Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

O bibliotece

Obecnie księgozbiór obejmuje około 10 tys. pozycji. Czytelnik znajdzie tu:
• książki o tematyce religijnej,
• literaturę z dziedziny teologii, duchowości i mistyki, a także psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie i wielu  innych,
• powieści,
• lektury szkolne,
• bogaty wybór dzieł poetyckich,
• biografie, pamiętniki, wspomnienia,
• pozycje historyczne,
• bogatą literaturę o historii i kulturze regionu.

Ponadto w bibliotece do dyspozycji Czytelnika są różnego rodzaju czasopisma, opracowania, albumy, encyklopedie i słowniki.

Istnieje także możliwość uzyskania pomocy z zakresu wyszukiwania informacji/literatury na dany temat.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z BIBLIOTEKI PARAFIALNEJ OO. FRANCISZKANÓW

W KATOWICACH-PANEWNIKACH

 1. Biblioteka jest komórką organizacyjną Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP przy klasztorze Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach-Panewnikach i podlega Proboszczowi parafii.
  Zadaniem Biblioteki jest wspieranie procesu kształcenia młodzieży i studentów, udostępnianie pozycji książkowych wspomagających rozwój duchowy, a także służba wszystkim tym, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę.
 2. Ze zbiorów Biblioteki korzystać może każda osoba posiadająca aktualny dowód tożsamości (np. legitymacja szkolna, dowód osobisty). Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  – okazać aktualny dowód tożsamości,
  – wypełnić deklarację i zobowiązać się do przestrzegania regulaminu Biblioteki.
  Administratorem podawanych przez czytelnika w deklaracji danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach-Panewnikach. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi i prowadzenia konta czytelnika i nie są nikomu udostępniane.
 3. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne, jednak czytelnicy spoza parafii należących do dekanatu Katowice-Panewniki uiszczają kaucję pieniężną w wysokości 10 zł za każdą wypożyczoną pozycję. Kaucja podlega zwrotowi w momencie zwrotu wypożyczonych pozycji.
  Niektóre wydawnictwa udostępniane są czytelnikom wyłącznie na miejscu.
 4. Książki wypożycza się na okres uzgodniony każdorazowo z bibliotekarzem. Termin zwrotu wypożyczonych książek można przesunąć, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych użytkowników. Można to uczynić osobiście bądź przesyłając maila na adres: biblioteka.parafia@panewniki.pl.
  Prolongaty należy dokonać najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu książek.
 5. W razie zagubienia bądź zniszczenia wypożyczonej książki czytelnik zobowiązany jest dostarczyć inny egzemplarz tego samego tytułu bądź inny tytuł ustalony z bibliotekarzem.
 6. Czas otwarcia podany jest do ogólnej wiadomości na stronie internetowej Biblioteki:
  https://www.parafia.panewniki.pl/dom-parafialny/biblioteka/aktualności
  Biblioteka zastrzega sobie prawo do okazjonalnych zmian czasu otwarcia.

 

DANE KONTAKTOWE:

Biblioteka Parafialna OO. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach
(DOM PARAFIALNY; KAWIARENKA)
ul. Związkowa 20
40-760 Katowice-Panewniki
prowadząca: Anna Szyga
tel.: 32 252-44-71
e-mail: biblioteka.parafia@panewniki.pl