Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Franciszkański Zakon Świeckich

fzs-1

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH przy parafii św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

ASYSTENT:

ASYSTENT Wspólnoty Miejscowej FZŚ: br. Sergiusz Bałdyga OFM
PRZEŁOŻONA: s. Marianna Jakubowska

SPOTKANIA:

W każdą trzecią sobotę miesiąca, godz. 8.00 Msza święta w bazylice. Po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie w domu parafialnym w Sali św. Ludwika.
W każdy trzeci piątek o godz. 15.00 adorujemy Najświętszy Sakrament w Kaplicy Adoracji. W każdy czwartek o godz. 18.00 uczestniczymy w nabożeństwie ku czci
św. Franciszka z Asyżu.

PANORAMA WSPÓLNOTY:

fzs-2

Nasza Wspólnota jest domem drzwi otwartych dla każdego, jesteśmy żywotni nie więdniejemy, istniejemy w Panewnikach od 1904r. od początku parafii.
Członków po profesji wieczystej jest 40. Trzy osoby uczestniczą w formacji wstępnej –postulacie przygotowując się do nowicjatu.
Jesteśmy w różnym wieku zdolni do rodzenia dobrych owoców, widoczni w parafii, mamy relikwie św. Franciszka, swój sztandar.
W swojej działalności Franciszkański Zakon Świeckich kieruje się prawem Kościoła Katolickiego i własnymi: Regułą, Konstytucjami Generalnymi, Rytuałem, Statutami
i przykładem św. Ojca Franciszka z Asyżu.
Przygotowujemy się na Wielki Jubileusz 800-lecia powstania III zakonu(FZŚ) w 2021r. przez modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentu, świadectwo życia Ewangelią Jezusa Chrystusa.

HISTORIA:

fzs-3

Do wielkiej rodziny wspólnot franciszkańskich, założonych przez świętego Franciszka z Asyżu należy Franciszkański Zakon Świeckich – sięgający początkami 1221 roku. Jest on jednym z największych stowarzyszeń katolickich obecnym dzisiaj w Europie i na świecie. Mogą do niego należeć wszystkie stany. Pierwszych, świeckich naśladowców św. Franciszka nazywano braćmi i siostrami od pokuty, później tercjarzami – III Zakonem, to nazwa historyczna, a obecnie Franciszkańskim Zakonem Świeckich.
REGUŁĄ życia franciszkanów świeckich jest zachowanie Ewangelii Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi.

OWOCE I DZIEŁA św. FRANCISZKA

Powołanie Trzech Zakonów Franciszkańskich,
Szopka Bożenarodzeniowa,
Droga Krzyżowa,
Modlitwa Anioł Pański,
II Część Pozdrowienia Anielskiego,
Przykład wiernego naśladowania Jezusa Chrystusa aż do stygmatów Ukrzyżowanego.
Na drodze życia franciszkańskiego osiągnęli świętość między innymi św. Elżbieta Węgierska, św. Ludwik Król Francji, bł. Aniela Salawa Patronka III Zakonu, papieże św. Jan XXIII, nasz ukochany św. Jan Paweł II i wielu innych.
Jest zaszczytem i radością dla braci i sióstr FZŚ obecnie żyjących że tercjarzem franciszkańskim był Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia.

FORMACJA:

Członkami FZŚ mogą zostać praktykujący katolicy – ochrzczeni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i ukończyli 18 rok życia. Osoby samotne, żyjący w związku małżeńskim sakramentalnym, ludzie wolnego stanu, wdowy, wdowcy, duchowni. Wstąpienie do FZŚ nie wymaga opuszczenia swojego domu czy też rezygnacji z małżeństwa. Bracia i siostry FZŚ żyją w świecie.

fzs-4

Wstępu jący do FZŚ przechodzą okres formacji w trzech etapach:

  1. Formacja wstępna(pół roku) – Postulat
  2. Formacja początkowa(1-2 lat) – Nowicjat
  3. Profesja czasowa a następnie wieczysta
    Profesja czasowa może być ponawiana co roku do trzech lat.
    Potem w sposób uroczysty składają profesję wieczystą wobec Kościoła.

ZASADY ŻYCIA:

fzs-5

Celem franciszkanów świeckich jest życie Ewangelią na wzór św. Franciszka, służąc Kościołowi i bliźnim.
Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła, franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości chrześcijańskiej przez przemianę wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa “nawróceniem”; oczyszczanie serca ze złych skłonności, żądzy posiadania i panowania w każdej sytuacji; walkę z pokusami – szerzeniem dobra i braterstwa; niesienie ludziom nadziei i radości w każdym czasie i miejscu; żarliwą modlitwę: indywidualną i wspólnotową. Chcemy być przedłużeniem rąk i nóg św. Franciszka aby przyziemną ludzkość pociągnąć w wzwyż ku Bogu.
On chce żyć wśród nas.

Pozdrawiają się zawołaniem : Pokój i Dobro! Zawsze i wszędzie!

s. przełożona Marianna Jakubowska