Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafialna Rada Duszpasterska

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA
KADENCJA 2017-22
(od 25.06.2017 r.)

Członkowie Rady z urzędu:

 • br. Sztyk Witosław OFM (administrator parafii)
 • br. Buchcik Radomir OFM (wikariusz parafialny)
 • br. Ogłoza Sylwan OFM (wikariusz parafialny)
 • br. Niestrój Tarsycjusz OFM (duszpasterz parafialny)
 • br. Wojtkun Radosław OFM (duszpasterz parafialny)
 • ks. Sosna Krzysztof (rektor kaplicy NSPJ)
 • br. Kacper Kopeć OFM (kapelan szpitalny)
 • br. Kapistran Gogola OFM (kapelan szpitalny)
 • br. Woźniak Przemysław OFM (kapelan szpitalny)
 • s. Grolik Dacja, służebniczka (przedstawicielka sióstr zakonnych)
 • Pinkawa Zygmunt (organista)
 • Bernaś Natalia (przedstawicielka katechetów świeckich)

Członkowie Rady z mianowania:

 • Chrobok Eugeniusz (SNE „Zacheusz”)
 • Dudek Małgorzata (młodzież)
 • Jakubowska Marianna (FZŚ i Domowy Kościół)
 • Kohler Alojzy (Lektorzy Świeccy)
 • Paździor Jadwiga (Odnowa w Duchu Świętym, Grupa Adorujących Najświętszy Sakrament)
 • Rąba-Tomica Beata (Chór św. Grzegorza i inne grupy muzyczne)
 • Szyga Anna (Żywy Różaniec, „Głos Św. Ludwika”)

Członkowie Rady z wyboru:

 • Aptekorz Krzysztof
 • Grudziński Tomasz
 • Korczyńska Janina
 • Mrozek Barbara
 • Neukirch Marianna
 • Szady Mateusz
 • Wilaszek Ilona
 • Zimoch Jacek

Spotkania PRD poprzedzone Eucharystią odbywają się w Kawiarence Parafialnej po ogłoszeniu.

REGULAMIN PARAFIALNYCH RAD DUSZPASTERSKICH DIECEZJI KATOWICKIEJ

http://www.archidiecezja.katowice.pl/index.php/dokumenty/37-kuria/dokumenty/2488-regulamin-parafialnej-rady-duszpasterskiej-w-archidiecezji-katowickiej