Msze Święte

Porządek Mszy Świętych

Spowiedź

Więcej szczegółów

Pętla indukcyjna

Ważna wiadomość dla osób z wadą słuchu.

Bazylika panewnicka, posiada tzw. pętlę indukcyjną.

Osoby z aparatem słuchowym siadając w rzędzie po lewej stronie kościoła, po przełączeniu aparatu słuchowego na cewkę telefoniczną T, będą słyszeć wszystko bez szumów i zakłóceń.

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Parafia Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP

Św. Ludwik

sw. Ludwik2
Św. Ludwik IX, król Francji

Patronem franciszkańskiej bazyliki i parafii jest św. Ludwik IX, średniowieczny władca francuski, który patronuje – oprócz Panewnik – jeszcze tylko trzem parafiom w Polsce: w Bliżynie, Włodawie i Jońcu. To jeden z bardzo wielu franciszkańskich świętych. Co skłoniło franciszkanów, którzy na początku ubiegłego stulecia postanowili wznieść tu świątynię, aby właśnie tego świętego uczynić patronem tego miejsca? Prawdopodobnie pierwsi franciszkanie, zakładając wspólnotę w Panewnikach, pragnęli rozpropagować duchowość franciszkańską także w wymiarze świeckim, więc obrali za orędownika świętego tercjarza i patrona Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Być może nie bez znaczenia jest też fakt, że w sprowadzeniu franciszkanów do Panewnik nieoceniony udział mieli dwaj imiennicy francuskiego króla – ks. Ludwik Skowronek i ks. Ludwik Tunkel.


Ludwik IX żył w latach 1214-1270. Pochodził z dynastii Kapetyngów, był synem króla Ludwika VIII i Blanki Kastylijskiej. W wieku 12 lat, po śmierci ojca, wstąpił na tron, jednak ze względu na młody wiek króla, do roku 1235 rządy sprawowała jego matka. W 1234 roku Ludwik pojął za żonę Małgorzatę, córkę hrabiego Prowansji Rajmunda. Miał z nią jedenaścioro dzieci.

W ciągu 35 lat realnego panowania, król Ludwik doprowadził Francję do rozkwitu gospodarczego; był rozważnym politykiem i dobrym władcą, za jego rządów Francja stała
się najsilniejszym mocarstwem europejskim. Zreformował sądownictwo, administrację i system monetarny, powołał do życia parlament, zakazał pojedynków i wojen prywatnych, wydał zarządzenia przeciwko lichwie i prostytucji.

Założył szereg instytucji charytatywnych; sam żyjąc bardzo skromnie, rozdawał jałmużny i usługiwał chorym. Według tradycji, zapraszał do stołu biedaków, których liczba miała przekraczać setkę. Król jadł to samo, co jego goście, nie godząc się na żadną formę wyróżniania go.

Wspierał zakony, żywiąc ogromny szacunek do osób konsekrowanych. Ufundował i hojnie uposażył kilka opactw, wiele zgromadzeń obdarował nieruchomościami. Szczególnie bliska była królowi duchowość franciszkańska – był jednym z pierwszych tercjarzy.

Dwukrotnie wziął udział w wyprawach krzyżowych. W 1248 r. udał się z wojskami na odsiecz zdobytej przez muzułmanów Jerozolimie; podczas tej wyprawy dostał się do niewoli. Wolność odzyskał po zawarciu rozejmu i zapłacie okupu. W roku 1267 poprowadził kolejną wyprawę krzyżową. Po zdobyciu Kartaginy wyruszył do Tunisu, gdzie podczas oblężenia zachorował na tyfus i zmarł 25 sierpnia 1270 r.

Papież Bonifacy VIII wyniósł Ludwika IX na ołtarze w 1297 roku, ogłaszając go jednocześnie patronem Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.


 

W bazylice znajdziemy w wielu miejscach wyobrażenie postaci Patrona.sw. Ludwik1

W nawie głównej, po prawej stronie na filarze znajduje się figura św. Ludwika z koroną cierniową i mieczem, w otoczeniu aniołów. Figurę wyrzeźbił Georg Schreier z Ratyzbony.

Postać św. Ludwika znajdziemy także wśród rzeźb ołtarza św. Franciszka, w apsydzie lewej transeptu.

W prezbiterium po prawej stronie znajduje się polichromia zatytułowana „Św. Ludwik wraz z dworem słucha w skupieniu kazania św. Bonawentury”, zaś malowidło po stronie lewej przedstawia scenę pt.„Według słów Ewangelii św. Ludwik podejmuje u siebie biednych”. Jeden z witraży po tej samej stronie przedstawia św. Ludwika przyjmującego z rąk św. Franciszka habit Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

 


 

