Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Siostry Franciszkanki

Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej

Zgromadzenie powstało 10.05.1835 r. w Holandii. Założycielka Matka Magdalena Damen, tercjarka franciszkańska , pytana o to, jak udało się jej doprowadzić do powstania Zgromadzenia, powtarzała : „To nie moje dzieło, to Jego dzieło”. Konsekwentna w tym, co mówiła, zostawiła swoim córkom zawołanie, które jest wyryte w sercu każdej franciszkanki od pokuty i miłości chrześcijańskiej, że BÓG SIĘ ZATROSZCZY.

siostry-franciszkanki-1

Matka Magdalena Damen

Pod sztandarem tych słów siostry starają się służyć Bogu, Kościołowi i wszystkim ludziom z prostotą i zaufaniem. Nasze życie to życie we wspólnocie i w służbie. Siostry pracują jako pielęgniarki, lekarki, opiekunki, wychowawczynie, nauczycielki, katechetki, organistki, zakrystianki, posługują w szpitalach, domach opieki, hospicjach, domach dziecka, świetlicach parafialnych, domach pielgrzyma, przy parafiach – angażując się w pracę charytatywną i ewangelizacyjną oraz na misjach. Nasze Konstytucje mówią: „Życie to jednak nie ma żadnego znaczenia bez stałego wzrostu w miłości dla Jezusa, Pana historii, Słowa, które stało się Ciałem” (KG 7); słowa te przynaglają nas do tego, by szczególnie troszczyć się o to, co najważniejsze: o naszą osobistą relację z Jezusem.

siostry-franciszkanki-2

siostry-franciszkanki-3

Otwarte na znaki czasu, w roku 2015 trzy siostry rozpoczęły swoją posługę w Panewnikach, tworząc Wspólnotę Miłosierdzia Bożego. Siostry podjęły się prowadzenia świetlicy parafialnej dla dzieci, posługi w zakrystii, szczególnie troski o bieliznę kielichową, oraz pracy w Herbarium św. Franciszka.

siostry-franciszkanki-5

W kaplicy domu zakonnego

 

Siostry pracują: w kurii katowickiej, w świetlicy i kancelarii parafialnej oraz w katechezie.

Adres:

ul.Związkowa 15

40-730 Katowice

panewniki@siostryzorlika.pl

Więcej informacji:

www.siostryzorlika.pl