Msze Święte

W niedziele i uroczystości:
 • 5:30
 • 6:30
 • 8:00
 • 9:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 16:30
 • 18:30
 • 20:00

(Od maja do września przy grocie o 10:30)

W dni powszednie:
 • 6:00
 • 6:45
 • 7:30
 • 8:00
 • 9:00
 • 12:00
 • 18:30
Msze święte w inne dni

Spowiedź

W bazylice:
Poniedziałek - piątek

9:30 - 12:00
15:00 - 17:30

Sobota

9:30 - 12:00

W krypcie bazyliki:
codziennie podczas
wszystkich mszy św.
W soboty

15:00 - 19:00

w niedziele:

5:30 - 14:30
16:00 - 20:30

Więcej szczegółów
Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

O bibliotece

Biblioteka przy parafii św. Ludwika w Katowicach-Panewnikach otwarta jest dla wszystkich zainteresowanych w każdą ŚRODĘ w godzinach od 1600 do 1800. Obecnie księgozbiór obejmuje około 5 tys. pozycji, oferując bogatą literaturę z zakresu:

 • religii, teologii i mistyki;
 • literatury pięknej polskiej i światowej
  (w tym wydawnictwa serii BN oraz lektury szkolne);
 • historii sztuki
  (ze szczególnym uwzględnieniem sztuki polskiej i śląskiej).

Ponadto w bibliotece do dyspozycji czytelnika są różnego rodzaju

czasopisma, opracowania, albumy, encyklopedie i słowniki. Istnieje także możliwość uzyskania pomocy z zakresu wyszukiwania informacji/literatury na dany temat, potrzebnych np. do referatu lub prezentacji maturalnej. Pytania związane z dostępnością danego tytułu bądź dzieł danego autora można kierować w czasie dyżuru pod numer tel. 32 252 44 71, natomiast w ciągu całego tygodnia na adres: biblioteka.parafia@panewniki.pl  

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z BIBLIOTEKI PARAFIALNEJ OO. FRANCISZKANÓW

W KATOWICACH-PANEWNIKACH

 1. Biblioteka jest komórką organizacyjną Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP przy klasztorze Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach-Panewnikach i podlega Proboszczowi parafii.

Zadaniem Biblioteki jest wspieranie procesu kształcenia młodzieży i studentów, udostępnianie pozycji książkowych wspomagających rozwój duchowy, a także służba wszystkim tym, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę.

 1. Ze zbiorów Biblioteki korzystać może każda osoba posiadająca aktualny dowód tożsamości (np. legitymacja szkolna, dowód osobisty). Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  – okazać aktualny dowód tożsamości,
  – wypełnić deklarację i zobowiązać się do przestrzegania
  regulaminu Biblioteki.
 2. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne. W przypadku korzystania z wydawnictw szczególnie cennych Biblioteka zastrzega sobie prawo do pobierania kaucji.
 3. Książki wypożycza się na okres 5 tygodni. Termin zwrotu wypożyczonych książek można przesunąć, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych użytkowników. Można to uczynić osobiście bądź przesyłając maila na adres: biblioteka.parafia@panewniki.pl.
  Prolongaty należy dokonać najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu książek.
 4. W razie zagubienia bądź zniszczenia wypożyczonej książki, Czytelnik zobowiązany jest dostarczyć inny egzemplarz tego samego tytułu bądź inny tytuł ustalony z bibliotekarzem.
 5. Czas otwarcia podany jest do ogólnej wiadomości na stronie internetowej Biblioteki:
  https://www.parafia.panewniki.pl/dom-parafialny/biblioteka/aktualności

Biblioteka zastrzega sobie prawo do okazjonalnych zmian czasu otwarcia, oraz zobowiązuje się do informowania o tym Czytelników poprzez zamieszczenie stosownych informacji na w/w stronie internetowej.

DANE KONTAKTOWE:

Biblioteka Parafialna OO. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach
(DOM PARAFIALNY; KAWIARENKA)
ul. Związkowa 20
40-760 Katowice-Panewniki
prowadząca: Anna Szyga
tel.: 32 252-44-71
e-mail: 
biblioteka.parafia@panewniki.pl