Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

INTENCJE MSZALNE 7.05.2023 r. – 14.05.2023 r.

V NIEDZIELA WIELKANOCY – 7 maja 2023 r.

5.30     Za + Roberta Rodak.

6.30     Za + syna Bolesława w 2 roczn. śm. i męża Stefana Fitkowskiego oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

8.00    Za + Urszulę Bijok w 1 roczn. śm.

8.00    Za + Anielę Zofię Rygiel (greg. 6)

8.00    Za + Gerarda Skulika (greg. 6)

9.30    I Komunia Święta SP 34.

9.30    Za + Jadwigę Serwach (greg. 6)

10.30  Grota:  Za + Tadeusza Teodorczyka na pamiątkę urodzin.       

11.00   I KOMUNIA ŚW. SP 64 i Elementarz (MSZA ŚW. W JĘZ. POLSKIM).

11.00   Za + Stanisława (M) Browarnika (greg. 6)

12.30   W int. wszystkich adorujących Najświętszy Sakrament oraz o rozwój dzieła Adoracji w Panewnikach i na całym świecie.

14.00  Chrzty.

16.30   Za + Jana Pytel  na pamiątkę urodzin.

18.30   Za ++  Gertrudę i Augustyna Skrzydło oraz Łucję i Ludwika Paździorek.

20.00   W int. Benedykta Boruta z okazji 50 roczn. ur. oraz Marka Ciesielskiego z okazji 70 roczn. ur. z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze i błog. Boże.

 

PONIEDZIAŁEK – 8 maja 2023 – Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski

6.00     Za dusze w czyśćcu cierpiące

6.45      Za + Adelę Korczyńską.

7.30      Za ++ Karola Kąkol, Roberta Sznajder i synową Stanisławę.

7.30      Za + Anielę Zofię Rygiel (greg. 7)

7.30      Za + Gerarda Skulika (greg. 7)

8.00     Za ++ Adelę i Waltera Wyss.

8.00     Za + Jadwigę Serwach (greg. 7)       

9.00     Za ++ Elfrydę i Józefa Zachlod.

9.00     Za + Stanisława (M) Browarnika (greg. 7)

12.00   Za ++ Olgę i Dominika Myśliwiec i ++ z rodziny.

18.30   Zbiorowa za zmarłych.

 

WTOREK – 9 maja 2023 r. – Dzień powszedni

6.00     Za ++ Krystynę i Henryka Mandla, synową Gabrielę i ++ z rodziny.

6.45      Za ++ mamę Urszulę Albrecht, męża Mariana Śmiałkowskiego w 2 roczn. śm.

7.30      W int. Bożeny Czempka z okazji 50 roczn. ur. z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze także dla męża i syna.

7.30      Za + Anielę Zofię Rygiel (greg. 8)

7.30      Za + Gerarda Skulika (greg. 8)

8.00     W int. czcicieli św. Antoniego.

8.00     Za + Jadwigę Serwach (greg. 8)      

9.00     Za + Antoniego Brodackiego.

9.00     Za + Stanisława (M) Browarnika (greg. 8)

12.00   Za ++ rodziców z obu stron Just i Bartniczek, siostrę, trzech szwagrów i siostrzeńca.

18.30   Zbiorowa za żyjących.

            

ŚRODA – 10 maja 2023 r. – Dzień powszedni

6.00     Za + Filipa Brodackiego.

6.45      Za + Michalinę Brodacką.

7.30      Za ++ Czesława i Jana Kaszuba.

7.30      Za + Anielę Zofię Rygiel (greg. 9)

7.30      Za + Gerarda Skulika (greg. 9)

8.00     Zbiorowa za zmarłych.

8.00     Za + Jadwigę Serwach (greg. 9)      

9.00     W int. Piotra Ożarowskiego z okazji 10 roczn. ur. z prośbą o błog. Boże, opiekę MB i Anioła Stróża.

9.00     Za + Stanisława (M) Browarnika (greg. 9)

12.00   W int. Janiny z okazji 90 roczn. ur. z prośbą o błog. Boże i opiekę MB.

18.30    Za + s. Zofię Abrahamczyk w roczn. śm.

 

CZWARTEK – 11 maja 2023 r. – Dzień powszedni

6.00     Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla pracowników, właścicieli i klientów Zakładów Mechanicznych „WIROMET” w Mikołowie