LITANIA DO ŚWIĘTEGO LUDWIKA
PATRONA III ZAKONU ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Święty Ludwiku, zrodzony z pobożnych rodziców,
Święty Ludwiku, wychowany w bojaźni Bożej i miłości chrześcijańskiej,
Święty Ludwiku, wzorze męża i ojca rodziny,
Święty Ludwiku, łączący pobożność z nauką,
Święty Ludwiku, pomnażający w swym życiu dary natury i łaski Bożej,
Święty Ludwiku, prawdziwy wzorze cnót chrześcijańskich
Święty Ludwiku, swym życiem naśladujący Chrystusa,
Święty Ludwiku, dla którego miłość była najwyższym prawem,
Święty Ludwiku, wierny sługo Chrystusa Króla,
Święty Ludwiku, wzorze chrześcijanina i władcy,
Święty Ludwiku, opierający rządy krajem na Bożych przykazaniach,
Święty Ludwiku, z miłością rządzący swymi poddanymi,
Święty Ludwiku, stróżu najczujniejszy sprawiedliwych ustaw,
Święty Ludwiku, zwalczający zło moralne w swym kraju,
Święty Ludwiku, gardzący dostojeństwem i doczesnym bogactwem,
Święty Ludwiku, unikający pychy i zaszczytów tego świata,
Święty Ludwiku, hojny rozdawco swoich bogactw,
Święty Ludwiku, prawdziwy obrońco chwały Bożej,
Święty Ludwiku, przez posty i umartwienie ciała prawdziwy męczenniku,
Święty Ludwiku, miłujący zbawienie dusz ludzkich bardziej niż własne życie,
Święty Ludwiku, wzorze bogomyślności,
Święty Ludwiku, szczodrobliwością najhojniejszy,
Święty Ludwiku, w miłości Boga najżarliwszy,
Święty Ludwiku, hojny fundatorze wspaniałych świątyń,
Święty Ludwiku, z dobrocią i miłością przygarniający ubogich,
Święty Ludwiku, założycielu domów opieki dla chorych i ubogich,
Święty Ludwiku, nawiedzający szpitale i usługujący chorym,
Święty Ludwiku, wielki jałmużniku i żywicielu ubogich,
Święty Ludwiku, opiekunie wdów i sierot,
Święty Ludwiku, żyjący w pełni duchem świętego Franciszka,
Święty Ludwiku, założycielu klasztorów dla Braci Mniejszych i Sióstr Klarysek,
Święty Ludwiku, Patronie tercjarzy franciszkańskich,
Święty Ludwiku, pełen dobroci wobec nieprzyjaciół,
Święty Ludwiku, walczący o Grób Jezusa Chrystusa,
Święty Ludwiku, wyznający Imię Chrystusa nawet w niewoli pogańskiej,
Święty Ludwiku, nawracający niewiernych do wiary chrześcijańskiej,
Święty Ludwiku, jako pielgrzym wędrujący do Ziemi Świętej,
Święty Ludwiku, cieszący się szacunkiem wśród innowierców,
Święty Ludwiku, nazwany przez muzułmanów królem sprawiedliwym,
Święty Ludwiku, chlubo Kościoła świętego,
Święty Ludwiku, orędowniku i patronie królestwa francuskiego,
Święty Ludwiku, który wszystkim do Ciebie się uciekającym upraszasz ratunek u Boga,
Święty Ludwiku, za którego przyczyną wierni przy Twoim grobie doznawali cudownego uleczenia,

We wszystkich naszych uciskach, przyczyną Twoją ratuj nas, święty Ludwiku.
My grzeszni, którzy się pod Twoją opiekę uciekamy, przyczyną Twoją ratuj nas, święty Ludwiku.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  1. Módl się za nami, święty Ludwiku.
    O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:       
Boże, Ty przeniosłeś świętego Ludwika od trosk ziemskiego panowania do chwały Królestwa niebieskiego, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy spełniając nasze doczesne obowiązki, szukali Królestwa wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 


 

WEZWANIA DO ŚW. LUDWIKA

Święty Ludwiku, módl się za nami

– chwało i patronie Francji,

– ozdobo władców ziemskich,

– Patronie pielgrzymów i podróżnych,

– wierny sługo Boży,

– gorliwy wyznawco Chrystusa,

– przykładzie życia chrześcijańskiego,

– mężu modlitwy, skupienia i kontemplacji,

– obrońco wiary chrześcijańskiej,

– mężu mocnej nadziei,

– wzorze miłości Boga i bliźniego,

– pocieszycielu strapionych,

– opiekunie ubogich,

– przeniknięty duchem miłosierdzia,

– opiekunie chorych,

– wzorze małżonków chrześcijańskich,

– troskliwy ojcze rodziny,

– mężny wśród przeciwności,

– rozmiłowany w pokorze,

– mężu doskonałego ubóstwa,

– ozdobo Kościoła świętego,

– możny orędowniku w niebie,

 

  1. Módl się za nami, święty Ludwiku.
    O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Boże, który uwolniłeś świętego Ludwika od trosk ziemskich, przenosząc go do chwały królestwa niebieskiego; spraw, abyśmy dzięki niemu zawsze szukali Twego wiecznego Królestwa, nie zaniedbując naszych obowiązków na ziemi. Amen.

 


 

 

sw. Ludwik4MODLITWA DO ŚWIĘTEGO PATRONA

Święty Ludwiku, którego imię noszę, Patronie mój, twojej się opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj polecam i proszę Cię, abyś mnie swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał i
ratował we wszystkich potrzebach moich i wyjednał mi łaskę wiernego naśladowania cnót twoich. Spraw to, o drogi mój Patronie, abym Bogu dochował wierności pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużył sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen.