Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Bieżące sprawy

Nowa Rada Parafialna 2022-2027

OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ kadencji 2022-27

W wyborach do Parafialnej Rady Duszpasterskiej kadencji 2022-27, przeprowadzonych 12 czerwca 2022 roku, poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

 • APTEKORZ Krzysztof 43
 • BORGULAT Piotr 22
 • BUJOK Aleksandra 21
 • DERYLAK Marek 14
 • KORCZYŃSKA Janina 41
 • MARZEC Teresa 15
 • MROZEK Barbara 70
 • PILCH Jolanta 21
 • PONIATOWSKA Lucyna 13
 • RITAU Joanna 19
 • SEIFERT Janina 32
 • SZADY Anna 77
 • SZADY Mateusz 62
 • WILASZEK Ilona 46

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA KADENCJI 2022-27

Członkowie Rady z urzędu:

 • Samuel Kukiełka OFM (administrator parafii)
 • Sylwan Ogłoza OFM (wikariusz parafialny)
 • Radosław Wojtkun OFM (wikariusz parafialny)
 • Tarsycjusz Niestrój OFM (duszpasterz parafialny)
 • Szczepan Müller OFM (duszpasterz parafialny)
 • Krzysztof Sosna (rektor kaplicy NSPJ)
 • Dacja Grolik, służebniczka (przedstawicielka sióstr zakonnych)
 • Zygmunt Pinkawa (organista)
 • Natalia Bernaś (przedstawicielka katechetów świeckich)

Członkowie Rady z mianowania:

 • Krystian Herman (grupa adorujących Najświętszy Sakrament)
 • Alojzy Köhler (lektorzy świeccy)
 • Agata Proszowska (Parafialny Zespół CARITAS, lektorzy świeccy)
 • Beata Rąba-Tomica (Chór św. Grzegorza)
 • Elżbieta Rokita (FZŚ, Żywy Różaniec)
 • Anna Szyga (Żywy Różaniec, „Głos Świętego Ludwika”, kronikarz parafii)
 • Michał Urban (młodzież)

Członkowie Rady z wyboru:

 • Krzysztof Aptekorz
 • Piotr Borgulat
 • Janina Korczyńska
 • Barbara Mrozek
 • Janina Seifert
 • Anna Szady
 • Mateusz Szady
 • Ilona Wilaszek