Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

LSO – Ministranci

lso

LSO – LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA – MINISTRANCI

Ministranci to najstarsza grupa parafialna. Obecnie liczy około 40 członków w tym: 30 ministrantów i 10 lektorów. Szczególnym patronem naszej ministranckiej wspólnoty jest św. Dominik Savio żyjący w latach 1842-1857. Ten piętnastoletni chłopak, który był uczniem św. Jana Bosko, imponuje nam jako wielki miłośnik Boga.
Każdy ministrant, który służy podczas Mszy Św. powinien przystępować do Komunii św. Jedynie wtedy jego udział w Eucharystii jest pełny. Ministrant dawać innym przykład gorliwego życia religijnego. Powinien świecić przykładem godnego zachowania przy ołtarzu, a jeszcze bardziej winien być wzorem postępowania w codziennym życiu. Aby tak było, sam musi żarliwie się modlić, jak najczęściej karmić się Ciałem Pana Jezusa, a jeżeli jest taka potrzeba – przystępować do sakramentu pokuty.
Każdy ministrant stara się godnie i sumiennie wypełniać swoje obowiązki wynikające z poniższych zasad:

  1. MINISTRANT KOCHA BOGA I DLA JEGO CHWAŁY WZOROWO SPEŁNIA SŁUŻBĘ OŁTARZA.
  2. MINISTRANT SŁUŻY CHRYSTUSOWI PANU W LUDZIACH.
  3. MINISTRANT ROZWIJA W SOBIE ŻYCIE BOŻE.
  4. MINISTRANT PRACUJE NAD SWOIM CHARAKTEREM I CZUWA NAD CZYSTOŚCIĄ DUSZY I SERCA.
  5. MINISTRANT POZNAJE LITURGIĘ I ŻYJE NIĄ.
  6. MINISTRANT MODLI SIĘ ZA OJCZYZNĘ I SŁUŻY JEJ RZETELNĄ PRACĄ.
  7. MINISTRANT JEST DOBRYM SYNEM I BRATEM.
  8. MINISTRANT SWOJĄ CHRZEŚCIJAŃSKĄ POSTAWĄ, WNOSI PRAWDZIWĄ RADOŚĆ.
  9. MINISTRANT PRZEZ SWOJĄ PILNOŚĆ I SUMIENNOŚĆ STAJE SIĘ PRZYKŁADEM DLA INNYCH.
  10. MINISTRANT PODOBNIE JAK KAPŁAN STARA SIĘ BYĆ DRUGIM CHRYSTUSEM.

Podstawową zasadą i celem każdego ministranta jest pokorna modlitwa i służba przy Ołtarzu Pana oraz dawanie świadectwa wiary i prawdy.

Zbiórki ministrantów odbywają się w każdą sobotę o godz. 10:00 w zakrystii.
Duszpasterz odpowiedzialny: br. Radomir Buchcik OFM.