Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Żłóbek Panewnicki

Godziny otwarcia w 2020/2021:

  • Żłóbek w bazylice: pon-sob 6:00-19:30, niedziela i uroczystości 5:30-21:00
  • Ruchomy i żywy żłóbek (wychodząc z bazyliki, kierujemy się w prawo w stronę kalwarii):
    25.12-09.01 codziennie 9:00-19:00
    10.01-02.02 pon-sob 9:00-18:00 ; ndz 9:00-19:00

Historia żłóbka
Św. Franciszek z Asyżu w 1223 r. urządził pierwsze misterium bożonarodzeniowe w skalnej grocie w Greccio. To wydarzenie zapoczątkowało piękną tradycję budowania monumentalnych szopek w świątyniach franciszkańskich i w całym Kościele. Początek szopki w Panewnikach, zależnie od źródła, datuje się na rok 1908 (Cz. Ryszka Śląski Asyż) lub 1913 (Prus Zakup nowego artystycznego żłóbka). Pierwszym budowniczym był br. Ubald Miera, a najwcześniejsze żłóbki były ustawiane po prawej stronie kościoła – w miejscu dzisiejszego ołtarza św. Antoniego. Były one bez tła. W 1926 roku szopka uległa powiększeniu i zmianie. Dzięki zawieszeniu kotary, na której przedstawiona została Jerozolima, dodano głębi perspektywie. Lata trzydzieste przyniosły kolejne zmiany. Ze względu na nowopowstały ołtarz św. Antoniego, szopka została przeniesiona na lewą stronę kościoła. W tym samym czasie zmieniła się także sceneria, w której rozgrywało się Boże Narodzenie – jasne niebo zostało zastąpione nocnym, gwieździstym nieboskłonem (1933).
W 1947 roku przeniesiono szopkę do głównego ołtarza, a w 1981 przywieziono oryginalną figurę Dzieciątka z Betlejem. Następcą br. Ubalda był br. Fabian Frytz, a później budowniczym szopki został Franciszek Falkus. Od 1996 r. głównym budowniczym jest rzeźbiarz i artysta ludowy Paweł Jałowiczor z Jaworzynki-Trzycatka. Panu Pawłowi pomaga liczna grupa wolontariuszy i braci franciszkanów.

Aktualne wymiary żłóbka:

  • Niebo: 5,20 m wysokości i 12,40 m szerokości
  • Panorama: 6 m wysokości i 15 m szerokości
  • Cały żłóbek od szczytu nieba do posadzki: 18 m wysokości, 10 m głębokości i 15 m szerokości.

Do budowy całej scenerii żłóbka wykorzystuje się około 120 różnych figur: drewnianych, gipsowych i z masy żywicznej, również wypchane zwierzęta oraz wiatraki, młyn, studnię, szyb górniczy, domki, ogniska, drewniane ogrodzenie, choinki, mech leśny i inne, ponadto setki żarówek i ok. 2 km przewodów elektrycznych. Najstarsze figury (pastuszek i kobieta z dzbanem) według ustnych przekazów liczą ok. 130 lat. Figury są różnej wysokości; największe mierzą 150 cm.

Oprócz tradycyjnego żłóbka w bazylice można również zwiedzać żłóbek ruchomy (wychodząc głównym wyjściem z bazyliki, należy kierować się w prawo). Ze żłóbka ruchomego można przejść na teren ogrodu klasztornego do żywego żłóbka, w którym atrakcją są żywe zwierzęta: kucyk, oślica, alpaki, bażanty, kaczki, kury, gołębie i świnki wietnamskie.

Przez cały czas trwania żłóbka organizowane są adoracje dla różnych stanów i grup z udziałem biskupów katowickich, na które serdecznie zapraszamy. Istnieje możliwość skorzystania z ciepłych napojów i ciasta w „Starym Refektarzu” (wychodząc z ogrodu klasztornego). Zapraszamy również do odwiedzenia „Herbarium” i najnowocześniejszego multimedialnego Muzeum Misyjnego