Msze Święte

W niedziele i uroczystości:
 • 5:30
 • 6:30
 • 8:00
 • 9:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 16:30
 • 18:30
 • 20:00

(Od maja do września przy grocie o 10:30)

W dni powszednie:
 • 6:00
 • 6:45
 • 7:30
 • 8:00
 • 9:00
 • 12:00
 • 18:30
Msze święte w inne dni

Spowiedź

W bazylice:
Poniedziałek - piątek

9:30 - 12:00
15:00 - 17:30

Sobota

9:30 - 12:00

W krypcie bazyliki:
codziennie podczas
wszystkich mszy św.
W soboty

15:00 - 19:00

w niedziele:

5:30 - 14:30
16:00 - 20:30

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Żłóbek

Godziny otwarcia w 2020/2021

Godziny otwarcia w 2019/2020 – Żłóbek w bazylice oraz Ruchomy i żywy żłóbek (wychodząc z bazyliki, kierujemy się w prawo w stronę kalwarii):

25 grudnia 2019 – 6 stycznia 2020

Wszystkie dni od 9.00 do 19.00

7 stycznia-2 lutego 2020

Poniedziałek-Sobota od 9.00 do 18.00

Niedziela od 9.00 do 19.00

ADORACJE  PRZY ŻŁÓBKU PANEWNICKIM 2019/2020

Kawiarenka w Domu Parafialnym, ul. Związkowa 20 – dla grup możliwość odpoczynku oraz zakupu gorących i zimnych napojów, po wcześniejszym uzgodnieniu: Ilona Wilaszek tel.: 790424429

Historia żłóbka
Św. Franciszek z Asyżu w 1223 r. urządził pierwsze misterium bożonarodzeniowe w skalnej grocie w Greccio. To wydarzenie zapoczątkowało piękną tradycję budowania monumentalnych szopek w świątyniach franciszkańskich i w całym Kościele.
Początek szopki w Panewnikach, zależnie od źródła, datuje się na rok 1908 (Cz. Ryszka Śląski Asyż) lub 1913 (Prus Zakup nowego artystycznego żłóbka). Pierwszym budowniczym był br. Ubald Miera, a najwcześniejsze żłóbki były ustawiane po prawej stronie kościoła – w miejscu dzisiejszego ołtarza św. Antoniego. Były one bez tła. W 1926 roku szopka uległa powiększeniu i zmianie. Dzięki zawieszeniu kotary, na której przedstawiona została Jerozolima, dodano głębi perspektywie. Lata trzydzieste przyniosły kolejne zmiany. Ze względu na nowopowstały ołtarz św. Antoniego, szopka została przeniesiona na lewą stronę kościoła. W tym samym czasie zmieniła się także sceneria, w której rozgrywało się Boże Narodzenie – jasne niebo zostało zastąpione nocnym, gwieździstym nieboskłonem (1933).
W 1947 roku przeniesiono szopkę do głównego ołtarza, a w 1981 przywieziono oryginalną figurę Dzieciątka z Betlejem. Następcą br. Ubalda był br. Fabian Frytz, a później budowniczym szopki został Franciszek Falkus. Od 1996 r. głównym budowniczym jest rzeźbiarz i artysta ludowy Paweł Jałowiczor z Jaworzynki-Trzycatka. Od 2001 r. z ramienia klasztoru czuwa nad budową o. Alan Rusek OFM, obecnie proboszcz parafii w Panewnikach.
Zainteresowanie szopką franciszkańską było zawsze bardzo duże. Na ten temat Magdalena Piekorz nakręciła film dokumentalny pt. „Franciszkański spontan”, w którym pokazała, jak dzień po dniu budowana jest szopka w Panewnikach. Również Bogumił Jochymczyk w 2006 roku wykonał fotoreportaż ukazujący cały przebieg budowy żłóbka.
W roku 2005 zdecydowaliśmy się powiększyć żłóbek, rozszerzając go na boczną, lewą nawę, a 2006 roku poszliśmy dalej, rozszerzając żłóbek również na stronę prawą, dzięki czemu powstał piękny tryptyk.

