Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Bieżące sprawy

Sprawozdanie roczne Parafii św. Ludwika króla i Wniebowzięcia NMP

W naszej parafii: w bazylice, w Klinice Dziecięcej i w UCK w roku 2021 przyjęło chrzest 279 dzieci – to o 15 chrztów mniej niż w 2020 r.

Do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej przystąpiło 144 dzieci, uczniów klas III szkół podstawowych – to o 34 dzieci więcej niż rok temu. W tej grupie 14 dzieci przystąpiło do Wczesnej Komunii Świętej.

Sakrament bierzmowania, z rąk o. bpa Zbigniewa Kusego OFM, przyjęło 129 absolwentów szkół podstawowych – to o 18 osób więcej niż rok temu.

Sakrament małżeństwa w bazylice celebrowały 56 pary narzeczonych, w tym 15 z naszej parafii – to o 12 więcej par niż rok temu. 37 małżeństw naszych parafian miało miejsce poza naszą parafią.

W mijającym roku w bazylice odprawiliśmy 330 pogrzebów – to o 41 pogrzebów więcej niż rok temu. Pochowaliśmy 168 kobiet i 162 mężczyzn. 143 pogrzeby dotyczyły osób spoza naszej parafii. 65 naszych zmarłych parafian miało swoje pogrzeby poza Panewnikami.

Sakrament namaszczenia chorych udzielany był na prośbę rodziny i podczas comiesięcznych odwiedzin chorych w domach, a także, bardzo licznie, w czasie posługi naszych kapelanów w szpitalach. Do domów, w nagłych wypadkach, kapłan był wzywany 22 razy. Comiesięcznie z posługą sakramentalną w domach odwiedzaliśmy 47 parafian. Ponadto, co niedzielę, 20. chorym udzielana była Komunia Święta.

W ciągu całego minionego roku w bazylice, w szpitalach oraz podczas odwiedzin chorych w domach rozdano ok. 240 tys. Komunii Świętych.