Msze Święte

W niedziele i uroczystości:
 • 5:30
 • 6:30
 • 8:00
 • 9:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 16:30
 • 18:30
 • 20:00

(Od maja do września przy grocie o 10:30)

W dni powszednie:
 • 6:00
 • 6:45
 • 7:30
 • 8:00
 • 9:00
 • 12:00
 • 18:30
Msze święte w inne dni

Spowiedź

W bazylice:
Poniedziałek - piątek

9:30 - 12:00
15:00 - 17:30

Sobota

9:30 - 12:00

W krypcie bazyliki:
codziennie podczas
wszystkich mszy św.
W soboty

15:00 - 19:00

w niedziele:

5:30 - 14:30
16:00 - 20:30

Więcej szczegółów
Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Najważniejsze daty

 

1902 (22 grudnia)
Sprowadzenie franciszkanów do Katowic.

1904
Rozpoczęcie budowy groty lourdzkiej.

1905 (28 sierpnia)
Poświęcenie groty lourdzkiej.

1908 (19 lipca)
Poświęcenie kościoła przez biskupa wrocławskiego Jerzego kardynała Koppa.

1909
Postawiono główny ołtarz w prezbiterium.

1912 (lipiec)
Ustawiono statuę św. Jadwigi Śląskiej na placu kościelnym.

1913 (21 września)
Sprowadzenie relikwii św. Męczenników – biskupów Romana i Ptolomeusza oraz jednego z 38 współmęczenników.

1913
Budowa dużych rozmiarów żłóbka (dziś jeden z największych w Europie).

1913
Zawieszenie na wieżach pięciu dzwonów (zużytych później na cele wojenne w czasie I wojny światowej).

1914
Objęcie duszpasterstwem Panewnik, Ligoty i Piotrowic z przynależnością do parafii w Mikołowie.

1920
Zawieszenie czterech nowych dzwonów.

1925
Poświęcenie organów przez ks. administratora apostolskiego Augusta Hlonda.

1931
Zawieszenie piątego dzwonu poświęconego św. Antoniemu z Padwy.

1932
Powstanie drukarni.

1933 (1 września)
Utworzenie kuracji (opieki duszpasterskiej) dla Panewnik i Ligoty.

1934 (12 lutego)
Utworzenie parafii dla Panewnik i Ligoty.

1937 (8 lipca)
Początek budowy kalwarii panewnickiej.

1950 – 1963
Wybudowano 15 kaplic różańcowych.

1951 (13 maja)
Początek kultu MB Fatimskiej w Panewnikach.

1954
Nadanie drugiego tytułu świątyni i parafii: „Wniebowzięcia NMP”.

1958 (23 lutego)
Uruchomienie kaplicy św. Antoniego w Starych Panewnikach.

1959
Nawiedzenie statuy MB Fatimskiej.

1960
Sprowadzenie z Fatimy figury Matki Bożej.

1964 (13 lutego)
Zmarł w opinii świętości o. Euzebiusz Wieczorek.

1966
Powstanie Franciszkańskiego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego (FODA).

1967 (29 października)
Wizyta prymasa Stefana kard. Wyszyńskiego i metropolity krakowskiego Karola kard. Wojtyły – przekazanie ram obrazu MB Częstochowskiej z diecezji katowickiej do diecezji krakowskiej.

1973 (19 lutego)
Wpisanie kościoła i klasztoru do rejestru zabytków.

1974 (12 listopada)
Papież Paweł VI podniósł kościół do godności Bazyliki Mniejszej.

1976 (12 maja)
Uroczystość nadania tytułu Bazyliki Mniejszej – bp H. Bednorz.

1990
Powstanie Franciszkańskiego Ruchu Ekologicznego oraz Festiwalu Piosenki Ekologicznej.

1992 (25 marca)
Utworzenie archidiecezji katowickiej.

1995 (październik)
Ukazał się pierwszy numer gazetki parafialnej „Głos Świętego Ludwika”

1995 (5-6 listopada)
Nawiedzenie relikwii św. Antoniego z Padwy.

1995 (24-25 listopada)
Powtórne nawiedzenie statuy MB Fatimskiej.

1995 (8 grudnia)
Ukoronowanie figury MB Fatimskiej przez Ks. Bpa Gerarda Bernackiego.

1998
Uroczyste obchody 90-lecia poświęcenia świątyni.

2000
Bazylika była kościołem jubileuszowym.

2002 (22 grudnia)
100-lecie przybycia franciszkanów do Katowic.

2003
Postawiono krzyże w miejsce przyszłych kaplic Tajemnic Światła.

2004 (październik)
Reaktywowano gazetę parafialną „Głos Św. Ludwika”.

2005
Rozbudowa żłóbka – dobudowa lewego skrzydła w nawie bocznej.

2006
Rozbudowa żłóbka – dobudowa prawego skrzydła w nawie bocznej.

2007 (24 marca)
Pierwsze Misterium Męki Pańskiej „Kalwaria Śląska”

2007 (25 grudnia) – 2009 (2 lutego)
Rok Jubileuszowy 100-lecia konsekracji bazyliki.

2008 (29 czerwca) – 2009 (29 czerwca)
Bazylika była kościołem jubileuszowym Roku św. Pawła.

2008 (19 lipca)
100-lecie poświęcenia świątyni.

2008 (15 sierpnia)
Poświęcenie jubileuszowego dzwonu przez o. bp. Herkulana Piotra Malczuka OFM z Ukrainy.

2009 (12 lutego)
75-lecie erygowania parafii panewnickiej.

2009 (listopad) – 2011 (listopad)
Generalny remont organów bazylikowych.

2010 (23 maja)
Jubileusz 650 lat Ligoty i 430 lat Panewnik.

2011 (czerwiec – listopad)
Wymiana posadzki oraz mebli w zakrystii bazylikowej.

2012 (2 czerwca)
Poświęcenie kaplicy św. Huberta na kalwarii

2012 (30 września) – 2013 (29 września)
Jubileuszowy Rok Świętych Męczenników Romana, Ptolomeusza i Towarzyszy.

2013 (6/7 grudnia)
Pierwsza nocna adoracja Najświętszego Sakramentu – zapoczątkowanie dzieła wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu.

2015 (maj)
Rozpoczęła się regularna całodobowa i całotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.

2015 (8 grudnia) – 2016 (20 listopada)
Bazylika kościołem jubileuszowym Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.