Aktualne wymiary żłóbka:
Niebo: 5,20 m wysokości i 12,40 m szerokości
Panorama: 6 m wysokości i 15 m szerokości
Cały żłóbek od szczytu nieba do posadzki: 18 m wysokości, 10 m głębokości i 15 m szerokości.
Boczne panoramy: 2 x 8 m wysokości i 6 m szerokości + 2 x łącznik
Lewe skrzydło (nowa część od 2005 r.):
podstawa: 6 m szerokości i 2,80 głębokości
panorama (tło): 6 m szerokości i 2,80 wysokości
Prawe skrzydło (nowa część od 2006 r.):
Podstawa: 6 m szerokości i 2,80 głębokości
Panorama (tło): 6 m szerokości i 2,80 wysokości
Przez dodanie lewego i prawego skrzydła szopka powiększyła się o ok. 100 m3.
Całkowita powierzchnia: ok. 600 m2.
Szopka zajmuje przestrzeń 2524,08 m3, w tym: część główna – ok. 2430 m3, lewe skrzydło – 47,04 m3, prawe skrzydło – 47,04 m3.
Całkowite wymiary żłóbka w bazylice (tryptyk): wysokość – 18 m, szerokość (środek + boczne nawy) – 32 m, głębokość – 10 m.

Do budowy całej scenerii żłóbka wykorzystuje się około 120 różnych figur: drewnianych, gipsowych i z masy żywicznej, również wypchane zwierzęta oraz wiatraki, młyn, studnię, szyb górniczy, domki, ogniska, drewniane ogrodzenie, choinki, mech leśny i inne, ponadto setki żarówek i ok. 2 km przewodów elektrycznych. Najstarsze figury (pastuszek i kobieta z dzbanem) według ustnych przekazów liczą ok. 130 lat. Figury są różnej wysokości; największe mierzą 150 cm.
Od 2003 roku w szopce przedstawiane są sceny z życia św. Franciszka z Asyżu. Było już kazanie do ptaków (2003) jako aluzja do obojętności ludzi wobec zainteresowania Bożym słowem; była scena spotkania Franciszka z groźnym wilkiem w Gubbio (2004). Franciszek doprowadził do pojednania wilka z mieszkańcami wioski, a wilk na znak zgody podał Franciszkowi łapę – jest to symbol pojednania i pokoju.

2005-2006
W 2005 roku nastąpiła rozbudowa żłóbka; dobudowano lewe skrzydło, w którym umieszczono scenę stygmatyzacji św. Franciszka na górze Alwerni. Duchowość franciszkańska zamyka się pomiędzy Tajemnicą Wcielenia i Ukrzyżowania Chrystusa. Chrystus narodził się w Betlejem i został ukrzyżowany na Górze Kalwarii – to jest historia naszego Zbawienia. Patrząc na radosną scenę Bożego Narodzenia, trzeba mieć przed oczyma całe życie Jezusa uwieńczone Ukrzyżowaniem i Zmartwychwstaniem. To jest nasza droga naśladowania Chrystusa. Św. Franciszek swoim życiem pokazuje nam, że jest to możliwe. Żył Ewangelią, naśladował Chrystusa aż po stygmaty. Współczesny świat potrzebuje wzorców świętego życia.

2006-2007
W roku 2006 tematem całego żłóbka było hasło: „Betlejem – Ewangelią Rodziny”. W związku z tym w lewym skrzydle, ukazującym scenę z życia św. Franciszka, przedstawiliśmy obraz pierwszej wspólnoty braci w relacji do Świętej Rodziny. Bo życie we wspólnocie zakonnej możliwe jest wtedy, kiedy Chrystus jest obecny pośród braci.
W 2006 r. nowością było prawe skrzydło. Pierwsza zamieszczona w nim scena nawiązywała do rodziny ludzkiej, rodziny tradycyjnej – śląskiej, przypominając nam, że rodzina zdrowa, mocna, piękna i święta to rodzina Bogiem silna. Sceny w prawym skrzydle co roku nawiązują do jakiegoś wątku współczesnego.

2007-2008
W roku 2007 tematem całego żłóbka było hasło: „BĄDŹMY UCZNIAMI CHRYSTUSA W RODZINIE”. Nawiązując do tematu roku liturgicznego pragnęliśmy, aby odwiedzający żłóbek pielgrzymi, zanim staną się apostołami narodzonego Chrystusa, stawali się najpierw Jego uczniami. Nie jest łatwo dzisiaj być uczniem Chrystusa w rodzinie, w życiu zawodowym, w polityce, w szkole, na uczelni, w życiu społecznym i w czynieniu dobra innym. By to zadanie udało się wypełnić, trzeba nam z pokorą uklęknąć przed żłóbkiem, przed Synem Bożym i wsłuchać się w Jego głos, bo każdy autentyczny uczeń Chrystusa to ten, który zasłuchany jest w słowo Pana.
Uroczystą Pasterką pod przewodnictwem ks. bpa Józefa Kupnego rozpoczęliśmy Wielki Rok Dziękczynienia – Jubileusz 100-lecia Poświęcenia Bazyliki (19.07.1908 r.), który trwał od 25 grudnia 2007 r. do 2 lutego 2009 r. Akcenty jubileuszowe znalazły swoje odzwierciedlenie w żłóbku.
W lewym skrzydle nawiązującym do tradycji franciszkańskiej została umieszczona postać patrona bazyliki i parafii św. Ludwika IX, króla, który, należąc do świeckiej rodziny franciszkańskiej, stał się patronem Trzeciego Zakonu Św. Franciszka.
W prawym skrzydle zostali ukazani zmierzający w kierunku bazyliki panewnickiej przedstawiciele różnych stanów. Z łaski papieża Benedykta XVI na czas roku jubileuszowego Bazylika otrzymała specjalny przywilej odpustu zupełnego dla nawiedzających to miejsce.

