Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

S.N.E. Zacheusz

Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji „Zacheusz” powstała w Cieszynie w 2007 roku i jest jedną z 41 szkół nowej ewangelizacji w Polsce. W Katowicach-Panewnikach otrzymała pasterskie błogosławieństwo z rąk br. Alana Ruska 7 stycznia 2015 roku. Dwa tygodnie później rozpoczęła regularne, otwarte spotkania modlitewno-formacyjne.

Celem Wspólnoty i SNE jest pokazywanie wszystkim drogi do Boga poprzez głoszenie żywego Jezusa, który działa dzisiaj w Kościele przez swojego Ducha. Naszym pragnieniem jest dzielenie się tą Dobrą Nowiną z jak największą liczbą osób, dlatego czynimy to nowymi metodami i za pomocą nowych środków, będąc jednocześnie otwartymi na dary i charyzmaty Ducha Świętego. Organizujemy w ten sposób nasze cotygodniowe spotkania formacyjne, rekolekcje/kursy, szkoły oraz msze z modlitwami wstawienniczymi.

Czwartkowe  spotkania są otwarte dla wszystkich, niezależnie od wieku i stanu, mających jedno pragnienie: być bliżej Boga, spotkać się z Jezusem jako swoim Zbawicielem i Panem oraz otworzyć się na moc Ducha Świętego. W pierwszy czwartek miesiąca uczestniczymy w Mszy Świętej w krypcie Bazyliki, w trzeci czwartek  również w krypcie adorujemy wspólnie Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Natomiast w drugi i czwarty czwartek spotkania modlitewno-formacyjne odbywają się w Domu Parafialnym.

Osoby, które zdecydowały się na wstąpienie do kandydatury, formują się dodatkowo raz w miesiącu podczas spotkań w małych grupkach oraz raz w tygodniu indywidualnie adorują Najświętszy Sakrament.

Pasterz wspólnoty: br. Radosław Wojtkun OFM

e-mail: sne.zacheusz.panewniki@gmail.com