Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Działania charytatywne

DZIAŁANIA CHARYTATYWNE PARAFII

 

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS – więcej informacji: WSPÓLNOTY → PARAFIALNY ZESPÓŁ CHARYTATYWNY

 

ŚWIETLICA ŚW. FRANCISZKA – więcej informacji: DOM PARAFIALNY → KAWIARENKA, AULA, ŚWIETLICA → ŚWIETLICA

 

BEZPŁATNE KOREPETYCJE dla młodzieży i dzieci z niezamożnych rodzin naszej parafii – więcej informacji: DOM PARAFIALNY → KAWIARENKA, AULA, ŚWIETLICA → KAWIARENKA I AULA

 

KIERMASZE CHARYTATYWNE wyrobów rękodzieła jako forma zbiórki funduszy na wsparcie działalności charytatywnej parafii – więcej informacji: WSPÓLNOTY → KOŁO ROBÓTEK RĘCZNYCH

 

PARAFIALNY BANK ŻYWNOŚCI – całoroczna akcja zbiórki produktów żywnościowych o długim terminie przydatności do spożycia, które trafiają do potrzebujących za pośrednictwem Parafialnego Zespołu Caritas. Produkty można przynosić na furtę klasztorną lub do Kawiarenki Parafialnej.