6.45      Za + Krzysztofa Staniek w 6 roczn. śm.

7.30      Za + Roberta Rodak.

7.30      Za + Anielę Zofię Rygiel (greg. 10)

7.30      Za + Gerarda Skulika (greg. 10)

8.00     Za + Jana Czech w 2 roczn. śm. i ++ z rodziny.

8.00     Za + Jadwigę Serwach (greg. 10)      

9.00     Za + Marcjannę Gazda w roczn. śm.

9.00     Za + Stanisława (M) Browarnika (greg. 10)

12.00   Za + Jana Pilch w 2 roczn. śm.

18.30   Za + Zofię Brodacką.

18.30   Za ++ Klarę i Karola Panusz w roczn. śm.

 

PIĄTEK – 12 maja 2023 r.- Wspomnienie św. Leopolda Mandicia z Hercegnovi, prezbitera

6.00     Za dusze czyśćcowe.

6.45      Za ++ Barbarę Markiewicz – Zachorską i Andrzeja Markiewicza.

7.30      Za ++ rodziców Franciszkę i Alojzego Haśnik.

7.30      Za + Anielę Zofię Rygiel (greg. 11)

7.30      Za + Gerarda Skulika (greg. 11)

8.00     W int. córki Grażyny Krone z rodziną o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.

8.00     Za + Jadwigę Serwach (greg. 11)      

9.00     Za + syna Mirosława Pyzik ++ z rodziny z obu stron oraz ++ z rodzin Pyzik i Pieprz.

9.00     Za + Stanisława (M) Browarnika (greg. 11)

12.00   Za + Gertrudę Zimoch.

18.30   Za ++ Hildegardę, Jerzego, Dorotę i Piotra Kokot , Joannę Badura i ++ z rodziny.

18.30   Za + Anielę Kasperek w 30 dniu po śmierci.

 

SOBOTA – 13 maja 2023 r.- Dzień powszedni – Fatimski

6.00     Za + Bronisławę Zawada.

6.45      W int. ks. Krzysztofa w roczn. święceń Kapłańskich.

7.30      Za + Gerarda Skulik w 1 roczn. śm.

7.30      Za + Anielę Zofię Rygiel (greg. 12)

7.30      Za + Gerarda Skulika (greg. 12)

8.00     W int. papieża Franciszka.

8.00     Za + Jadwigę Serwach (greg. 12)      

9.30     W int. chorych i cierpiących.

9.30     Za + Stanisława (M) Browarnika (greg. 12)

12.00   W int. dzieci i uczestników Dnia Fatimskiego.

18.30   Do Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana o Boże błog., opiekę MB w int. Neoprezbiterów z Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego.

 

VI NIEDZIELA WIELKANOCY – 14 maja 2023 r.

5.30      W int Stanisława Bijok z okazji ur. z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, błog. Boże i opiekę MB.

6.30     Za ++ Walerego Dudek, Florentynę i Franciszka Chłopek, Henrykę, Jana, Tadeusza, Mieczysława Niebudek, Justynę Jaros, Bolesława Wojciechowskiego, Antoniego Markowskiego, Stanisława Szwed i ++ z rodziny.

8.00     W int. Macieja i Łukasza o błog. Boże i opiekę świętych patronów oraz dla doktora Macieja z okazji imienin.

8.00     Za + Anielę Zofię Rygiel (greg. 13)

8.00     Za + Gerarda Skulika (greg. 13)

9.30      I KOMUNIA ŚW. SP 67

9.30     Za + Jadwigę Serwach (greg. 13)

10.30   Grota:  Za + Jacka Korczyńskiego.       

11.00   I KOMUNIA ŚW. SP 67 (MSZA ŚW. W JĘZ. POLSKIM).

11.00    Za + Stanisława (M) Browarnika (greg. 13)

12.30    W int. Haliny i Józefa Furman z okazji 50 roczn. ślubu oraz dzieci i wnuków z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, błog. Boże i opiekę MB.

14.00   Roczki.

16.30   Za ++ Witolda Podsiadło i brata Mieczysława Wieczorek.

18.30    W int. Jolanty i Bolesława Białoń z okazji 50 roczn. ślubu z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze, błog. Boże i zdrowie w rodzinie.

20.00   Za + ojca Edwarda Wiecha w 3 roczn. śm.