Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

OAZA rodzin

RUCH DOMOWEGO KOŚCIOŁA W NASZEJ PARAFII

oaza-rodzin-1Ruch Domowego Kościoła zwany jest popularnie oazą rodzin. Jest to posoborowy ruch świeckich skierowany do małżeństw sakramentalnych chcących urzeczywistniać soborową wizję rodziny chrześcijańskiej, pełniej realizować swoje małżeńskie powołanie oraz obficiej czerpać łaski płynące z sakramentu małżeństwa.

W panewnickiej wspólnocie Domowego Kościoła są osoby w różnym wieku i z różnym stażem małżeńskim. Wiek nie ma żadnego wpływu na przynależność do wspólnoty. Na pewno im wcześniej, tym lepiej. Często małżeństwa z większym stażem wyrażają żal, że tak późno zetknęły się z oazą, że mogły uniknąć wielu problemów lub rozwiązać je inaczej, że zmarnowały tyle cennego czasu. Spotykamy się raz w miesiącu. Spotkania odbywają się w naszych domach. Jest tak dlatego, gdyż chcemy aby Chrystus był obecny wśród nas nie tylko w kościele, lecz także w naszych domach i naszych rodzinach. Spotkania takie trwają od dwóch do trzech godzin. Podczas nich czytamy Pismo Święte, modlimy się oraz rozmawiamy na różne, nurtujące nas tematy. Rozważając Pismo Święte, staramy się wprowadzać światło Ewangelii w nasze codzienne życie, aby pomiędzy poznaniem i czynem osiągnąć jedność i harmonię.

oaza-rodzin-2

Praca w kręgach pomaga nam pogłębiać naszą wiarę i wiedzę religijną. Spotkania z innymi rodzinami uczą nas poszanowania poglądów innych ludzi, pozwalają wymienić doświadczenia oraz poradzić się w trudnych sytuacjach życiowych.

Dzięki oazie rodzin przeżyliśmy radość spotkania z Chrystusem, który daje nam siłę przetrwania zarówno dobrych, jak i ciężkich chwil, jakie napotykamy w naszym codziennym życiu. Spotkania sprawiają, że inaczej patrzymy na małżeństwo i rodzinę, dostrzegając w nich drogę do świętości. Jest to bardzo istotne w czasach, kiedy takie wartości jak miłość, wierność, czy czystość małżeńska są spychane na margines, a nawet wyśmiewane; w czasach coraz większego materializmu, w których coraz więcej osób przedkłada “mieć” ponad “być”. Pełniejsze doświadczenie jedności małżeńskiej ma również bardzo korzystny wpływ na nasze dzieci. Możemy w ten sposób stworzyć im lepsze warunki do dobrego wychowania. Na każdym spotkaniu obecny jest kapłan. Naszym opiekunem jest br. Radomir. Jest naszym doradcą duchowym, a przez swoje kapłaństwo wprowadza Chrystusa, uświadamiając wszystkim sens i cel naszych spotkań.

oaza-rodzin-3

Spotkania miesięczne motywują nas do pracy nad sobą, do ciągłego wzrostu. Każde spotkanie ubogaca nas, a ubogacając siebie zbliżamy się do Boga. Obecność Chrystusa w naszym życiu mobilizuje nas do codziennej modlitwy oraz czytania Pisma Świętego.

Wspólnota jest dla nas oparciem na drodze naszego pielgrzymowania. Turysta w górach idąc pojedynczo musi pokonać wiele trudności, aby osiągnąć szczyt, natomiast gdy idzie cała grupa, to jedni drugim pomagają nieść ciężary i jest im o wiele łatwiej. Tak też i my we wspólnocie oazowej pomagamy sobie w trudnej wędrówce naszego życia do szczytu, jakim jest Bóg. Między członkami wspólnoty zawiązują się liczne przyjaźnie, które owocują nie tylko na spotkaniach, ale także poza nimi. Wiemy, że w różnych sytuacjach życiowych możemy zawsze na siebie liczyć.

oaza-rodzin-4

Uwieńczeniem całorocznej pracy kręgu są piętnastodniowe rekolekcje wakacyjne. Uczestniczą w nich całe rodziny wraz z dziećmi. Tam małżonkowie jeszcze pełniej mogą pogłębiać swoją duchowość małżeńską, swoją miłość, aby wspólnie mogli głębiej zjednoczyć się z Bogiem. Oaza rodzin to nie tylko modlitwa i praca, ale również radość i zabawa. Oprócz spotkań miesięcznych organizujemy różnego rodzaju spotkania “okazjonalne”. Roczną pracę kończymy Mszą św., po której organizujemy wspólne ognisko.

oaza-rodzin-5
Małżeństwa, które odczuwają pewien niedosyt, brak, pragnienie czynienia czegoś więcej dla Boga, serdecznie zapraszamy do naszej wspólnoty.

Duszpasterz odpowiedzialny:
br. Tarsycjusz Niestrój OFM