Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Bieżące sprawy

Wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej 12.06.2022 r.

Parafia pw. św. Ludwika IX, króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach-Panewnikach

WYBORY – 12 czerwca 2022 r.

LISTA KANDYDATÓW

DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

kadencji 2022-2027

APTEKORZ Krzysztof, mechanik automatyki przem., ur. 1963, zam. ul. Krucza

BORGULAT Piotr, pracownik biurowy, ur. 1990, zam. ul. Bronisławy

BUJOK Aleksandra, studentka, ur. 2002, zam. ul. Warmińska

DERYLAK Marek, informatyk, ur. 1987, zam. ul. Braci Mniejszych

KORCZYŃSKA Janina, technik ekonomista, ur. 1954, zam. ul. Bronisławy

MARZEC Teresa, nauczyciel, ur. 1962, zam. ul. Małopolska

MROZEK Barbara, nauczyciel, ur. 1955, zam. ul. Małopolska

PILCH Jolanta, terapeuta zajęciowy, ur. 1952, zam. ul. Śląska

PONIATOWSKA Lucyna, nauczyciel akademicki, ur. 1964, zam. ul. Twarda

RITAU Joanna, artysta plastyk, ur. 1986, zam. ul. Twarda

SEIFERT Janina, technik budowlany, ur. 1949, zam. ul. Bieszczadzka

SZADY Anna, pracownik biurowy, ur. 1978, zam. ul. Kijowska

SZADY Mateusz, kierowca, ur. 1978, zam. ul. Kijowska

WILASZEK Ilona, technik ekonomista, ur. 1960, zam. ul. Grunwaldzka

  • Głosowanie odbędzie się w niedzielę 12 czerwca 2022 r. po wszystkich Mszach św. (także w sobotę 11 czerwca po Mszy św. wieczornej).
  • Punkt wyborczy zlokalizowany będzie przed głównym wejściem do bazyliki, a po Mszy św. przy grocie o 10:30 – dodatkowo na kalwarii.
  • Prawo wyborcze przysługuje wyłącznie pełnoletnim osobom zamieszkującym na terenie parafii św. Ludwika.

Każdy głosujący ma prawo oddać głos na dwie osoby z listy kandydatów.