Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne 13.03-20.03.2022 r.

1. Dziękujemy o. Idziemu za pierwszą naukę̨ rekolekcyjną. Rekolekcje potrwają̨ do środy. Ich program jest dostępny na plakatach i w Internecie.

2. Archidiecezja katowicka prosi nas o zbiórkę̨ na Fundusz Misyjny Ad Gentes. Ofiary można składać́ do skarbonki znajdującej się̨ z przodu bazyliki.

3. Zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 15:30.

4. Zachęcamy do obchodów piątkowej Drogi krzyżowej na kalwarii lub w bazylice.

5. Rekolekcje akademickie rozpoczną̨ się̨ w przyszłą niedzielę o godz. 20:00 i potrwają̨ do środy włącznie. Poprowadzi je o. Leonard Bielecki OFM z Poznania.

6. Na furcie klasztornej są̨ już̇ dostępne wielkanocne świece-paschaliki. Zebrane pieniądze zostaną̨ przekazane na Wielkanocne Dzieło Caritas.

7. Do kaplicy adoracji udało się̨ doprowadzić́ ciepło ze źródła niezależnego od bazyliki. Dalsze przewidziane prace to osuszenie zalanej ściany, a następnie malowanie całego wnętrza.

8. Montaż ekranów w bazylice powinien być zrealizowany do dwóch tygodni. Koszt inwestycji to 29.700,00 zł. Suma ta zostanie podzielona na trzy raty. Pierwsza z nich zostanie spłacona ze środków, które odłożyliśmy na ten cel. Dwie pozostałe zostaną spłacone z celowych zbiórek pieniężnych. Pierwsza z nich odbędzie się w przyszłą niedzielę przed bazyliką. Drugą planujemy w kwietniu. Już teraz dziękujemy za Waszą pomoc.

9. Serdecznie dziękujemy za włączenie się w akcję „Szpital w Tarnopolu”. Wszystkie kupione i zebrane środki medyczne zostały dostarczone do Tarnopola.

10. Z taką samą wdzięcznością dziękujemy za paczki dla Ukrainy, dostarczone w ramach akcji o tej samej nazwie. Wszystkie dary zostały przekazane Caritasowi. Akcja będzie trwała aż do odwołania.

11. Spowiedź i liturgia w rycie bizantyjskim. Wielu uchodźców z Ukrainy przynależy do Kościoła Grekokatolickiego. W naszej archidiecezji posługuje ks. Wołodymir Łytwyniw, który spowiada w języku ukraińskim oraz celebruje liturgię bizantyjską w Tychach, Sosnowcu i Gliwicach. Szczegółowe informacje o jego posłudze można znaleźć na FB i stronie naszej parafii.

 

Wszystkim życzymy po franciszkańsku Pokoju i Dobra!