2008-2009
W 2008 roku hasłem były słowa roku liturgicznego „OTOCZMY TROSKĄ ŻYCIE”. Lewe skrzydło żłóbka, ukazujące sceny z życia św. Franciszka, nawiązywało symboliką do Jubileuszu 800-lecia Zakonu, który przypadał na rok 2009. Natomiast tematyka prawego skrzydła nawiązywała do przeżywanego Roku św. Pawła, zwłaszcza że bazylika była jednym z kościołów stacyjnych w naszej archidiecezji.

2009-2010
W 2009 roku towarzyszył nam temat: „BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI”. Tematyka lewego skrzydła żłóbka nawiązywała do przeżywanego w Kościele Roku Kapłańskiego, zaś skrzydła prawego – do przypadającego w 2010 roku jubileuszu 650-lecia Ligoty i 430-lecia Panewnik.

2010-2011
Rok 2010 przebiegał pod hasłem „W KOMUNII Z BOGIEM”. Kościół zachęcał nas do studiowania Pisma św. i pogłębiania naszej chrześcijańskiej tożsamości. W prawym skrzydle żłóbka umieściliśmy scenę Zwiastowania z otwartą księgą Biblii. Centralna część żłóbka ukazywała klimaty palestyńskie, zachęcając do pielgrzymowania do Ziemi Świętej i poznawania Ojczyzny Jezusa. Scena z prawej strony przedstawiała św. Franciszka z Jezusem na rękach. To początek tradycji franciszkańskiej, pierwsze misterium, pierwsza pasterka w Greccio w 1223 r.

2011-2012
W roku 2011, w nawiązaniu do hasła „KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM”, panewnicki żłóbek ukazywał nam postawy duchowego ojcostwa i macierzyństwa w Kościele. W prawym skrzydle ukazany był jako pasterz i ojciec bł. Jan Paweł II, a po lewej stronie św. matka Klara, z racji przeżywanego Roku św. Klary – Jubileuszu 800-lecia jej konsekracji, który zakończył się 11 sierpnia 2012.

2012-2013
Przeżywaliśmy Rok Wiary. „WIERZĘ … W JEZUSA NARODZONEGO Z MARYI” – te słowa wyjęte z Credo skupiały naszą uwagę, gdy przychodziliśmy przed żłóbek panewnicki adorować Boże Dziecię.
W prawym skrzydle ukazane zostały postacie świętych i błogosławionych jako świadków wiary, których relikwie znajdują się w naszej bazylice, ze szczególnym wskazaniem na św. Męczenników z I wieku – Romana i Ptolomeusza oraz 38 Towarzyszy; ich relikwie zostały sprowadzone do Panewnik 100 lat temu (21.09.1913).
Tradycyjna scena ze św. Franciszkiem w lewym skrzydle nawiązywała do historycznego spotkania św. Franciszka z sułtanem Melek-El-Kamelem. W 1219 r. Franciszek, odważny świadek Chrystusa, zyskał podziw i uznanie sułtana. Ziemia Święta stała się perłą misji franciszkańskich. Jest to dla nas przykład prawdziwej wiary, odważnego jej wyznawania oraz dialogu, który łączy ludzi.
Żłóbek powstał przy współpracy Nadleśnictwa Ustroń, które dostarczyło zielone świerki, oraz pracowni plastycznej teatru Ateneum w Katowicach, która przygotowała scenę spotkania św. Franciszka z sułtanem.

