Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Siostry Salwatorianki

Jednym z czterech habitowych zgromadzeń zakonnych posługujących na terenie naszej parafii jest Zgromadzenie Sióstr Boskiego Zbawiciela. Wspólnota ta, zwana popularnie Siostrami Salwatoriankami, została założona 8 grudnia 1888 roku w Tivoli niedaleko Rzymu, za sprawą ks. Franciszka Marii od Krzyża Jordana i bł. Marii od Apostołów.

siostry-salwatorianki-1

Sługa Boży ks. Franciszek Maria od Krzyża Jordan (1848-1918). Założyciel zgromadzeń zakonnych salwatorianów i salwatorianek.

siostry-salwatorianki-2

Bł. Maria od Apostołów, Teresa von Wüllenweber. Wspólnie z księdzem Franciszkiem Jordanem założyła Zgromadzenie Sióstr Boskiego Zbawiciela (Salwatorianek).

Charyzmat

Główne zadanie zgromadzenia to głoszenie Jezusa Chrystusa Zbawiciela świata. Regułą życia jest „przez profesję zakonną poświęcenie się całkowicie Bogu dla drugich i włączenie się w nowy sposób w życie i świętość Kościoła”. Kierunkiem działalności jest wychowanie i nauczanie, misje, pomoc w pracy duszpasterskiej i opieka nad chorymi. Siostry można także spotkać w zakrystii, ponieważ i tam można wypełniać misję Jezusa Zbawiciela, dbając o Jego dom. Siostry chcą, by życie było przeniknięte tą samą miłością, jaką obdarza nas Zbawiciel. Dlatego starają się przekazywać miłość wszystkim ludziom, których spotykają podczas codziennej pracy: osobom starszym, biednym, chorym, z którymi widują się w zakładach opieki społecznej. Starają się pomóc w odnalezieniu wiary i nadziei ludziom nieuleczalnie chorym, działając w hospicjach. Wnoszą także promień nadziei i radości do mieszkań osób starszych i samotnych. Ich troską objęty jest cały człowiek: jego dusza i ciało. Nie stronią również od młodzieży, katechizując ją oraz organizując rekolekcje i dni skupienia.

Wspólnoty

Siostry Salwatorianki, tworząc międzynarodową wspólnotę zakonną, są gotowe pracować wśród ludzi na całym świecie. Swe placówki mają między innymi w Afryce (Kongo, Mozambik, Tanzania), Ameryce (Kolumbia, Ekwador, Brazylia, Stany Zjednoczone), Azji i na Bliskim Wschodzie ( Filipiny, Indie, Izrael, Malezja, Syria, Tajwan, Sri Lanka, Pakistan, Jordania) oraz w Europie (Albania, Austria, Belgia, Niemcy, Polska, Rumunia, Wielka Brytania, Węgry, Włochy).

Polska

W naszym kraju Zgromadzenie Sióstr Salwatorianek posiada jedną prowincję zakonną. Jej siedziba mieści się w Domu Prowincjalnym i Formacyjnym znajdującym się w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 38. Oprócz domu w tej miejscowości siostry posiadają swe placówki w Bagnie, Częstochowie, Gaszowicach, Krakowie, Międzywodziu, Olsztynie, Trzebini, Zawoi, Żywcu.

W Katowicach-Ligocie

Na terenie naszej parafii siostry zamieszkują od 18 grudnia 2003 roku. Wcześniej siostry także pełniły u nas posługę, pracując jako pielęgniarki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym na oddziale okulistycznym. Jednak z racji zamieszkania w Goczałkowicach, gdyż tam był najbliższy dom tej wspólnoty, zdane były na codzienne uciążliwe dojazdy. Staraniem ówczesnego gwardiana klasztoru ojców franciszkanów w Panewnikach o. Alana Ruska OFM oraz dra hab. Edwarda Wylęgały, siostry znalazły nową siedzibę w Katowicach-Ligocie przy ul. Bika 6.

siostry-salwatorianki-4

Dom, w którym zamieszkały salwatorianki, należał do emerytowanego proboszcza z Rept, ks. Bernarda Sigmunda., który mieszkał na piętrze tego budynku. Rodzina ks. Bernarda już wcześniej planowała przekazać dom zgromadzeniu zakonnemu. W miejscu tym w obecności sióstr dnia 05.09.2005 r. została poświęcona nowa kaplica pod wezwaniem św. Józefa.

Siostry pracują jako pielęgniarki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym.

Adres:
ul. Bika 6, 40-760 Katowice, tel. 32 2521250

Więcej informacji na temat Zgromadzenia: www.siostry.pl