. Jana Dunsa Szkota, prezbitera

6.oo      Za + Stanisławę w 1 roczn. śm.

6.45      Za dusze czyśćcowe.

7.3o      Za + Teresę Bańczyk w 10 roczn. śm.

7.3o      Za + Janusza Kota (greg. 8)

7.3o      Za + Annę Spek (greg. 8)

8.oo     W int. czcicieli św. Antoniego.

8.oo     Za + Józefa Kowalczyk (greg. 8)

9.oo     Za + Zdzisława Krzciuk w 1 roczn. śm.

9.oo     Za + Olgę Orchańską (greg. 8)

12.oo   Za ++ rodziców Ryszarda i Gertrudę Gabryś.

18.3o   Zbiorowa za żyjących.

18.3o   Za zmarłych z wypominek.

            

ŚRODA – 9 listopada 2022r. Święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

6.oo      Do Miłosierdzia Bożego za wstaw. Św. Rodziny i wszystkich świętych o skruchę serca i łaskę powrotu do życia w łasce uświęcającej dla spodziewających się potomstwa par Joanny i Michała oraz Angeliki i Pawła o szczęśliwe rozwiązanie .

6.45      Za dusze czyśćcowe .

7.3o      Za ++ Agnieszkę i Stanisławę Sznajder, ++ rodziców Annę, Karola Kąkol, Agnieszkę i Leona Psiuk.

7.3o      Za + Janusza Kota (greg. 9)

7.3o      Za + Annę Spek (greg. 9)

8.oo      Zbiorowa za zmarłych.

8.oo      Za + Józefa Kowalczyk (greg. 9)

9.oo      Za ++ męża Wiesława Telka, Zofię i Józefa Świechowskich.

9.oo      Za + Olgę Orchańską (greg.9)

12.oo    W int. Barbary z okazji urodzin z prośbą o błog. Boże i opiekę MB.

18.3o    Za + Ryszarda Machura.

 

CZWARTEK – 10 listopada 2022 r. – Wspomnienie obowiązkowe św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

 6.oo     Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla pracowników, właścicieli i klientów Zakładów Mechanicznych „WIROMET” w Mikołowie.

6.45      Za dusze czyśćcowe.

7.3o       Za ++ Alfonsa Tomanek i rodziców z obu stron.

7.3o      Za + Janusza Kota (greg. 10)

7.3o      Za + Annę Spek (greg. 10)

8.oo     Za + Martę Liber na pamiątkę urodzin.

8.oo     Za + Józefa Kowalczyk (greg. 10)

9.oo     Do Opatrz. Bożej z prośbą o dary Ducha św. w int. pewnego kapłana.

9.oo     Za + Olgę Orchańską (greg. 10)

12.oo   Za + Zdzisławę Zagórską na pamiątkę urodzin.

14.oo   ŚLUB RZYM.: Marta Kołodziejczyk – Michała Łoboda.

18.3o   Za ++ Karolinę i Jana Kozickich i ++ rodziców.

 

PIĄTEK – 11 listopada 2022 r. wspomnienie obowiązkowe św. Marcina Tours, biskupa

6.oo      Za dusze w czyśćcu cierpiące.

6.45      Za dusze czyśćcowe.

7.3o      Za + Tadeusza Machnik pamiątkę urodzin oraz ++ z pokrewieństwa i rodziny.

7.3o      Za + Janusza Kota (greg. 11)

7.3o      Za + Annę Spek (greg. 11)

8.oo     Za ++ Wandę i Mariana Kolanko.

8.oo     Za + Józefa Kowalczyk (greg. 11)

9.oo     Za ++ Irenę i Otta Eckl.

9.oo     Za + Olgę Orchańską (greg. 11)

12.oo   W int. Ojczyzny oraz za poległych w jej obronie.

18.3o   Za + Kazimierza Kajda w 1 roczn. śm.

 

SOBOTA – 12 listopada 2022 r. – Wspomnienie obowiązkowe św. Jozafata, biskupa i męczennika

6.oo     W int. Błażeja z okazji urodzin z prośbą o dar nawrócenia i powrotu do Boga.

6.45     Za ++ Janinę i Władysława Spyrka.

7.3o     Za + Jerzego Ludwiga w 20 roczn. śm. , ++ rodziców, teściów i rodzeństwo.

7.3o     Za + Janusza Kota (greg. 12)

7.3o     Za + Annę Spek (greg. 12)

8.oo    Za + Mirosława Małek w 5 roczn. śm. , ++ rodziców Kazimierę i Henryka Małek.

8.oo    Za + Józefa Kowalczyk (greg. 12)

9.oo    Zbiorowa za żyjących.

9.oo    Za + Olgę Orchańską (greg. 12)

12.oo   W int. Ernesta Klekot z okazji 90 roczn. urodzin w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, błog. Boże i opiekę MB w rodzinie.

18.3o   Za ++ Grzegorza, Halinę, Henryka Pala.      

 

XXXIII NIEDZIELA zwykła – 13 listopada 2022 r. – NIEDZIELA UBOGICH

5.3o     Za dusze czyśćcowe.

6.3o     Za ++ Jana i Emilię Kur, Tadeusza i Anielę Wanickich.

8.oo     W int. papieża Franciszka.

8.oo     Za + Janusza Kota (greg. 13)

8.oo     Za + Annę Spek (greg. 13)

9.3o     Za + Irenę Melich w 1 roczn. śm., ++ Elfrydę i Stanisława Oleś, Dawida Stachowczyka oraz ++ z rodziny.

9.3o     Za + Józefa Kowalczyk (greg. 13)

11.oo    Za + Antoniego Gołda w 1 roczn. śm.

11.oo    Za + Olgę Orchańską (greg. 13)

12.3o    W int. Dobroczyńców.

14.oo    Roczki: Aleksandra Jędrzejczyk, Karol Holecki, Krzysztof Noras, Julia Stompor.

16.3o    W int. Chóru św. Grzegorza z okazji Jubileuszu 80 lecia istnienia.

18.3o    W int. chorych i cierpiących.

20.oo   Za + Elżbietę Koczubik w 2 roczn. śm.