http://www.pajorama.eu/szopka/szopka.html

2013-2014
Po Roku Wiary, hasłem kolejnego roku kościelnego były słowa: „Wierzę … w Syna Bożego”. Wpatrujemy się w Boże Dziecię złożone w żłóbku na sianie i wyznajemy naszą wiarę w Jego realną obecność pośród nas. „Słowo Ciałem się stało” (J 1,14).
W niedzielę 1 grudnia 2013 roku biskupi Metropolii Katowickiej ogłosili Rok Rodziny pod hasłem „RODZINA MIŁOŚCIĄ WIELKA”. Słowa te zostały umieszczone pod główną sceną panewnickiego żłóbka. Pragnęliśmy, aby wierni wpatrywali się w Świętą Rodzinę – Jezusa, Maryję i Józefa, która jest patronem tego roku, i czerpali wzór i siłę dla siebie, starając się kształtować swoją rodzinę na wzór Świętej, by ludzka rodzina stawała się Miłością wielka.
W prawym skrzydle wyróżniony został bł. Edmund Bojanowski, założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, których dom prowincjalny znajduje się w pobliżu bazyliki. W roku 2014 minęło 200 lat od narodzin bł. Edmunda. Siostry, przygotowując tę scenę, ukazały mały fragment swojej działalności w duchu charyzmatu zakonnego – pracę z dziećmi w ochronce.
W scenie z lewej strony widzieliśmy św. Franciszka z Asyżu pośród ubogich, a obok papieża Franciszka wpatrzonego w patrona swego pontyfikatu. Papież ciągle przypomina nam o trosce o ubogich i wyraża pragnienie Kościoła skromnego, prostego i ubogiego.
Przy budowie żłóbka współpracowali: Nadleśnictwo Ujsoły (świerki i stroisz zielony), pracownia plastyczna Teatru Ateneum w Katowicach (przygotowanie postaci papieża Franciszka). Wykorzystano stroje ubogich z megawidowiska o św. Franciszku, wystawianego w katowickim Spodku w październiku 2013 roku.

https://www.facebook.com/pages/Parafia-%C5%9Bw-Ludwika-i-Wniebowzi%C4%99cia-NMP-w-Panewnikach/235475576491541

2014-2015
Czteroletni program duszpasterski na lata 2013-17 nawiązuje do 1050. rocznicy Chrztu Polski, która przypada w 2016 r. Stąd podpis pod żłóbkiem, a właściwie jego fragment: „PRZEZ CHRYSTUSA, Z CHRYSTUSEM, W CHRYSTUSIE” (przez wiarę i chrzest do świadectwa). Kościół w tym roku rozpoczyna z woli papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego. W prawej nawie zostały ukazane różne zgromadzenia zakonne posiadające swoje placówki na terenie naszej archidiecezji. Na zaproszenie do współtworzenia tej sceny odpowiedziały siostry: Służebniczki NMP, Boromeuszki, Jadwiżanki, Elżbietanki, Siostry De Notre Dame i Salwatorianki. Wśród postaci sióstr znaleźli swoje miejsce także Franciszkanin i Cysters (cystersi od lat studiują w naszym seminarium). W tle znalazła się makieta katedry katowickiej, która przypominała o jubileuszu 90-lecia powstania naszej diecezji. Z lewej strony została ukazana symboliczna scena spotkania św. Franciszka ze św. Dominikiem. Była również postać papieża Franciszka, który ogłosił rok 2014-2015 Rokiem Życia Konsekrowanego. Tegoroczny żłóbek zachęcał nas do modlitwy za powołanych i o nowe powołania.

http://www.pajorama.eu/Images/Szopka%20Panewniki/Szopka%20Panewniki.html

2015-2016
W Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia umieściliśmy w centralnej scenie żłóbka napis „JEZU UFAMY TOBIE”, który nam o tym przypominał. W lewym skrzydle znalazły się cztery istotne symbole Roku Miłosierdzia: figura Jezusa Miłosiernego oraz ubodzy, których dotykają płomienie łaski wypływające z serca Jezusowego; papież Franciszek pełniący posługę w konfesjonale, przypominający o drodze nawracania się do Jezusa i miejscu szczególnej łaski miłosierdzia; bazylika panewnicka jako Brama Bożego Miłosierdzia – miejsce i możliwość zyskiwania odpustów; chrzcielnica, przypominająca 1050 rocznicę Chrztu Polski. Symbolika prawego skrzydła, które przygotowało Miasto Katowice, nawiązywała do jubileuszu 150-lecia nadania praw miejskich Katowicom (11.09.1865); znalazły się tam również sylwetki młodych ludzi przypominające o zbliżających się Światowych Dniach Młodzieży w Polsce.

2016-2017
W Roku 100-lecia Objawień w Fatimie oraz w Roku św. Brata Alberta umieściliśmy w centralnej części żłóbka napis „IDŹCIE I GŁOŚCIE”, który wypływał z czteroletniego programu duszpasterskiego – jego zwieńczenia. W lewym skrzydle umieściliśmy postać św. Brata Alberta, który trzyma w dłoniach rozłamany bochen chleba, głosząc miłosierdzie. W prawym skrzydle umieściliśmy figurę Matki Bożej Fatimskiej przypominając o orędziu, które płynie z Fatimy – mamy iść i głosić za Maryją prośbę o nawrócenie.

