Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Bieżące sprawy

Pomóż przetrwać swojej parafii

Dla miłości Bożej, pokornie prosimy

Nasza parafia i klasztor utrzymują się z pracy rąk własnych oraz ofiarności parafian, sympatyków i gości.
Parafia, jak również dom zakonny, nie są zadłużone, jednak nie dysponują też znacznymi oszczędnościami. Ostatnia renowacja drzwi bazyliki pochłonęła praktycznie nasze oszczędności.
Wsparcie finansowe jest niezbędne dla funkcjonowania parafii i domu zakonnego. Jego podstawową formą są ofiary składane w czasie niedzielnej Mszy św. (tzw. kolekta) oraz ofiary składane przy okazji zamawiania intencji Mszy i przy sprawowaniu sakramentów i sakramentaliów.

Dlatego w tym szczególnym czasie, pokornie prosimy Was dla miłości Bożej o wsparcie.

Mało wykorzystywaną formą są wpłaty na konto domu zakonnego czy parafii – darowizny na cele kultu religijnego, które można odpisać od dochodu.

Nasze konto bankowe (numeru rachunku bankowego):

Nr rachunku: ING Bank Śl.
29105012141000009030582119
Zakon Braci Mniejszych (O.O. Franciszkanów) Klasztor
ul. Panewnicka 76, 40-760 Katowice.
(tu można zamawiać i wpłacać ofiary na Msze święte, które odprawiamy na bieżąco)

Nr rachunku: PEKAO
41 1240 1330 1111 0010 0388 6189
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP
ul. Panewnicka 76, 40-760 Katowice

Na konto zamiast do koszyczka?
Jakkolwiek tradycyjny sposób przekazywania wsparcia finansowego – do koszyczka – ma ten plus, że dobrze wyraża ofiarę wierzącego z Ofiarą Chrystusa w czasie Eucharystii, warto rozważyć, czy nie przekazywać wsparcia parafii i domowi zakonnemu za pomocą przelewu – darowizny na cele kultu religijnego.
Jakie z tego wynikają zalety?

  • nie trzeba pamiętać o noszeniu drobnych do kościoła;
  • można złożyć stałe zlecenie na przelew określonej kwoty – wtedy praktycznie o sprawie nie trzeba pamiętać;
  • kwotę przelewaną jako darowizna “na cele kultu religijnego” można przy składaniu PIT-u odliczyć od dochodu (na podstawie potwierdzenia przelewu, bez żadnych dodatkowych dokumentów poza PIT-O) do wysokości 6% dochodu. Rozwiązanie to zalecamy zwłaszcza osobom, które na rzecz parafii przekazują większe kwoty (regularnie lub jednorazowo);
  • duszpasterze mają sygnał, że pewna kwota w dochodach parafii jest stała, nie podlega wahaniom sezonowym itd., co może ułatwić planowanie wydatków;
  • własną parafię wspiera się pomimo wyjazdów na weekendy, wakacje itd. – wtedy, gdy ze względu na losowe okoliczności jest się na Eucharystii w inne parafii.

Więcej informacji na temat odliczenia:

Jednym z odliczeń w rocznym zeznaniu PIT jest ulga z tytułu darowizn. Te z kolei dzielimy na cztery kategorie: darowizny na cele pożytku publicznego, darowizny na cele kultu religijnego, darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą oraz darowizny z tytułu oddania krwi. W niniejszym artykule odpowiemy na pytania dotyczące darowizny na cele kultu religijnego.

Komu można przekazać darowiznę?

Kościołom, związkom religijnym, kościelnym osobom prawnym (np. Zakon Braci Mniejszych – O.O. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach) oraz innym podmiotom realizującym cele kultu religijnego.

Czym jest darowizna na cele kultu religijnego?

Są to datki na kościół – na wyposażenie, pomoc w budowie, rozbudowę kościoła itd, np. na zakup obrazu, dofinansowanie budowy lub przekazanie kościołowi elementów do jego wnętrza. Darowizna musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Nie musi to być darowizna pieniężna.

Darowizny na cele kultu religijnego można przekazywać nie tylko kościołom, ale i podmiotom, które w zakresie swojej działalności organizują prace ewangelizacyjną, rozpowszechniają chrześcijaństwo.

Jeśli odpowiednia instytucja (która realizuje cele pożytku publicznego) zawiera w swoim statucie cele zadań publicznych, takie jak działalność chrześcijańsko-charytatywna, organizacja pomocy humanitarnej, nauka i inne oraz cele kultu religijnego, jak praca ewangelizacyjna, tłumaczenie Pisma Świętego w różnych krajach świata, współpraca z kościołami i organizacjami chrześcijańskimi itd. i dokonano wpłat darowizn na cele kultu religijnego to można takie wydatki odliczyć jako darowizny na cele kultu religijnego.

Czy darowizna musi być w formie pieniężnej?

Nie, nie musi. Możemy odliczyć darowiznę przekazaną zarówno w formie pieniężnej, jak i w formie rzeczowej. Darowizna pieniężna może być przekazana tylko w formie bezgotówkowej (np. przelewem). Nie odliczymy darowizny przekazanej bezpośrednio gotówką.
W przypadku darowizny niepieniężnej należy posiadać dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Nie dołączamy tych dokumentów do PIT-u, ale musimy je przechowywać przez 5 lat na wypadek ewentualnej kontroli.

Czy można odliczyć darowiznę przekazaną przez portal internetowy (np. siepomaga.pl, PayU, dotpay, itp)?

Tak – jeśli jesteśmy w stanie wykazać wysokość poniesionego przez nas wydatku (posiadamy dowód wpłaty, e-mail z kwotą oraz danymi organizacji, itp.) oraz adresata wpłaty to możemy odliczyć darowiznę. Darowizna musi być przekazana na cele pożytku publicznego (nie zawsze musi to być Organizacja Pożytku Publicznego), na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła lub na cele kultu religijnego.

Jaką kwotę ulgi z tytułu darowizny można odliczyć?

Możemy odliczyć faktycznie poniesione wydatki na darowiznę, z zastrzeżeniem, że łączna suma darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego oraz z tytułu oddania krwi nie może przekroczyć 6% dochodu. Dochód bierzemy z wiersza “Dochód – razem” w danym Picie.

Gdzie odliczyć ulgę z tytuły darowizny na cele kultu religijnego?

Przysługującą ulgę możemy odliczyć w PIT-O, gdy wypełniamy PIT-37, PIT-36 lub PIT-28.
Odpowiednią, wyliczoną z uwzględnieniem limitu, kwotę wpisujemy w poz. PIT_O_011. Dodatkowo musimy wypełnić sekcję “informacja o obdarowanym i darowiźnie”, gdzie w polach od 1 do 9 wpisujemy adres obdarowanego, a w polach 10 i 11 pełną kwotę przekazanej darowizny (bez uwzględnienia limitu).

Sprawdź artykuł na https://info.wiara.pl/doc/6227403.Pomoz-swej-parafii-przetrwac