Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Intencje mszalne

1 – 8 grudzień 2019 r.

I NIEDZIELA ADWENTU – 1 grudnia 2019 r.

5.3o       Fundacyjna za zmarłych.

6.3o        Za + Natalię Pruhło.

8.oo       W int. parafian.

8.oo       Za + Marię Gubernat  (greg. 1)

9.3o       Za ++ Józefa i Helenę Synowiec, siostrę Urszulę Pietrek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

11.oo     W int. wszystkich adorujących Najświętszego  Sakrament oraz o rozwój dzieła adoracji w Panewnikach i na całym świecie.

11.oo     W int. Małgorzaty i Andrzeja z ok. 60 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie i opiekę                    MB (TE DEUM)

12.3o    Za ++ Zofię Kopydłowską w 2 rocz. śm.

14.oo     Chrzty. 

16.3o    W int. Lidii Matsan z ok. 4 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowe i opiekę MB.

18.3o    W int. Adama Maj z prośbą o zdrowie i błog. Boże.

20.oo     W int. Sabiny Sroka z ok. 48 rocz. ur. z prośbą o błog. Boże, opiekę MB oraz wypełnienie się woli Bożej.

PONIEDZIAŁEK – 2 grudnia 2019 r. – Dzień powszedni.

6.oo       Za + matkę i żonę Helenę Korus w 21 rocz. śm.

6.45       Za ++ Grzegorza, Joannę, Żanetę, Genowefę i Jana.

7.3o       Za ++ Otylię i Józefa Chodźba, Jarosława, Adama, Stanisławę Wojtasik, Danutę i Adama Motyl.

7.3o       Za + Marię Gubernat  (greg. 2)

8.oo       W int. Artura i Wiktorii z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. Boże.

9.oo       Za + Mariannę Pasierbińską.

12.oo     Za + Zdzisława Krzemickiego w 1 rocz. śm.

18.3o    RORATY: Zbiorowa za zmarłych.

WTOREK – 3 grudnia 2019 r. – Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera.

6.oo       Za + Jadwigę Padlewską.

6.45       Za ++ z rodzin Blaton, Honsek, krewnych, znajomych, dobrodziejów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

7.3o       W int. Panu Bogu wiadomej z podz. za wysłuchane modlitwy z prośbą o błog. Boże.

7.3o       Za + Marię Gubernat  (greg. 3)

8.oo       W int. czcicieli św. Antoniego.

9.oo       Za ++ Stefanię i Karola Bimczok, Adama Bełkowskiego, Barbarę i Kazimierza Kostrzewskich.

12.oo     Za ++ Jana, Zofię, Elżbietę Panek, Julię, Teodora, Stefana, o. Aleksandra Ryrko, Helenę Zientek, Grażynę Rykowską, Teresę Pikus, dusze w czyśćcu cierpiące.

18.3o    RORATY: W int. o. Ksawerego z ok. imienin zakonnych.

18.3o    Zbiorowa za żyjących.

ŚRODA – 4 grudnia 2019 r. – Wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy.

6.oo       W int. firmy „Zumarcus” Józef Mrowiec.

6.45       Za + Jadwigę Padlewską.

7.3o       Za + Barbarę Orzechowską.

7.3o       Za + Marię Gubernat  (greg. 4)

8.oo       W int. Górników i ich rodzin.

9.oo       W int. Pawła Ożarowskiego z ok. ur., żony Aleksandry i syna Piotra z prośbą o błog. Boże, zdrowie i opiekę MB.

12.oo     Za + Józefa Zachlod.

18.3o    RORATY: Za + o. Sylwestra Haśnik w 5 rocz. śm.

CZWARTEK – 5 grudnia 2019 r. – Dzień powszedni.

6.oo       Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże Bł. dla pracowników, właścicieli i klientów Zakładów Mechanicznych „WIROMET” w Mikołowie.

6.3o       RORATY: Za + Jadwigę Padlewską.             

7.3o       Za ++ Mariana i Wandę Kolanko.

7.3o       Za + Marię Gubernat  (greg. 5)  

8.oo       Za ++ rodziców Stefanię i Hermana Ditrich.

9.oo       Do Opatrz. Bożej z prośbą o błog. Boże i dary Ducha Św. w int. pewnego kapłana.

12.oo     Za + Jolantę Nikiel w 13 rocz. śm.

17.oo     O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

18.3o    W int. misjonarzy.

PIĄTEK – 6 grudnia  2019 r. – Dzień powszedni.

6.oo       Za dusze w czyśćcu cierpiące.

6.3o       RORATY: Za + Stanisława Strzoda.

7.3o       Za ++ Janinę i Władysława Spyrka.

7.3o       Za + Marię Gubernat  (greg. 6)

8.oo       W int. czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.

9.oo       W int. Katarzyny i Jacka z prośbą o łaskę nawrócenia, powrotu do wiary oraz błog. Boże.

12.oo     Za ++ rodziców Annę i Mikołaja, teściów Romanę i Zygmunta, szwagra Krzysztofa.

18.3o    W int. młodzieży.

SOBOTA – 7 grudnia 2019 r. – Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła.

6.oo       Za + o. Jozafata Nowaka.

6.3o     RORATY: W int. Barbary z ok. ur. z prośbą o błog. Boże, zdrowie i potrzebne łaski.

7.3o       Za ++ Emila Wójcik w 4 rocz. śm., braci oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

7.3o       Za + Marię Gubernat  (greg. 7)

8.oo       Zbiorowa za żyjących.   

9.oo       W int. żywych i zmarłych czcicieli Różańca Św. oraz o tryumf Niepokalanego Serca Maryi.

12.oo     VI rocznica Adoracji Najświętszego Sakramentu w Panewnikach.

18.3o    Za + syna Dawida we wspomnienie ur.

II NIEDZIELA ADWENTU – 8 grudnia 2019 r. – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – Patronki i Królowej Zakonu Serafickiego

5.3o       Za + Marcina Styczyńskiego we wspomnienie 18 rocz. ur.

6.3o       W int. Marii Kartasińskiej z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB.

8.oo       Za ++ Marię i Wiktora Suchaja, syna Jerzego.

8.oo       Za + Marię Gubernat  (greg. 8)

9.3o       Za + Jana Bura w 1 rocz. śm.

9.3o       W int. Dzieci Maryi i ich rodzin z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Maryi Niepokalanej.

11.oo     Do Mił. Bożegow int. Gertrudy Romanof z ok. 80 rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie i opiekę MB (TE DEUM)                   

12.3o    W int. Rodziny Radia Maryja.

12.3o    W int. parafian.

14.oo   Roczki.

16.3o    Za + Kazimierza Resiak w 10 rocz. sm.

18.3o     Za + Michała Blokesz, ++ z pokrewieństwa.

20.oo     Za + Krzysztofa Kapusta w 2 rocz. śm. (int. od żony i córki)