2017-2018
„DUCH, KTÓRY UMACNIA MIŁOŚĆ” to hasło dwuletniego programu duszpasterskiego, który wraz z adwentem 2017 rozpoczęliśmy. To hasło zostało umieszczone pod centralną częścią tegorocznego żłóbka. Żeby pokazać jak Duch św. działa realnie w życiu człowieka w prawym skrzydle ukazaliśmy Maryję w scenie zwiastowania. W prawym skrzydle umieściliśmy obraz z św. Józefem Kaliskim oraz makietę sanktuarium w Kaliszu i postać papieża Franciszka, który podniósł to sanktuarium do godności sanktuarium narodowego.  Obraz został przywieziony do Panewnik z kościoła w Kaliszu.

2018-2019
“W MOCY BOŻEGO DUCHA” to hasło programu duszpasterskiego, który przeżywamy, umieszczone pod centralną częścią tegorocznego żłóbka.Boczne sceny nawiązują do ważnych wydarzeń, które aktualnie przeżywamy w naszej Ojczyźnie i w Katowicach. W prawym skrzydle, które zwykle nawiązuje do św. Franciszka, ukazaliśmy Świętego pośród stworzenia, nawiązując do Szczytu Klimatycznego COP24, który w dniach od 2 do 14 grudnia 2018 odbywał się w naszym mieście. Scena w lewym skrzydle – wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej oraz biało czerwona flaga z kwiatów Betlejemskiej Gwiazdy, była dziękczynieniem za 100-lecie Niepodległości.

2019-2020
„WIELKA TAJEMNICA WIARY” – napis umieszczony pod główną częścią panewnickiego żłóbka jest tematem tegorocznego programu duszpasterskiego, który przez najbliższe trzy lata będziemy przeżywali pod hasłem: „EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE”. W głównej scenie nowością w tym roku jest postać papieża Franciszka, jako nasza wdzięczność za List Apostolski „Admirabile signum” – o znaczeniu i wartościu żłóbka, który papież uroczyscie podpisał, 2 grudnia 2019 roku w Greccio, w miejscu, gdzie św. Franciszek urządził pierwsze Misterium Bożonarodzeniowe 24 grudnia 1223 roku.
W lewym skrzydle znajduje się postać św. Klary z Asyżu z Najświętszym Sakramentem. Podanie głosi, że w czasie najazdu Saracenów na Asyż Klara miała ich odstraszyć Najświętszym Sakramentem, który wyniosła z kościoła. Blask idący z Hostii miał jakoby porazić wroga i zmusić go do ucieczki. Legenda powstała zapewne na tle szczególnego nabożeństwa, jakie św. Klara miała do Eucharystii.
Z prawej strony widzimy na tle katowickiej katedry postać sługi Bożego ks. Jana Machy, śląskiego męczennika z czasów II wojny światowej oraz na tle bazyliki panewnickiej sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, który w 1967 roku gościł w Panewnikach. Obaj mają zostać beatyfikowani w 2020 roku. Ich świętość, odwaga i męstwo wyrasta z Eucharystii.

Oprócz tradycyjnego żłóbka w bazylice można również zwiedzać żłóbek ruchomy (wychodząc głównym wyjściem z bazyliki, należy kierować się w prawo). Ze żłóbka ruchomego można przejść na teren ogrodu klasztornego do żywego żłóbka, w którym atrakcją są żywe zwierzęta: kucyk, oślica, alpaki, bażanty, kaczki, kury, gołębie i świnki wietnamskie.

Przez cały czas trwania żłóbka organizowane są adoracje dla różnych stanów i grup z udziałem biskupów katowickich, na które serdecznie zapraszamy. Istnieje możliwość skorzystania z ciepłych napojów i ciasta w Herbarium (w drodze do żywego żłóbka) oraz w Klasztorze (wychodząc z ogrodu klasztornego). Zapraszamy również do odwiedzenia najnowocześniejszego multimedialnego Muzeum Misyjnego (Dom Parafialny I piętro, ul. Związkowa 20 we wtorek i czwartek od 11.00 do 15.30 oraz na zamówienie: Tel. 533655536 w grupkach do 30 osób). W Domu Parafialnym można również zamówić ciasto, kawę i herbatę – grupy do 200 osób – tel. 790424491.

Opracował: o. Alan Rusek ofm