Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Pogrzeb katolicki

POGRZEB KATOLICKI – WYKAZ DOKUMENTÓW

  1. W celu dopełnienia formalności pogrzebu należy zgłosić się w kancelarii parafialnej – można to uczynić nawet poza godzinami urzędowania kancelarii, przez furtę klasztorną.
  2. Sprawy pogrzebu załatwia najbliższa rodzina w parafii zamieszkania. Jeżeli pogrzeb jest poza parafią zamieszkania, należy czynić to w porozumieniu z proboszczem, w którego parafii zmarły zamieszkiwał.
  3. Przy zgłaszaniu pogrzebu należy w kancelarii parafialnej przedłożyć „Skrócony akt zgonu” z USC oraz zaświadczenie ks. kapelana o przyjęciu przed śmiercią sakramentu chorych (dotyczy to zwłaszcza zmarłych w szpitalu).
  4. Rodzina zmarłej osoby może skorzystać z dwóch form pogrzebu chrześcijańskiego:                                                                     – pogrzeb z Mszą św. – rozpoczyna się w kaplicy cmentarnej lub przed wejściem do Bazyliki o wyznaczonej godzinie. W przypadku gdy doczesne szczątki zmarłego są w urnie, należy ją wnieść do bazyliki; ceremonie wówczas rozpoczynają się w bazylice Mszą św.;                                                                                                                                                                      – tzw. „pokropek” – czyli forma pogrzebu chrześcijańskiego bez Mszy św. – cała ceremonia pogrzebu odbywa się na cmentarzu.
  5. Jeśli zmarły nie należał do naszej parafii, rodzina indywidualnie uzgadnia oprawę muzyczną z organistą: mgr Zygmunt Pinkawa (tel. 32 25 24 582), mgr Łukasz Kurpas (tel. 605 335 601).
  6. Proponujemy chowanie zmarłych na nowym cmentarzu, na granicy Starych Panewnik i Rudy Śląskiej. Jest to cmentarz prowadzony przez Kurię Prowincjalną Ojców Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach.
    Kontakt z Biurem Cmentarza: 508 682 904
  7. Pogrzeb, miejsce grobowe i wszelkie inne sprawy związane z pogrzebem są załatwiane zgodnie z Prawem Państwowym i Prawem Kościelnym, które w tych kwestiach wzajemnie się uzupełniają.