Msze Święte

W niedziele i uroczystości:
 • 5:30
 • 6:30
 • 8:00
 • 9:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 16:30
 • 18:30
 • 20:00

(Od maja do września przy grocie o 10:30)

W dni powszednie:
 • 6:00
 • 6:45
 • 7:30
 • 8:00
 • 9:00
 • 12:00
 • 18:30
Msze święte w inne dni

Spowiedź

W bazylice:
Poniedziałek - piątek

9:30 - 12:00
15:00 - 17:30

Sobota

9:30 - 12:00

W krypcie bazyliki:
codziennie podczas
wszystkich mszy św.
W soboty

15:00 - 19:00

w niedziele:

5:30 - 14:30
16:00 - 20:30

Więcej szczegółów
Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Franciszkański Zakon Świeckich

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH przy parafii św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP
fzs-1
OPIEKUN: O. Fryderyk Grzesiek
ASYSTENT Wspólnoty: O. Marcelin Pietryja
PRZEŁOŻONA: s. Krystyna Bednik

SPOTKANIA:

W każdą czwartą sobotę miesiąca, godz. 8:00 Msza św. w bazylice. Po Mszy św.
o godz. 9:00 spotkanie w domu parafialnym w Sali św. Ludwika.
W każdy trzeci piątek o godz. 15:00 adorujemy Najświętszy Sakrament w kaplicy adoracji. W każdy czwartek o godz. 18:00 uczestniczymy w nabożeństwie ku czci
św. Franciszka z Asyżu.

 

PANORAMA WSPÓLNOTY:
Nasza fzs-2Wspólnota jest domem drzwi otwartych dla każdego; jesteśmy żywotni, nie więdniejemy, istniejemy w Panewnikach od 1904 r.
Członków po profesji wieczystej jest 40. Dwie osoby złożyły przyrzeczenie czasowe – odnowiły drugi rok, jedna złożyła przyrzeczenie na jeden rok. Jedna osoba jest
w nowicjacie i jed
na w postulacie.
Jesteśmy w różnym wieku, zdolni do rodzenia dobrych owoców, widoczni
w parafii, mamy relikwie św. Franciszka, posiadamy swój sztandar.
W swojej działalności Franciszkański Zakon Świeckich kieruje się prawem Kościoła Katolickiego i własnym: Regułą, Konstytucjami Generalnymi, Rytuałem, Statutami
i przykładem św. Ojc
a Franciszka z Asyżu.
Przygotowujemy się na Wielki Jubileusz 800-lecia powstania III zakonu (FZŚ) w 2021 r. przez modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentu, świadectwo życia Ewangelią Jezusa Chrystusa.

HISTORIA:

Do fzs-3wielkiej rodziny wspólnot franciszkańskich założonych przez św. Franciszka z Asyżu należy Franciszkański Zakon Świeckich – sięgający początkami 1221 roku. Jest on jednym z największych stowarzyszeń katolickich, obecnym dzisiaj w Europie i na świecie. Mogą do niego należeć wszystkie stany. Pierwszych świeckich naśladowców św. Franciszka nazywano braćmi i siostrami od pokuty, później tercjarzami –
III Zakonem, to nazwa historyczna, a obecnie Franciszkańskim Zakonem Świeckich.
REGUŁĄ życia franciszkanów świeckich jest zachowanie Ewangelii Jezusa Chrystusa poprzez naśladowanie św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi.

OWOCE I DZIEŁA św. FRANCISZKA

• powołanie trzech zakonów franciszkańskich,
• szopka Bożonarodzeniowa,
• Droga krzyżowa,
• modlitwa „Anioł Pański”,
• II część Pozdrowienia Anielskiego.
Na drodze życia franciszkańskiego osiągnęli świętość między innymi: św. Elżbieta Węgierska, św. Ludwik IX Król Francji, bł. Aniela Salawa – Patronka III Zakonu, papieże
św. Jan XXIII i nasz ukochany św. Jan Paweł II.
Jest zaszczytem i radością dla braci i sióstr FZŚ obecnie żyjących, że tercjarzem franciszkańskim był Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia.

FORMACJA:

Członkami FZŚ mogą zostać praktykujący katolicy – ochrzczeni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i ukończyli 18 rok życia: osoby samotne, osoby żyjące w związku małżeńskim sakramentalnymfzs-4, ludzie wolnego stanu, wdowy, wdowcy, duchowni. Wstąpienie do FZŚ nie wymaga opuszczenia swojego domu czy też rezygnacji z małżeństwa. Bracia i siostry FZŚ żyją w świecie.
Wstępujący do FZŚ przechodzą okres formacji w trzech etapach:
1. Formacja wstępna (pół roku) – postulat
2. Formacja początkowa (1-2 lat) – nowicjat
3. Profesja czasowa lub wieczysta
Profesja czasowa może być ponawiana co roku do trzech lat.
Potem profesi czasowi w sposób uroczysty składają profesję wieczystą wobec Kościoła.

Celem franciszkanów świeckich jest żyć Ewangelią na wzór św. Franciszka, służąc Kościołowi i bliźnim.

 

ZASADY ŻYCIA:fzs-5

Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła, franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości przez: przemianę wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa “nawróceniem”; oczyszczanie serca ze złych skłonności, żądzy posiadania i panowania w każdej sytuacji; walkę z pokusami – szerzenie dobra
i braterstwa; niesienie ludziom nadziei i radości w każdym czasie i miejscu; żarliwą modlitwę indywidualną i wspólnotową. Chcemy być przedłużeniem rąk i nóg
św. Franciszka. On chce żyć wśród nas.

Pozdrawiają się zawołaniem : Pokój i Dobro! Zawsze i wszędzie!