Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Róża rodziców – Różaniec Rodziców za Dzieci

W liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae z dnia 16.10.2002 papież Jan Paweł II napisał:
„Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, która wychowuje je już od najmłodszych lat (…) stanowi pomoc duchową, której nie należy lekceważyć.”

Daj najpiękniejszy prezent swojemu dziecku! Poświęć 5 minut, odmów codziennie jedną dziesiątkę różańca. Dzięki modlitwie w Róży, za Twoje dziecko odmawiany jest codziennie cały różaniec!

Założycielką i moderatorem wspólnoty jest Joanna Ritau, opiekunem duchowym grupy jest Ojciec Samuel.
Msza inauguracyjna pierwszej parafialnej Róży odbyła się 25 marca 2022 r. Patronką Róży jest Św. Joanna Beretta Molla.

Róża Rodziców opiera się na schemacie Żywego Różańca, składa się z 20 osób i posiada swojego animatora. Każda róża ma swojego świętego patrona, zaś Matka Boża Oliwska jest patronką całego Różańca Rodziców. W danej parafii róże Różańca Rodziców są odrębne od róż Żywego Różańca, dlatego osoba należąca do Żywego Różańca może również dołączyć do Róży Rodziców.

Kto może przystąpić do modlitwy w Róży Rodziców?

Każda osoba dobrej woli, która chce powierzać Bogu swoje dzieci w modlitwie różańcowej przez wstawiennictwo Maryi. Mogą to być osoby rozwiedzione, żyjące w związkach niesakramentalnych, którym na sercu leży dobro ich dzieci. Mogą to być również osoby bezdzietne, chcące modlić się w intencji dzieci w danej róży.

Modlitwa rozpoczyna się pierwszego dnia od odmówienia Aktu Zawierzenia dzieci w modlitwie różańcowej. W naszej parafii w sposób uroczysty pragniemy rozpocząć modlitwę Mszą świętą. Zachęcamy do udziału w mszy inauguracyjnej podczas której każdy członek otrzymuje pamiątkowy obrazek z wyznaczoną tajemnicą na pierwszy miesiąc oraz miejscem na wpisanie kolejnych tajemnic różańcowych.
Akt Zawierzenia odnawiamy każdego roku w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP tj. 8 grudnia w łączności ze wszystkimi uczestnikami Różańca Rodziców.

Na czym polega modlitwa? 

Każdy członek Róży Rodziców codziennie odmawia jedną dziesiątkę różańca wraz z rozważaniami do tajemnicy przypisanej na dany miesiąc.

Intencje modlitwy Różańca Rodziców.

Jako rodzice modlimy się w intencjach szczegółowych naszych dzieci i wszystkich innych dzieci z danej róży, a intencje ogólne prowadzą nas w modlitwie, oto one:

1. Prosimy Boga, aby mocą ofiary Jezusa Chrystusa ochronił nasze dzieci przed negatywnymi skutkami grzechów i zaniedbań rodzicielskich.
2. Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby każdego dnia doświadczały Bożej Miłości i aby w ich życiu wypełniała się wola Boża.
3. Prosimy o środowisko wspierające rozwój naszych dzieci oraz uzdrowienie zranień spowodowanych przez ich otoczenie.
4. Prosimy o rozszerzanie się dzieła Różańca Rodziców, aby każde dziecko otrzymywało od swoich rodziców błogosławieństwo, miłość oraz nieustanną modlitwę.
5. Prosimy za Ojca Świętego, w Jego intencjach i za cały Kościół (intencje papieskie na dany miesiąc są wysyłane na podany adres mailowy każdego członka).

Formacja

m.in. Odnowienie Aktu Zawierzenia – podczas mszy 8 grudnia każdego roku, dla wszystkich członków Róż.
W dzień wspomnienia świętego patrona konkretnej Róży (data wpisana na obrazku pamiątkowym).
Włączenie się w modlitwę różańcową w październiku.
Spotkania wszystkich chętnych członków Róż parafialnych z opiekunem duchowym – daty ustalane na bieżąco.

Każda Róża to taka mała wspólnota. Świadomość tej wspólnej modlitwy i niezachwianej opieki Bożej nad dzieckiem daje rodzicowi niesłychany spokój i często uwalnia od lęków o dziecko, o bezpieczeństwo teraz i w przyszłości. Podjęcie tej modlitwy to również konieczność zwrócenia uwagi na swoje osobiste nawracanie się i swój własny rozwój duchowy. 

Róże w naszej parafii:

– Róża Św. Joanny Beretty Molli – od 25.03.2022
– Róża Św. Zelii Martin – od 1.06.2022
– Róża Św. Ludwika Martin – w trakcie tworzenia – ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY

Kontakt z moderatorem:
RR@panewniki.pl, tel. 601646984
Aktualności na stronie www.facebook.com/RozaRodzicowPanewniki