Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia

REKOLEKCJE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 34 i ELEMENTARZA

PONIEDZIAŁEK 3.04.2017

W szkole nr 34: 9.00-10.00 klasy I i II 10.00-11.00 klasy III i IV 11.00-12.00 klasy V i VI
w szkole Elementarz: 9-10 klasy I-III, a od 10-11 klasy IV-VI.

WTOREK 4.04.2017 (wspólnie w parafii)

9.00 klasy I i II (I-II Elementarz), nauka – Aula św. Franciszka
9.45 klasy I i II (I-II Elementarz), Droga Krzyżowa – Kalwaria (kaplica)
9.15 klasy III i IV (III-IV Elementarz), Droga Krzyżowa – Kalwaria (kaplica)
10.00 klasy III i IV (III-IV Elementarz), nauka – Aula św. Franciszka
11.00 klasy III i IV (III-IV Elementarz), spowiedź – krypta bazyliki.
10.30 klasy V i VI (V-VI Elementarz), Droga Krzyżowa – Kalwaria (kaplica)
11.00 klasy V i VI (V-VI Elementarz), nauka – Aula św. Franciszka
12.00 klasy V i VI (V-VI Elementarz), spowiedź – krypta bazyliki.
ŚRODA 5.04.2017 (wspólnie w bazylice)
10.30 klasy I-VI (I-VI Elementarz) Msza św. z nauką na zakończenie.

REKOLEKCJE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 67

ŚRODA 5.04.2017 (w szkole)

9.00-10.00 klasy I i II 10.00-11.00 klasy III i IV 11.00-12.00 klasy V i VI

CZWARTEK 6.04.2017 (w parafii)

9.00 klasy I i II nauka – Aula św. Franciszka
9.45 klasy I i II Droga Krzyżowa – Kalwaria (kaplica)
9.15 klasy III i IV Droga Krzyżowa – Kalwaria (kaplica)
10.00 klasy III i IV nauka – Aula św. Franciszka
11.00 klasy III i IV spowiedź – krypta bazyliki.
10.30 klasy V i VI Droga Krzyżowa – Kalwaria (kaplica)
11.00 klasy V i VI nauka – Aula św. Franciszka
12.00 klasy V i VI spowiedź – krypta bazyliki.

PIĄTEK 7.04.2017 (w bazylice)

10.30 klasy I-VI Msza św. z nauką na zakończenie.
WTOREK i CZWARTEK 9.00-12.00 kawa i ciasto dla nauczycieli w Kawiarence Parafialnej.

WTOREK i ŚRODA 4 i 5.04.2017 – (w GCZD- Klinika Dziecięca) – godz. 15.00.